ทำนายฝัน 'เงินกู้'

ฝันเห็น ฝันว่า เงินกู้ ฝันถึงเงินกู้ คิดจะเสี่ยงทำธุรกิจบางอย่างอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เงินกู้'

ฝันถึงเงินกู้ คิดจะเสี่ยงทำธุรกิจบางอย่างอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถ่ายรูป ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด โบว์ดำผูกเสาบ้าน ใบไม้ เป็นแม่ยาย มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ทำตัวเองบาดเจ็บ บ่อน้ำพุแห้งขอด ถูกตี กอด เครื่องบิน ธนบัตร เดินลุยกองไฟ ขี่คอคน ถอยหลัง ทอดผ้าป่า กินปลาหมึก งวงช้างรัดตัว ทุ่งนา เดินทางไกล ขโมย รัฐประหาร ตัวเองตายไปแล้ว เผาศพ กระติกน้ำร้อน ทหารยิงปืนใหญ่ ท้องฟ้าสีแดง ตกจากที่สูง ทราย ขี่ม้า ตัวเองเป็นกรรมกร จานแตก วัง น้ำพุขนาดใหญ่ เที่ยวชมงานรื่นเริง ลมพายุ หญิงเปลือยกาย ตะกร้าไม้ ผู้หญิงถือมีด ผัก ขี่สัตว์ เฆี่ยน แสงบนท้องฟ้า โต๊ะหมู่บูชา เพชรพลอย ถูกโยนลงทะเล ชัยชนะ สำลี ตัวเองมีปีก ยื้อแย่ง ตาข่าย คนตกน้ำกำลังจะจม ฮ่อยจ๊อ ประกาศนียบัตร กินโรตี เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ทำนาย กระสอบข้าวสาร เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ทารกดูดนมคุณ ตัวเองเจ็บป่วย หม้าย ขวดยา เม่น เน็ตไอดอล ได้กลิ่นธูป ขุดถ่านหิน เลี้ยงกระต่าย ใส่ต่างหู ทุ่งโล่ง คนมุงซื้อขาย หนามตำ ขี่ราชสีห์ ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า เรือน ถูกเรียกตัวมาประชุม กินอาหาร จับเงิน อีเมล ( Email ) โขลงช้าง เด็กผู้ชายสู้กัน พระจันทร์เดือนหงาย นั่งบนเสื่อ ฆ่ากระต่าย จุดไฟแล้วดับ พระพุทธเจ้า ตบแต่ง แมวดำ ดื่มน้ำชา ดูซีรี่ย์ งานบวช ดื่มยาพิษ กังหัน ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง โล่รางวัล ลูกจัน ฟันบนตนเองหัก ถุงใส่เงิน นาก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM