ทำนายฝัน 'เจ็บปวด'

ฝันเห็น ฝันว่า เจ็บปวด ฝันว่ารู้สึกเจ็บปวด คุณจะปราศจากคนหมิ่นประมาท
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เจ็บปวด'

ฝันว่ารู้สึกเจ็บปวด คุณจะปราศจากคนหมิ่นประมาท

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หญิงชรา งอบ เล่าเรื่องตลก ต่อสู้กับสัตว์ร้าย บ้า บุพการี ฆ่ากระต่าย หุ่นโชว์เสื้อ เดินบนฟ้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซื้อกระดุม โลกแตก แร้งกินซากศพ แสงสว่าง ไฝ บนบาน ฉี่รดกำแพง เครื่องปั้นดินเผา ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ยอดตึกสูงทรงกลม แผนผัง นุ่น โอเอซิส จักรเย็บผ้า ตีแมลงวันตาย พู่กัน กระรอก บอลลูน เงี่ยง เจ้าเมือง รบกวน อีกา แว่นตาเลนส์ใส กิ้งกือ วิทยุ ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ด่า เต้นรำ กรน คนแต่งชุดสีดำล้วน ขนคิ้ว น้ำท่วม ฝนตกหนัก เห็นปีศาจกินคน กองไฟ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ มาเฟีย ถ่ายรูป ฆ่าเต่า ปอกเปลือกผลไม้ ร่องน้ำ นกบิน จานแตก ดึงเชือก ทอผ้า กินผลมะม่วงเปรี้ยว กินองุ่น ฉ้อโกง โคกินหญ้า เทวดา การผ่าตัด จับกระต่าย ขี่วัว แล้ว ตกวัว ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ กัลยาณิวัฒนา สีฟ้า ยอดโดม แสงบนท้องฟ้า วิ่งจนเหนื่อยหอบ ผ้าสีดำ งู มารดา ถูกจับ กอดอก แพทย์ ภรรยา ขนมชั้น ได้ยินสุนัขเห่า ถูกตัดขา เห็นที่นารกร้าง สร้อยคอ ชี เดินทาง กินขนม ดวงดาว หูเจ็บ งมของในแม่น้ำ จอกใส่เหล้า หลุมอสรพิษ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ตกหน้าผา บ้านเก่า แบกหีบ ทะเลาะกับเพื่อน พังประตู อยู่ในอาการผิดหวัง ถอนผมหงอก พระบรมรูป นิล เดินอยู่ในความมืด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM