ทำนายฝัน 'เงาะ'

ฝันเห็น ฝันว่า เงาะ ฝันว่ากินเงาะ การเสี่ยงโชคทางทิศเหนือเป็นทิศมงคล จะมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่า หรือมีงานสังคมบ่อยครั้ง ระวังสิ่งของในบ้านจะแตกหักสูญหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เงาะ'

ฝันว่ากินเงาะ การเสี่ยงโชคทางทิศเหนือเป็นทิศมงคล จะมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่า หรือมีงานสังคมบ่อยครั้ง ระวังสิ่งของในบ้านจะแตกหักสูญหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภาษา เห็นถนนที่ขรุขระ หมากัด เงี่ยง ขวดยา เรือโยง นอนกับสาวสวย ก้างปลาติดคอ ฮาเร็ม ทูต เกลียดคนอื่น เชื้อเชิญ ดอกซ่อนกลิ่น มองดูเหว มีดตกน้ำ ต่อสู้กับปีศาจ นักประพันธ์ สบู่ มีด หวีเสนียด ฮองเฮา (ราชินี) เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ฉาบแตก สวมเสื้อสีดำ บาทหลวง ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย นำเที่ยว นอนบนเตียง นกแก้ว มนต์ จับก้อนหิน ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ยิงธนู ผมร่วง ไฟไหม้ต้นไม้ ของที่ระลึก ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ อยู่ในกระท่อม ดอกไม้ไฟ เครื่องจักรทำงานได้ดี ละลาย จับหมู ลวดหนาม ถือลูกแก้ว ขนตาร่วง ให้หวีคนอื่น งูเผือก มดกัด ทวิตเตอร์ กา เป็นแผลที่คอ ไวโอลิน ปฏิทิน พูดสนทนา กระเป๋า บันไดกว้างๆ โพธิ์ เก็บเงินได้ อาบน้ำ สุกรกลายเป็นคน ฝ่าเท้า เลือดออกทางช่องคลอด กินข้าวบนใบบัว นักแสดง พนัน นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ซองบุหรี่ ไมโครโฟน กก สวน ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ผมถูกตัดให้สั้น ล้างหวี ดินสอ หนีจากถ้ำ ทหาร จิ้งจก ทะเล ฝูงกบ จำนวนมาก กินหมูกะทะ จานชาม มีฤทธิ์ เจ้านาย คันศรหรือคันธนู แม่มด ปล่องไฟ นอนบนกองฟาง นั่งจับเจ่า พานเงิน ฤาษี ซื้อปลาทอง ลมหายใจมีกลิ่นหอม กินก้อนดิน บริโภคเนื่อสุกร เท้าด้วน ชี ชนไก่ ถวายกุฏิ ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM