ทำนายฝัน 'เจ็บปวด'

ฝันเห็น ฝันว่า เจ็บปวด ฝันว่ารู้สึกเจ็บปวด คุณจะปราศจากคนหมิ่นประมาท
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เจ็บปวด'

ฝันว่ารู้สึกเจ็บปวด คุณจะปราศจากคนหมิ่นประมาท

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินหลงไปในป่าละเมาะ แม่ชี ต้นไม้เขียวชอุ่ม ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง พญานาค ขอโทษ ช่างไม้ กุฏิพระ ประตู ของลับ โบสีดำ ถูกโกง นำฟองน้ำมาล้างจาน เสี้ยนตำเท้า วัวควาย ทางรถไฟ ไฟฟ้า เกาหัว ไผ่ กังวล ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ทองคำก้อน บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม งูขดเป็นวงกลม ขึ้นศาล ปลูกต้นไม้ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ลูกเห็บตก ผิงไฟ ทะเลทราย ลูกเห็บ แสงนีออน พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี เดินเรือ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ มหาสมุทรมีพายุ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) สวมเสื้อขาด ขายของ ตัดเล็บ ฤาษี จมูกแหว่ง พระราชินี ซุง รถบรรทุกศพ โคเข้าบ้าน เล่นน้ำฝน เมายา นุ่งชุดขาว คนในบ้านทุบตีกัน ฉิ่ง เดินอยู่ในป่า กินเนื้อเป็ด ตกใจเพราะเห็นผี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ยานพาหนะ ดูหนัง พระพิฆเณศ หลงป่า มาลัยดอกไม้ ฝาหม้อ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ขุดถ่านหิน ตะปู ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำลังจะไปตาย ประตูกำลังถูกไฟไหม กลัว ฮ่องเต้หรือฮองเฮา จับผีเสื้อ เมาสุรา แหวนแต่งงาน ศีรษะ กินน้ำผึ้ง เดินเล่นในสวนสวย ได้กลิ่นเครื่องเทศ แก้บน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ตกช้าง ทวด กินไก่ นกกำลังจิกกัน เผาขยะ โคไล่ขวิดคน มนต์ โต๊ะเขียนหนังสือ เฉาก๊วย กินอุจจาระ นกนางนวล ประโคม บิดามารดา บ้านร้าง หนาม คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ปราศจากอํานาจ ชนไก่ นุ่งผ้าสีแดง เจ็บป่วย นุ่น โบสถ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM