ทำนายฝัน 'เจว็ด'

ฝันเห็น ฝันว่า เจว็ด ฝันเห็นเจว็ดในศาลพระภูมิ รูปเทพารักษ์ หรือ รูปปั้นต่าง ๆ ภายในศาลเจ้าหรือวิหาร คุณจะหมดเคราะห์ ที่ป่วยเจ็บจะหาย หรือทรัพย์สินที่หายไปก็จะได้คืน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เจว็ด'

ฝันเห็นเจว็ดในศาลพระภูมิ รูปเทพารักษ์ หรือ รูปปั้นต่าง ๆ ภายในศาลเจ้าหรือวิหาร คุณจะหมดเคราะห์ ที่ป่วยเจ็บจะหาย หรือทรัพย์สินที่หายไปก็จะได้คืน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปี่ มาลัยดอกไม้ ธนู คบไฟ ทำกับข้าว แม่หม้าย เพื่อนที่ตายไปแล้ว ความรักระหว่างคน 3 คน ปลิง หุ่นโชว์เสื้อ ไก่แจ้ บัวหลวง ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว กองดิน ขี่วัว แล้ว ตกวัว ของหาย ลังไม้ ทองคำก้อน ตกใจเพราะเห็นผี นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ซื้อไม้กระดาน กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) สตางค์ เทวดา คดข้าวเย็นกิน ถูกแทง ดอกบานไม่รู้โรย เจ็บป่วย เงา เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ปีนข้ามกำแพง รักชาติ งานฉลอง ข้าวในนา ทาส เห็นรองเท้าเก่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ยกโทษให้ใครบางคน กุญแจ ตอไม้ คราส แกะ ฟังเทศน์ฟังธรรม ขนม ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง หน้าไม้ หลงป่า กระดาษข่อย ขนมอร่อย ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ขิม ซื้อปลาหมึก ต้นไม้ยืนต้นตาย ไหล่เจ็บ กรน ว่ายน้ำข้ามฝั่ง อมตะ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดินทางกลางทะเลทราย ผึ้งมากมาย หมี ยื้อแย่ง ตักบาตร ถ้วยรางวัล ดอกไม้ สร้าง ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดาวอับแสง ประโคม ก้อนหินตก ฉลาม นอนอยู่บนแผ่นดิน เจดีย์ทรุดโทรม ล้ม แล้ว ลุกขึ้น จระเข้ โทรศัพท์ บาดแผล ทะเลาะกับภรรยา ปะชุน เห็นตัวเองในกระจก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป นัยน์ตา กองกระดูก เป่าลูกโป่ง หม้อ ข่าวดี โถส้วม เพชรนิลจินดา ทหาร ศิลา บันไดเลื่อน ข่วน รถจักรยาน ก้างปลาติดคอ บ้านใหม่ เห็นบ่อร้าง ผ้าไตรจีวร จับ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM