ทำนายฝัน 'เจว็ด'

ฝันเห็น ฝันว่า เจว็ด ฝันเห็นเจว็ดในศาลพระภูมิ รูปเทพารักษ์ หรือ รูปปั้นต่าง ๆ ภายในศาลเจ้าหรือวิหาร คุณจะหมดเคราะห์ ที่ป่วยเจ็บจะหาย หรือทรัพย์สินที่หายไปก็จะได้คืน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เจว็ด'

ฝันเห็นเจว็ดในศาลพระภูมิ รูปเทพารักษ์ หรือ รูปปั้นต่าง ๆ ภายในศาลเจ้าหรือวิหาร คุณจะหมดเคราะห์ ที่ป่วยเจ็บจะหาย หรือทรัพย์สินที่หายไปก็จะได้คืน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชายชู้ ตั้งท้อง แมลงปีกแข็ง บุคคลที่มีชื่อเสียง สาหร่าย ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ นกนางแอ่น ปริญญาบัตร กินดิน ผิงไฟ เล่นฟุตบอล นั่งราชรถ ธนู ยักษ์ สบู่ ฆ่าวัว ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ผ้าสีดำ ไฟนรก คนตายมาหา หงอนไก่ ซองจดหมาย ฝนตั้งเค้า กรงสัตว์ ซ่อง ตู้ไปรษณีย์ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ดอกไม้ ทำอะไรแปลกๆ ขี้เถ้าในเตาไฟ ล้มละลาย เถาวัลย์ นกกางเขน ตะปู ปัสสาวะรดที่นอน อรุณ เก็บผลมะม่วง ตัดผมสั้น ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น พาน แจกันคู่ นอนบนฟูก ลายมือ นํ้าพุขนาดใหญ่ ประทัด พายเรือกับคนอื่น เท้าด้วน ฝ้าย ยางรถ ตีผึ้ง น้ำล้นเขื่อน กุลี ตกทะเล เมา เงื่อน แมลง ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด เศร้าโศก ลักขโมย ลอย โกศ ตัวเองแก่ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด คลอดบุตร โอเอซิส ฮิปโปโปเตมัส เดินเข้าออกประตูกว้างๆ กิ้งกือ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ขอนไม้ ข่าวดี อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ไฟไหม้ป่า งูเขียว กอด นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง มาลี นั่งจับเจ่า ถูกตะปูตำเท้า ตัดหัว กระเป๋าเดินทาง ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ของเล่น ทาส เด็กนอนบนเตียง เก็บของมีค่าได้ คูคลอง มิตรสหาย ถูกทำโทษ กระสอบข้าวสาร คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง เหยียบขี้ กุ้งมังกร ยากจน ช้าง ฟองน้ำ ทางม้าลาย คนรักหรือคู่รัก กะเหรี่ยงคอยาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM