ทำนายฝัน 'เงาะ'

ฝันเห็น ฝันว่า เงาะ ฝันว่ากินเงาะ การเสี่ยงโชคทางทิศเหนือเป็นทิศมงคล จะมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่า หรือมีงานสังคมบ่อยครั้ง ระวังสิ่งของในบ้านจะแตกหักสูญหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เงาะ'

ฝันว่ากินเงาะ การเสี่ยงโชคทางทิศเหนือเป็นทิศมงคล จะมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่า หรือมีงานสังคมบ่อยครั้ง ระวังสิ่งของในบ้านจะแตกหักสูญหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กรรไกร ฆ่าใครบางคน ฟ้ายามเมฆครึ้ม นาฬิกาข้อมือ เอามือตบต้นขาตัวเอง คิ้วตัวเองดกดำ พิมพ์ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน เห็นผี ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ช้างเหยียบ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ตำรวจ หมากรุก ขึ้นต้นไม้ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ชายชู้ เด็ก บรรพบุรุษ ทาเล็บ สวมเสื้อขาด กระป๋องนม เช็ค ( Cheque ) ใยแมงมุม ฝังศพคนที่รู้จัก เจ้าสาว ศัตรู สกปรก ซื้อผ้าขาว ภาษา ริมฝีปาก หุงข้าว มาลี นักบุญ กรรมกร ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง อิฐ โบว์ดำผูกเสาบ้าน ช่างไม้ ฮัจญ์ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ รีดนมโค แก้ผ้า ปลาหมึกหลายตัว ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ หิมพานต์ (ป่า) ปัดกวาดฝุ่น ตบมือ สุสาน ทิชชู ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ตกกระ คนขี้โม้ ประตู ประเจียด คันศรหรือคันธนู ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ไว้หนวดยาว เที่ยวชมงานรื่นเริง ผ้าห่มหนาๆ อนุสาวรีย์ ย้อมผม ถ่อเรือ โครงกระดูกมนุษย์ เดินเร็วๆ มโหรี คนตกน้ำกำลังจะจม ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ฤดูหนาว กอดกะเทย ประโคม กัดลิ้นตัวเองขาด นองเลือด ทันตแพทย์ มวย ประดิษฐ์ สุกร นั่งรถไฟ ละลาย ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ความรังเกียจ ขนมอร่อย ทั่ง เปรต ญาติมิตร จักรเย็บผ้า ไส้ไหลจากท้อง วาฬ ญาตินํ้าตาตก สามีนํ้าตาตก เพลิง บาดแผล กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ทำนาได้ผลผลิตดี ปริญญาบัตร เปลือย ไมโครโฟน ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM