ทำนายฝัน 'เงาตัวเองในกระจก'

ฝันเห็น ฝันว่า เงาตัวเองในกระจก สามวันดี สี่วันไข้ มีอาการเจ็บออดๆแอดๆ แต่เมื่อไหร่ที่พ้นเคราะห์ไปแล้ว จะได้ลาภพอสมควรเลยทีเดียว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เงาตัวเองในกระจก'

สามวันดี สี่วันไข้ มีอาการเจ็บออดๆแอดๆ แต่เมื่อไหร่ที่พ้นเคราะห์ไปแล้ว จะได้ลาภพอสมควรเลยทีเดียว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แท่น อุจจาระ ตามทวงหนี้ กล่าวคำอำลากับใครบางคน บัวสีขาว เสือตาย ไพ่ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ แหวนทอง ไส้ไหลจากท้อง ยานพาหนะ เดินบนฟ้า แหวนแต่งงาน ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ญาติกำลังจะตาย ไก่กกไข่ ประตูบ้านคนอื่น ทดน้ำ อดตาย เชี่ยนหมาก เหาะดั้นเมฆ ถูกตีหู มีคนนำเงินมาให้ โรคเรื้อน ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ฆ่าหมัด พญาอินทรี ร่มกางอยู่ ฝันว่าส่งพัสดุ กระเทย ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ผมถูกตัดให้สั้น โลงศพ หีบเปิดอยู่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระบอกไม้ไผ่ ช้างเหยียบ หัวไก่ ช้องผม ฝูงคนจำนวนมาก ป้อมปราการ จุฬามณี รถพยาบาล ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ดอกซ่อนกลิ่น ปั่นด้าย วิมาน พระธาตุ คนในบ้านทุบตีกัน นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ถางหญ้า หนอน เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ศีรษะมีเหา เทียนไข ทำตัวเองบาดเจ็บ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ฮ่อยจ๊อ ตะไกร ฉ้อโกง อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ร้องรำทำเพลง กังหัน นั่งรถ ขวดเหล้า ขี่โคเข้าเมือง เดินหลงไปในป่าละเมาะ หวีเสนียด อ่างน้ำ ปล่อยปลาดุก อาบน้ำ กางเขน เณรหางนาค ตู้กับข้าว งานบวช บัวหลวง แมวออกลูก ห่านฟ้า ถวายข้าวพระ ถวายของแด่พระสงฆ์ สาก เสื้อผ้า เคี้ยวดิน ตกจากดาดฟ้า เครื่องดักนก รังไก่ เฒ่าแก่ นุ่งผ้าขาด หญิงแต่งชุดสีขาว กระดาษเปื้อนหมึก เจ็บปวดตามร่างกาย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพชรรัตนราชสุดา กระท่อม นักแสดง ย่าง ตะกวดขึ้นบ้าน เท้าเจ็บ ช่างไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM