ทำนายฝัน 'เงาตัวเองในกระจก'

ฝันเห็น ฝันว่า เงาตัวเองในกระจก สามวันดี สี่วันไข้ มีอาการเจ็บออดๆแอดๆ แต่เมื่อไหร่ที่พ้นเคราะห์ไปแล้ว จะได้ลาภพอสมควรเลยทีเดียว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เงาตัวเองในกระจก'

สามวันดี สี่วันไข้ มีอาการเจ็บออดๆแอดๆ แต่เมื่อไหร่ที่พ้นเคราะห์ไปแล้ว จะได้ลาภพอสมควรเลยทีเดียว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนป่วยอยู่บนรถ งานแต่งงาน ตุ้มหู นกเค้าแมวหรือนกฮูก ผู้หญิงโพกผ้า ใช้ผ้าโพกศีรษะ ซ่อน น้ำมัน รักสามีตัวเอง บัตรเครดิต วาฬ กินเนื้อคนอื่น ผ่าท้อง แบกหาม วงกบ มีดหาย ปวดท้อง ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น บังสูรย์ ใช้ยาเสพติด ศพ กะโหลก บัว ผ้าสีขาว เนกไท เดินขึ้นภูเขา ตู้เซฟ ไถ่ถอน ฉาบ ปืนใหญ่ ทำให้คนอื่นตกใจ เกณฑ์ทหาร สายสร้อย ล่องแพ แคร่หาม จำปีหรือจำปา ถูกสัตว์กัด ปล่อยออกจากคุก หิมะตกในฤดูร้อน ถูกมัดมือมัดเท้า ปลวก ซ่อนหา ภิกษุ ขื่อคา มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง เห็นคนเดินละเมอ หุ่นยนต์ ขับรถ ภรรยามีลูก จดหมาย กินยา เดินเป็นวงกลม โต๊ะหมู่บูชา ภรรยานอกใจ หางไก่ มีขาเดียว ไต่ลวด ประตูบ้าน ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ เข็มเย็บผ้า เหรียญ เมาสุรา เป็นแผลที่คอ ปล่อยนกกระเรียน กล้องถ่ายรูป ดื่มน้ำมะพร้าว พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร บั้งไฟ ศรีนครินทราบรมราชชนนี ลายนิ้วมือ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ทำนาย ดักนก ทาส เล่นน้ำสงกรานต์ คนกำลังถ่ายรูป ซาบซึ้งใจ งูจงอางไล่ ฆ่าวัว ถางหญ้า หุ่น กางเขน ได้ยินเสียงกลอง เพศสัมพันธ์ นกคุ่ม เลือดออกเต็มตัว ลากรถบรรทุก ป่าช้า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ไถนา ทุบตีภรรยา ธารน้ำตก ไฟไหม้ปราสาท เดินสะดุดหกล้ม ฉีกจดหมายรัก ญาติทำความผิด นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ เครื่องแบบตำรวจ ขัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM