ทำนายฝัน 'เงินกู้'

ฝันเห็น ฝันว่า เงินกู้ ฝันถึงเงินกู้ คิดจะเสี่ยงทำธุรกิจบางอย่างอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เงินกู้'

ฝันถึงเงินกู้ คิดจะเสี่ยงทำธุรกิจบางอย่างอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หนี้สิน ไหว้เจ้า กระรอก ผู้คุมนักโทษ เพื่อนตาย กระถาง ทูต นกยูง เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ปลอบโยน บุคคล หวีไม้ ผู้หญิงถือมีด ตาหลายคู่ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ญาตินํ้าตาตก จุดไฟแล้วดับ หีบศพ ขึ้นบันได ขึ้นเขา ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน คนแก่ พระอาทิตย์ งานศพ นั่งใต้ต้นไทร มะลิ ไถนา ถอดเสื้อ กระดาษข่อย เท้าขาด กรงสัตว์ ประเจียด แมลงปอ กะปิ ถวายพระด้วยดอกบัว แขก พิมเสน เล่นการพนัน ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ นั่งเล่น นกนางแอ่น เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ กินเนื้อหมู ไก่แจ้ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ฟันปลอม ซีเมนต์ ร้องไห้ ซองจดหมายสีชมพู เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ข้อเท้าเจ็บ ไม้ขีดไฟ ขื่อคา จับกระต่าย เถาวัลย์ ญาติตาย กินเนื้อคนอื่น หญิงแต่งชุดสีแดง ไก่ฟ้า เขียด อยู่ในอาการผิดหวัง ดวงอาทิตย์ขึ้น หมูกลายเป็นคน ญาติทำความผิด ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ชอล์ก ขัน เจ้า ตกจากดาดฟ้า ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ หน้าต่าง ท่าเรือ ฝังศพ ขนมปังกรอบ ธรณีสูบ ถูกเรียกตัวมาประชุม ทอง ตะไคร้ ถูกกลั่นแกล้ง ทำนาไม่ได้ผลดี กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ฟักแฟง ผึ้งทำรังในบ้านของเรา แฮนด์บอล ล้ม แล้ว ลุกขึ้น กำลังขับรถ เข้าไปในโรงพยาบาล นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ถูกเฉือนเนื้อ อดทน กินข้าว ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ดับตะเกียง โกรธ ทำนบ ต้นโพธิ์ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน พายเรือ แพรพรรณ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM