ทำนายฝัน 'เจอเงิน'

ฝันเห็น ฝันว่า เจอเงิน ฝันว่า เจอเงิน ทำนายว่า คุณกำลังมีรายจ่ายเยอะในช่วงนี้ เยอะมากกว่าช่วงปกติ แต่คุณจะมีกำลังในการหาเงินเช่นกัน เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล คุณจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างดีทีเดียว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เจอเงิน'

ฝันว่า เจอเงิน ทำนายว่า คุณกำลังมีรายจ่ายเยอะในช่วงนี้ เยอะมากกว่าช่วงปกติ แต่คุณจะมีกำลังในการหาเงินเช่นกัน เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล คุณจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างดีทีเดียว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทั่ง เมือง กล้วยแฝด ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ โคเข้าบ้าน ต่อสู้กับปีศาจ ตักน้ำ มีคนสวมแหวนให้ ญาตินํ้าตาตก ร่มกางอยู่ สุกรกลายเป็นคน ทิชชู ไกด์ คนฆ่าสัตว์ เห็นปีศาจกินคน คุก ตะราง หมัดกัด ช้างไล่กวด ดาบ หัวนก มือตัวเอง จับกระต่าย ภรรยามีลูก นำพัดมาโบกตามร่างกาย ชนไก่ เครา แสงสว่าง แม่ชี นกกาเหว่า กินหมูกะทะ วิชา จับเงิน ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ประเทียบ ภาพ ถ้วยรางวัล ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย สติ กอดอก ตกกระ น้อยหน่า ดับกองไฟ เด็กทารก ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ถวายข้าวพระ นกเกาะหลังงู ท่องเที่ยวในสวน ยืนบนลังไม้ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง จับสุกร ตุ้มหูหาย ญาติกำลังจะตาย เมาเหล้า ย่าง ไม้ไผ่ บ้านพัง บริโภคเนื่อสุกร ซองจดหมายสีแดง มรกต แพทย์ ได้กลิ่นของบูดเน่า สงฆ์ แผล ตู้เหล็กใส่เอกสาร ผ้าแพร เลื่อยไม้กระดาน ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เขากวาง ธง ฝนตั้งเค้า เดินช้าๆ นั่งเล่น น้ำมันก๊าด ถูกฉ้อโกง ฆ่าเป็ด ภรรยาหนี เดินสะดุดหกล้ม ถูกน้ำร้อนลวก ยิงกา เสี้ยนตำเท้า ตู้หนังสือ เป็นแม่ยาย สูบบุหรี่ จุดดอกไม้ไฟ สาหร่าย กล่องดนตรี ฝุ่น ทะเล แมลงวัน พระสังฆราช ผักที่ยังคงปลูกในดิน มดเต็มบ้านเมือง เมฆกลางแดด บันไดกว้างๆ บันไดสูง หุ่นโชว์เสื้อ หญิงโสเภณี ล้างเท้าตัวเอง ฝาหม้อตกลงพื้น จานชาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM