ทำนายฝัน 'เฆี่ยน'

ฝันเห็น ฝันว่า เฆี่ยน ฝันว่าตัวเองถูกเฆี่ยนตีอย่างทารุณด้วยแส้ ทำนายว่าจะมีโชค และหมดเคราะห์ หรือหากว่าเจ็บป่วยอยู่ก็จะหาย ฝันว่าตัวเองไปเฆี่ยน ตีคนอื่น จะมีปากเสียงกับคนอื่น หรือคนในบ้าน หรือกับคนแปลกหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เฆี่ยน'

ฝันว่าตัวเองถูกเฆี่ยนตีอย่างทารุณด้วยแส้ ทำนายว่าจะมีโชค และหมดเคราะห์ หรือหากว่าเจ็บป่วยอยู่ก็จะหาย ฝันว่าตัวเองไปเฆี่ยน ตีคนอื่น จะมีปากเสียงกับคนอื่น หรือคนในบ้าน หรือกับคนแปลกหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ช่างแกะสลัก กุ้งยักษ์ คนแฝดตัวติดกัน เด็กอุ้มปลา พระอาทิตย์ ลากสัตว์ ถ้วยรางวัล ตาข่าย น้ำหอม ภาษา คนกำลังจะตาย ถูกคนเตะ ฉลาด สร้อย มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก จับสายสิญจน์ นั่งบนเสื่อ ที่พึ่ง ไล่จับผีเสื้อ ดาวตกที่หลังคาบ้าน ประตู กริช เก็บผลมะม่วง ประเทียบ เกิดความรู้สึกผิด ฤกษ์ดี เดินอยู่ในความมืด ก้างปลา พลอยหลากสีสัน กระจกหลากสี เดินขึ้นภูเขา ตกหน้าผา วัวควาย เจดีย์ทรุดโทรม ประกาศข่าวการตาย เกาทัณฑ์ ไมโครโฟน ถั่วฝักยาว ล้มละลาย แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป กอดกะเทย คนถูกฉีดยา จับปลาช่อน จับเงิน ข้อมือหัก นอนในมุ้ง ธรรมจักร ตามทวงหนี้ ลุยไฟ กลืนดวงอาทิตย์ เห็นถนนที่ขรุขระ ภาพวาด ช้าง นางเงือก ฤดูหนาว ปากเน่า ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ดับตะเกียง ขี่วัว แล้ว ตกวัว นอนบนกองฟาง ถั่ว พญาอินทรี เซิ้งบั้งไฟ ตะกวด แสดงละคร เห็นคนโดนแทง ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน วงกบ ปัดกวาดฝุ่น ฏีกา ฟูก งวง ธนาคาร ม่าน ถูกเสือกัด บ้า คนมีดวงตาสีดำ มดรุมเป็นกลุ่มๆ หมากรุก มีดบาด สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตัวเองบ้า แมลงภู่ กินกล้วย โต๊ะทำงาน กระทะ ขึ้นบันได ขึ้นเขา ภรรยาตาย ดื่มน้ำ เดินตากแดด เห็นคนเปิดประตู พวงมาลัย ผักที่ยังคงปลูกในดิน กินเลี้ยง กำแพงโบราณ ตกกระ เครื่องแบบทหาร ตุ้มหูหาย กอดภรรยา กำนัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM