ทำนายฝัน 'เงินกู้'

ฝันเห็น ฝันว่า เงินกู้ ฝันถึงเงินกู้ คิดจะเสี่ยงทำธุรกิจบางอย่างอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เงินกู้'

ฝันถึงเงินกู้ คิดจะเสี่ยงทำธุรกิจบางอย่างอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ป่าช้า โคลน สวมเสื้อสีดำ ขโมยเงิน ถูกโกง ช่อดอกไม้ นั่งรถ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ปลวก ครุฑ ลิฟต์ เที่ยวบ่อนการพนัน หอยที่มีเนื้อเต็ม ถังน้ำ ลูกเต๋า ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ฟาง เห็นประตูบ้านตัวเอง ไผ่ กินโดนัท ฟองสบู่ บ้านคนอื่น ว่ายน้ำในมหาสมุทร ปัสสาวะรดกำาแพง นกนางนวลโผบิน ขอทาน นอนในเรือ ล้มเหลว ลอย รางรถไฟ ผนังบ้าน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ เครื่องครัว กินสายบัว ตุ้มหูหาย มีขาเดียว ชกต่อย อยู่ในอาการเร่งรีบ ต่อ คนเกี่ยวข้าว กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ปล้นสะดม เก็บของมีค่าได้ ตกหน้าผา ถอดเครื่องประดับ สุสาน หัวล้าน กินอาหาร คนตกนรก แมลงปอ เต่า นอนอยู่บนแผ่นดิน บ่อน้ำ พายุ กระท่อมในป่า กระดานดำมีข้อความ นาเกลือ แหวนแต่งงาน ฆ่านกกระจิบ อาบน้ำฝน เปลื้องผ้าตัวเอง แมงป่อง ฝาหม้อตกลงพื้น แม่หม้าย หุ่น ปล่อยนก อินสตาแกรม ( instargram ) มุ้งขาด เลี้ยง ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน นั่งเรือ งูจงอางไล่ สารภาพต่อหน้าเพื่อน สลัก ขี่ม้า แล้ว ตกม้า การสร้างโบสถ์ หนอนไต่ตามร่างกาย มือ ปราศจากอํานาจ เมฆกลางแดด ธนบัตร ห้อง ได้เสื่อใหม่ เสียเงิน จาน จับปลาตะเพียน ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง รากไม้ ถูกคนเตะ ข้อเท้าเจ็บ องค์พระ ประดาน้ำ ช้อนทอง เครื่องบินบังคับ อ้อย นกแร้ง ถูกจับ หัวไก่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM