ทำนายฝัน 'เจดีย์ทรุดโทรม'

ฝันเห็น ฝันว่า เจดีย์ทรุดโทรม ฝันเห็นเจดีย์ทรุดโทรม หรือพระปรางค์ พระสถูปที่ทรุดโทรม ทำนายว่า ชีวิตช่วงนี้ไม่ดีเท่าที่ควร ชีวิตจะยากลำบาก ยังไม่มีโชค ควรหมั่นทำบุญใส่บาตรเป็นประจำ สวดมนต์ไหว้พระอย่างสม่ำเสมอ ถ้าไม่มีโอกาสไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ให้หาเช่าบูชาพระพุทธรูปประจำปีเกิดมาบูชาไว้ หรือถ้าหาพระพุทธรูปประจำปีเกิดไม่ได้ ก็สามารถหาพระพุทธรูปประจำวันเกิดมาบูชาไว้แทนก็ได้ เพียงแต่ขยันสวดมนต์บทประจำวันเกิดของผู้ฝันเองเพียงเท่านี้ ชะตาชีวิตก็จะค่อยๆ ดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เจดีย์ทรุดโทรม'

ฝันเห็นเจดีย์ทรุดโทรม หรือพระปรางค์ พระสถูปที่ทรุดโทรม ทำนายว่า ชีวิตช่วงนี้ไม่ดีเท่าที่ควร ชีวิตจะยากลำบาก ยังไม่มีโชค ควรหมั่นทำบุญใส่บาตรเป็นประจำ สวดมนต์ไหว้พระอย่างสม่ำเสมอ ถ้าไม่มีโอกาสไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ให้หาเช่าบูชาพระพุทธรูปประจำปีเกิดมาบูชาไว้ หรือถ้าหาพระพุทธรูปประจำปีเกิดไม่ได้ ก็สามารถหาพระพุทธรูปประจำวันเกิดมาบูชาไว้แทนก็ได้ เพียงแต่ขยันสวดมนต์บทประจำวันเกิดของผู้ฝันเองเพียงเท่านี้ ชะตาชีวิตก็จะค่อยๆ ดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หงอนไก่ มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ กุหลาบ บวช ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด มหาสมุทรมีพายุ โคไล่ขวิดคน กังหัน ทะเลาะกับคนรัก อ้อย งมปู เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ โคเข้าบ้าน ใต้ถุน ถูกตัดศีรษะ ประตูบ้านคนอื่น ขบวนแห่ศพ จระเข้ แก้ว ได้ยินเสียงระฆัง นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ เมฆสีเลือด มีดบาด พระสังฆราช กุมารทอง ผู้หญิงตบผู้ชาย นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ บุญ ตะขาบกัด ลากฉุด ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ได้กลิ่นของบูดเน่า ทอดทิ้งลูกๆ ภรรยาสวมเสื้อแพร ผึ้งบินรอบรังของมัน ราชา ธนูหัก เพชรพลอย ลิง เครื่องแบบทหาร ปลาทอง คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ตั้งครรภ์ ธงสามเหลี่ยม ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง โบสถ์ ตกหน้าผา สนามกีฬา ดาวอับแสง ถั่วงอก แมวตาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เอามือตบต้นขาตัวเอง ตะกร้าหวาย ขี้เถ้าในเตาไฟ ทิชชู ราชสีห์ เสียเงิน ขับรถ รังผึ้ง ประกันตัว พังพอน นกกางเขน คลอดลูกก่อนกำหนด ทำอะไรแปลกๆ ฮองเฮา (ราชินี) กินอาหารเจ เห็นตากระจกสีขาว รับประทานเครื่องเทศ ไอ จรเข้ กินสายบัว ข้อเท้าเจ็บ ไฟไหม้ กล้องถ่ายรูป กีฬา เศร้าโศก ขา หลงป่า ตักบาตร แฮนด์บอล นกกระเรียน กินลูกอม โถส้วม โต๊ะทำงาน สุนัข สีดำ งูรัด ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ตู้นิรภัย หุงข้าว นั่งรถหรู ตุ๊กตา ภิกษุ ช่างปั้น กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ฟัก กินรีหรือกินนร เห็นคนโดนแทง เครื่องขยายเสียง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM