ทำนายฝัน 'เงินกู้'

ฝันเห็น ฝันว่า เงินกู้ ฝันถึงเงินกู้ คิดจะเสี่ยงทำธุรกิจบางอย่างอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เงินกู้'

ฝันถึงเงินกู้ คิดจะเสี่ยงทำธุรกิจบางอย่างอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ช่างเงินทอง หย่า นอนอยู่บนแผ่นดิน ปล่องเมรุ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา มีปากเสียงภายในครอบครัว ถูกมัดมือมัดเท้า ตกจากที่สูง ตกจากดาดฟ้า ประเจียด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ คนแฝดตัวติดกัน แมวข่วน นอนบนพื้นน้ำ ปากเปื่อย นั่งรถหรู โลงศพ เดินเร็วๆ บันได ถุงมือ หญิงชู้ บริโภค นกยูง โต๊ะรับประทานอาหาร ถูกโกง คนรักนอกใจ ปลวกขึ้นบ้าน มีเขาบนหัว ภาชนะแตกร้าว มดหรือแมลง ตัดหนวดตัวเอง บัว ปลาทอง เดินทางไปทิศตะวันออก คนหามวอผ่านหน้า ถูกทำโทษ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย หญิงชรา ลอยคอ ขี้เถ้า กรน กระป๋องนม ขายไม้กระดาน ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ดื่มน้ำมะพร้าว ไข่ไก่ นุ่งโจงกระเบน ฉี่รดกำแพง พิมเสน เลือดไหล ฉางข้าว ที่ฝังศพ รถไฟฟ้า เรือโยง เฮลิคอปเตอร์ ฆ่าควาย เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ก้ามกุ้ง รถไฟ บรรจุของลงหีบ เข่า เจดีย์ทรุดโทรม กินเนื้อหมู การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ขุด กระจาด ธุลี น้ำตก จอมปลวก ราชา กระถางสามขา กางมุ้ง ทำนาได้ผลผลิตดี ปั่นด้าย ถูกสวมกุญแจมือ เมฆสีแดง สู้กับเหยี่ยว ฆ่าไก่ ทำกับข้าว โบว์ดำผูกเสาบ้าน ภาชนะ ปลาทองที่ตายแล้ว นกกระจอก เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ไม้ไผ่ ธนบัตร ปริญญาบัตร ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ระดู ตกลงไปในบ่อ ตกน้ำ ถุงน้ำร้อน โทรศัพท์ ทอดแห ทำให้คนอื่นตื่น กุ้งแห้ง สังข์ ศีรษะ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM