ทำนายฝัน 'เจอเงิน'

ฝันเห็น ฝันว่า เจอเงิน ฝันว่า เจอเงิน ทำนายว่า คุณกำลังมีรายจ่ายเยอะในช่วงนี้ เยอะมากกว่าช่วงปกติ แต่คุณจะมีกำลังในการหาเงินเช่นกัน เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล คุณจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างดีทีเดียว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เจอเงิน'

ฝันว่า เจอเงิน ทำนายว่า คุณกำลังมีรายจ่ายเยอะในช่วงนี้ เยอะมากกว่าช่วงปกติ แต่คุณจะมีกำลังในการหาเงินเช่นกัน เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล คุณจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างดีทีเดียว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มุดใต้ถุน ปลวก เด็ดพริกออกจากต้นพริก ขบวนแห่ศพ ตามทวงหนี้ ขึ้นต้นไม้ เครื่องจักรทำงานได้ดี ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ถัง หาบขี้กลับบ้าน อวัยวะเพศ งูเห่า จอมปลวกกลางถนน ฝ้าย ส่องกระจก หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ข่าวดี เทียนไข โกศ ใช้ผ้าคลุมหัว มีเขาบนหัว สุนัขหอน ข่มขืนคนอื่น ปอด แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ศีรษะมีเหา จลาจล ดอกไม้ไฟ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง เชือดคอสุกร คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว หน้าต่าง ถากไม้ หมีทำร้าย ตัวเองกลายเป็นนก ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ปากเน่า แมลงสาบ เต่าทอง นางกวัก ฉ้อโกง เพชรรัตนราชสุดา เขื่อนแตก มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ โยคี นอนเล่นกลางดิน ค้างคาว มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ธง ถูกทำโทษ ยกโทษ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ระเบิด กะเหรี่ยง เดินอยู่ในความมืด มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน แผ่นดินแยกออกจากกัน โดด ยารักษาโรค ลูกเห็บ สวมแหวน ดนตรี ขายของ เขี้ยวสัตว์ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น เข็มแทง ปล้น เปื้อน กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ภรรยาตาย สละราชสมบัติ ทะเลาะ ญาติตาย กระบี่ ชู้รัก จานแตก แกะสลักรูปปั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทั่ง เถาวัลย์ เมาเหล้า นั่งบนแคร่หาม วิทยุ ชักลาก ขี่เสือ การตายของเพื่อน ผ้าสีดำ รบกวน รีดนมโค ตัดต้นไม้ ปอก ศาล แว่นตาเลนส์ใส ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ก้ามปู เปลี่ยนเสื้อผ้า แส้ ฆ่าสุนัขบ้า ทำอะไรแปลกๆ กระต๊อบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM