ทำนายฝัน 'เงา'

ฝันเห็น ฝันว่า เงา ฝันเห็นเงาตัวเอง เป็นเงาที่อยู่ในน้ำหรือเป็นเงาจากกระจกส่อง หน้าหรือที่ใดก็ตาม ทำนายว่าจะมีเคราะห์สักเล็กน้อยแล้วจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เงา'

ฝันเห็นเงาตัวเอง เป็นเงาที่อยู่ในน้ำหรือเป็นเงาจากกระจกส่อง หน้าหรือที่ใดก็ตาม ทำนายว่าจะมีเคราะห์สักเล็กน้อยแล้วจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รั้ว มดกัด ประตูที่ปิดตาย ขนนกสีดำ งมของในลำคลอง ดาดฟ้า ขัง หญิงแต่งชุดสีขาว ซองจดหมายสีชมพู กงเกวียน ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน บูชา ได้พูดคุยกับเพื่อน รักใครบางคนมากๆ ก่อสร้าง แหวนหาย ม้า ฉลาม ไวโอลิน ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย เขาวงกต กล้วยแฝด ชะนี ปฏิกูล สุนัขคาบหม้อ กินปลาหมึก ภิกษุ ปรบมือ งูรัด เลื่อย ไฟไหม้ปราสาท เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ จอกใส่เหล้า ชกคนที่จมูก ว่ายน้ำในมหาสมุทร เห็นคนอื่นถูกประณาม นกกระจอก ธารน้ำตก นั่งนับลูกประคำ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน บันไดสูง กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) เดินอยู่ในป่าช้า ไถ่ถอน ยานพาหนะ ถูกฆ่า โลกแตก ทำแท้ง นกนางนวลโผบิน ทุ่งนา โต๊ะทำงาน ด้วง ภรรยาออกจากบ้าน ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ผึ้งต่อย ตารอบตัว น้อยหน่า ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ปอกเปลือกไข่ หน้าไม้ ครัว เข็มแทง หายใจอึดอัด เครา นำฟองน้ำมาล้างจาน หมากฝรั่ง เกลียดคนอื่น ชายชู้ ใยแมงมุม หญิงแปลกหน้า เก็บกวาดบ้าน หีบเปิดอยู่ กัดลิ้นตัวเองขาด เครื่องศาสตราวุธ แตร ลูกข่าง งมปู อาจารย์ นอนกรน รถบรรทุกศพ การผ่าตัด ตัวเองเป็นโจร ระบำ ความผิด กินอาหาร เข้ารับการผ่าตัด คนมีเขา มีดบาด ตำรวจตั้งด่าน ทัพพี ทำกาแฟหก ทำให้คนอื่นตกใจ ปราสาทเก่าแก่ ป่าช้า ประดาน้ำ กิ่งก่าวิ่งไปมา ดาว มนต์ เห็นประตูบ้านตัวเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM