ทำนายฝัน 'เฆี่ยนตีผู้อื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า เฆี่ยนตีผู้อื่น คุณจะมีปากเสียงกับคนในบ้าน หรือมีเรื่องกับคนแปลกหน้าถึงขั้นรุนแรงเลยทีเดียว ให้ระมัดระวังตัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เฆี่ยนตีผู้อื่น'

คุณจะมีปากเสียงกับคนในบ้าน หรือมีเรื่องกับคนแปลกหน้าถึงขั้นรุนแรงเลยทีเดียว ให้ระมัดระวังตัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถั่ว ทาขมิ้น นั่งบนอาสนะสงฆ์ ไซเรน บาทหลวง หินก้อนใหญ่ นุ่น ทำแท้ง หวีงา ไทร ถาดอาหาร โอ่ง พรวนดิน เห็นประตูบ้านตัวเอง เดินอยู่ในความมืด ผีตายโหง โน๊ตบุ๊ก ประเทียบ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น เด็ดพริกออกจากต้นพริก มุ้งหมอน รถเมล์ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา จับก้อนหิน กกกอด ใยแมงมุม เจดีย์ เฆี่ยนตีผู้อื่น ฝังศพ กระเป๋าเงิน ถูกโกง กินผัก พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ยกทรง บ้านพัง มดรุมเป็นกลุ่มๆ ปล้นสะดม กระโดด ซุบซิบนินทา สิริวัณณวรีนารีรัตน์ อีกา ปากกา กินพระจันทร์ กุฏิพระ พูดสนทนา ได้ตีกลอง พระโพธิสัตว์ ซื้อปลาทอง ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง แลบลิ้น บนบาน กงเกวียน เครื่องบูชา ถูกล็อตเตอรี่ ภิกษุณี ถูกปีศาจไล่ งานแต่งงาน เจ็บปวด โครงกระดูก บ้านใหม่ หางไก่ เด็กผู้ชายสู้กัน หูเจ็บ ทะเลาะกับแม่ยาย คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เป็ด ประเจียด นั่งราชรถ กรรมกร ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตกน้ำร้อน จอก กกลูก หูขาด จันทร์เพ็ญ เครื่องขยายเสียง เครื่องบินตก ตัวเองแก่ พระพิฆเณศ หลงรักสามีคนอื่น ของโบราณ ตั้งท้อง เครื่องร่อน กระเป๋าใส่เสื้อผ้า แม่ นอนบนฟูก ผนัง เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ รองเท้า แร้งกินซากศพ ดอกไม้ไฟ กิ๊บติดผม มีดตกน้ำ มุดใต้ถุน ถูกตีหู ตู้ แมวสีขาว เลื่อย รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ผมถูกตัดให้สั้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM