ทำนายฝัน 'เงินปากผี'

ฝันเห็น ฝันว่า เงินปากผี จะถูกคนชั้นสูงรังแก หวังมีลูกก็จะสมใจ หวังทำธุรกิจใหม่จะได้ทำดังใจคิด ทำธุรกิจอิสระอาจมีโอกาสเจริญก้าวหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เงินปากผี'

จะถูกคนชั้นสูงรังแก หวังมีลูกก็จะสมใจ หวังทำธุรกิจใหม่จะได้ทำดังใจคิด ทำธุรกิจอิสระอาจมีโอกาสเจริญก้าวหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เหยียบอุจจาระ ภาชนะแตกร้าว สระผม บันไดเลื่อน ประตูบ้านคนอื่น นั่งรถหรู ผึ้งบินรอบรังของมัน แข่งม้า ร่องน้ำ ลอยคอ ฟังเทศน์ฟังธรรม รังนก แป้ง ตัวเองมีชื่อเสียง ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ทัพพี กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ถูกตะปูตำเท้า งมของ เลี้ยงกุมารทอง ขอบฟ้า ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง พานทอง ไว้ทุกข์ เซิ้ง บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น บังสูรย์ ค้นหา กะละมัง ได้เข้าร่วมในสงคราม เดินอยู่ในสุสาน บัวสีขาว แม่หม้าย กล้องถ่ายรูป ชกต่อย เห็นเหรียญสตางค์ นอนบนกองฟาง พริกไทย ก้ามปู หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ลูกๆ ทำความผิด ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ก่อสร้าง นอนกับนางงาม ระบำ เป็นไข้ หมอก ฉาบ ตัวเองถูกฉีดยา ทาแป้ง นอนโรงพยาบาล กินผลไม้ ฟุตบอล เลือกผัก พระเจ้า ลากเกวียน หย่า คอบิด การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ล็อกประตู ขนมจีน ท่อน้ำ ลังไม้ ทำน้ำหก ตัวเองมีปีก ช้อนเปื้อน เด็กอุ้มปลา ถูก แตน-ต่อ ต่อย ข้อมือหัก ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า นำอุจจาระกลับบ้าน ปลวก ฟองสบู่ บาดแผล เซิ้งบั้งไฟ ตกน้ำร้อน ไก่ชน ความผิด อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ถูกต่อต่อย บานไม่รู้โรย ถูกกักตัว โทรศัพท์ สตรี จับสายสิญจน์ กกไข่ อาเจียน กระโดด ทรงกลด ทอดทิ้งครอบครัว ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เงิน นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ยิงนก แมวสีสวาท เขื่อนแตก กัดลิ้น โดนแทง นกกระเรียน จรวด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM