ทำนายฝัน 'เงิน'

ฝันเห็น ฝันว่า เงิน ฝันถึงเงินกู้ คิดจะเสี่ยงทำธุรกิจบางอย่างอยู่ ฝันว่าขโมยเงิน จะเจ็บป่วยเรื้อรัง ฝันเห็นเหรียญสตางค์ จะเกิดความผิดหวังเล็ก ๆ น้อย ๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เงิน'

ฝันถึงเงินกู้ คิดจะเสี่ยงทำธุรกิจบางอย่างอยู่ ฝันว่าขโมยเงิน จะเจ็บป่วยเรื้อรัง ฝันเห็นเหรียญสตางค์ จะเกิดความผิดหวังเล็ก ๆ น้อย ๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซุกซ่อนของมีค่า ผู้หญิงโพกผ้า ออร์แกน ชัยชนะ กินนก กระท่อมร้าง ล้มลงไปในหลุมลึก แก้ผ้า เด็กเกิดใหม่ ถูกล็อตเตอรี่ พู่กัน ตำรา นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง บั้งไฟ เที่ยวบ่อนการพนัน ทะเลที่เงียบสงบ ย้ายบ้าน ธรณีสูบ กระดาษเช็ดมือ ฝ้าย ตื่นขึ้นมาเอง ดื่มน้ำชา ถาด แสตมป์ กระเทย ห่มผ้า ไพ่ ยักษ์ ก้ามกุ้ง หญิงแต่งชุดสีแดง ความลับ จรวดไฟ ฉากกั้น การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ น้ำล้นเขื่อน กระดาษทิชชู ปราศจากอํานาจ กลัว จับสุกร ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ค้นหา พริก ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ตัวเองเป็นโจร ถลกหนัง แมลงสาบ เท้าขาด กลอง เต้าฮวย ปลาฉลาม เหี้ย มดหรือแมลง เรือน ฆ่าหมัด ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ หญิงเปลือยกาย กำแพงเมือง เบ็ดตกปลา ได้ใบสั่งจากตำรวจ รีดนมโค ฝั่ง พระนาคปรก ลูกปัด ยอดโดม น้ำผึ้ง คนหามวอผ่านหน้า ได้ฟังเรื่องตลก ตักน้ำ กินน้ำผึ้ง แผ่นดิน เอสเอ็มเอส ( SMS ) ตะเพียน ปฏิเสธการดื่มเหล้า ถูกกรรโชกทรัพย์ เมาเหล้า พิมเสน กินผลไม้ ร้องไห้ บวงสรวง ฆ่าสุนัขบ้า มีเขาบนหัว กรวยกรอกน้ำมัน ถูกลูกปลุกให้ตื่น ผักที่ยังคงปลูกในดิน มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา มู่ลี่ น้ำพุสวยงาม ตำรวจตั้งด่าน บัวสีขาว มรกต ประตู ขนทรายเข้าวัด นกพิราบ หนี้สิน เครื่องเรือน นกกาเหว่า ดนตรี นักสืบ ตัดผมใหม่ เกลียดคนต่างชาติ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น