ทำนายฝัน 'เฆี่ยนตีผู้อื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า เฆี่ยนตีผู้อื่น คุณจะมีปากเสียงกับคนในบ้าน หรือมีเรื่องกับคนแปลกหน้าถึงขั้นรุนแรงเลยทีเดียว ให้ระมัดระวังตัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เฆี่ยนตีผู้อื่น'

คุณจะมีปากเสียงกับคนในบ้าน หรือมีเรื่องกับคนแปลกหน้าถึงขั้นรุนแรงเลยทีเดียว ให้ระมัดระวังตัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลอบโยน ทุ่งนา หน้าต่าง นกนางนวลโผบิน งูขดเป็นวงกลม ร่มกางอยู่ กัดคน เคารพ คำนับ อยากมีเงิน กินสายบัว นกกระจอก นางฟ้า ปลาทอง กำไลข้อมือ เดินไปบนเนินเขา หลุม เหยียบขี้ นาฬิกา ฟ้าแลบ เหยี่ยว นุ่งผ้าสีม่วง นอนกรน ฆ่าเสือ ซื้อปลาทอง ทำขวัญ มุดรั้วลวดหนาม นกพิราบ กระโปรงเก่า ทอดทิ้งครอบครัว เดินเล่นในสวนสวย กินผลมะม่วงเปรี้ยว คู คลอง กระบี่ ได้ใบสั่งจากตำรวจ เมฆลอยนิ่ง ตีคนอื่นด้วยเชือก โล่ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ขาขาด เชือดคอสุกร กงล้อ จิ้งเหลน ฆ่าไก่ บดเมล็ดกาแฟ แขนหัก หมอดูดูลายมือ ลากเกวียน ทำผ้าเช็ดหน้าหาย เครื่องชั่ง แจกันคู่ พัชรกิติยาภา เห็นที่นารกร้าง สวมรองเท้าใหม่ ปีศาจที่มีเขาและหาง แมวสีสวาท ริมฝีปาก ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ท่าเรือ ไก่กกไข่ พระ ประดิษฐ์ บ้านใหม่ ถูกโจรชิงทรัพย์ หมีทำร้าย ใบไม้ เวทีมวย ทิวเขา อรุณ ถูก แตน-ต่อ ต่อย รับประทานเครื่องเทศ ยุ้งข้าว เหรียญ นํ้าพุขนาดใหญ่ ฌาปนกิจ โคลน ซ่อมแซมรั้วบ้าน ถูกจับ เครื่องปั้นดินเผา ทอดสมอ แม่หม้าย งาช้าง สายนาฬิกาข้อมือขาด ฟ้าที่สดใส ผดุงครรภ์ ข่าวดี ประกาศนียบัตร เห็นรองเท้าเก่า ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ซ่อง บุพการี แขก ของเล่น ฆ่าผีเสื้อ สัปเหร่อ ฆ่างู ธนูหลายดอก คนแก่ ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ไม้กวาด ถูกมัดมือมัดเท้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM