ทำนายฝัน 'เงินกู้'

ฝันเห็น ฝันว่า เงินกู้ ฝันถึงเงินกู้ คิดจะเสี่ยงทำธุรกิจบางอย่างอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เงินกู้'

ฝันถึงเงินกู้ คิดจะเสี่ยงทำธุรกิจบางอย่างอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา รถพยาบาล คนกำลังถ่ายรูป แขกขายโรตี ถือกรรไกร นักบิน ตัวเองเป็นคนวิกลจริต เห็นที่นารกร้าง โครงกระดูกสัตว์ ปิดผนึกซองจดหมาย ถูกคนเตะ ลูกเห็บตก จระเข้ งูเขียว กินเฉาก๊วย กระเป๋าใส่เสื้อผ้า แก้บน หยก ฉลองพระบาท การรับรางวัล ผ้าพันคอ วิ่งจนเหนื่อยหอบ กินเป็ด ปลาหมึกหลายตัว ฟันโยก นกพิราบ ภรรยานอกใจ เหาะดั้นเมฆ ต่อสู้กับเด็ก ถอดรองเท้า ทวิตเตอร์ ป่วย ตู้นิรภัย ยานพาหนะ โกนผม สร้อยทอง ได้ยินเสียงกบ ดีใจ น้ำมันก๊าด เครื่องบูชา รถยนต์ คนอื่นทำพลาด นั่งราชรถ ฮอกกี้ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก หมัดกัด สวมชุดเจ้าสาว ทอดทิ้งลูกๆ หมาก ฉาบแตก ซ้อมรบ วงกต เมาสุรา หวีไม้ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ถูกตบ จูบสัตว์เลี้ยง กินเกินขนาด ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น สตางค์ แบกผลไม้ ฉาบ ขัดแย้ง โซ่ตรวน ไหว้พระราหู กระต่ายขูดมะพร้าว ล็อกประตู เสื้อกันฝน พู่กัน ขาขาด เจ็บป่วย ถ้วยรางวัล ห่าน สวมรองเท้าใหม่ หาบขี้กลับบ้าน ดาบ บิน (ตกลง) เวียนเทียน ซื้อของโบราณ แดด ตามทวงหนี้ ประเทียบ ค้าขายต่างเมือง หญิงแต่งชุดสีฟ้า ถูกฟันคอขาด สังกะสี ไลน์ ( LINE ) แมว ประกาศข่าวการเกิด บิดามารดา ถูกเรียกตัวมาประชุม รวงข้าว กล้วย น้ำพุ ถอนฟัน เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ เรือโยง ตีเหล็ก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM