ทำนายฝัน 'เงินปากผี'

ฝันเห็น ฝันว่า เงินปากผี จะถูกคนชั้นสูงรังแก หวังมีลูกก็จะสมใจ หวังทำธุรกิจใหม่จะได้ทำดังใจคิด ทำธุรกิจอิสระอาจมีโอกาสเจริญก้าวหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เงินปากผี'

จะถูกคนชั้นสูงรังแก หวังมีลูกก็จะสมใจ หวังทำธุรกิจใหม่จะได้ทำดังใจคิด ทำธุรกิจอิสระอาจมีโอกาสเจริญก้าวหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งานบวช ตกต้นไม้ โอเอซิส เพื่อน ตาชั่ง เลือดออกทางช่องคลอด ตกบ่อลึก กุ้งแห้ง อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น รถไฟ เท้าด้วน โบสถ์ อาเจียนเป็นหนอง กิ้งก่า ปล่อยนก โล่รางวัล กินพระจันทร์ ไผ่ เมา ของกำนัล ข่าวร้าย ขโมยเงิน เลิกกับแฟน สวดมนต์ ตะขาบ ถนน ได้รับแก้วเป็นของขวัญ เจ้า ต่อสู้กับปีศาจ ตกเหว หัวหมู ใช้ผ้าโพกศีรษะ เดินอยู่ในสุสาน ได้ยินเสียงกบ ถูก แตน-ต่อ ต่อย ถูกตำหนิ ฆาตกรรม บ้านพัง หญ้า กบฎ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ขายของ ไม้ไผ่ ธงบนบ้าน กลางคืน คลอดลูก ผิวพรรณ จุดเทียน ดื่มน้ำฝน อมตะ กินรีหรือกินนร แจกัน เขี้ยวสัตว์ ฝั่ง หูเจ็บ ถาดอาหาร กล้วยแฝด ประโคม มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ชนไก่ ตักทรายเข้าบ้าน เดินเร็วๆ งูเลื้อย วิทยุ ถูกทำโทษ บ้านตัวเองสวยงาม กำนัน ได้ยินเสียงระฆัง เก็บผลมะม่วง หญิงเปลือยกาย นั่งบนเสื่อ นอนกรน จับ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน อยากตาย นั่งเล่น เงี่ยง พืชผัก ลิ้นแข็ง กษัตริย์ กลัว ญาตินํ้าตาตก สะพายย่าม เซียมซี น้ำหอม เลือดออกเต็มตัว ม่านกั้นกำบังสายตา ชู้รัก ขับรถ บวช ไฮโล ทาสี ไต่ลวด เงาะ กินถั่วต้ม ถุงมือ เด็กกำลังดูดนม ปล่อยออกจากคุก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM