ทำนายฝัน 'เจ็บปวดตามร่างกาย'

ฝันเห็น ฝันว่า เจ็บปวดตามร่างกาย ฝันว่าเกิดอาการเจ็บปวดตามร่างกาย ให้คุณเตรียมรับทรัพย์
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เจ็บปวดตามร่างกาย'

ฝันว่าเกิดอาการเจ็บปวดตามร่างกาย ให้คุณเตรียมรับทรัพย์

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เช็ค ( Cheque ) เกณฑ์ทหาร สาก ข้อมือหัก เสื้อผ้า อดตาย ขี่ควาย คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ตับไต อยู่ในอาการเร่งรีบ ขึ้นบันได ขึ้นเขา สิริภาจุกาภรณ์ กองกระดูก ฮาเร็ม เมายา แมลงวัน งูกัด ต้นไม้ ตู้เหล็กใส่เอกสาร ฉลาม ฆาตกรรม เอทีเอ็ม กระดุมหาย สบู่ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ทูต ปราศจากอํานาจ ภิกษุ คอกหมู กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ถอดรองเท้า สุกรตายเอง ได้ยินเสียงปี่พาทย์ นอนเล่นกลางหาดทราย คนอื่นทำพลาด เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก เบี้ย อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น งูใหญ่ กงสุล ครกสาก ยิงธนู กินพระจันทร์ กระทง ได้ลาภ ดักนก ยารักษาโรค นั่งเรือข้ามแม่น้ำ บนบาน ช้อนเงิน จมูก ปริญญาบัตร นั่งบนลังไม้ ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ ฉีกจดหมายรัก พระจันทร์เดือนหงาย ลา ( สัตว์ ) กะปิ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ให้มีดแก่คนอื่น กุลี กินหัวสุกร นุ่งผ้าใหม่ อากาศบริสุทธิ์ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ภิกษุณี สังข์ ไม้ไผ่ ปลวก โถส้วม ไฟไหม้ผม สิงโต มหาสมุทรมีพายุ หูเจ็บ ตะขาบกัด ปลูกพริก ต้นกก ฝาเรือน ขา เห็นประตูเมือง ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ นำพัดมาโบกตามร่างกาย รักกับนักบินหญิง อยู่ในกระท่อม ขื่อคา กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง คราด หญิงแต่งชุดสีดำ ดาวตกที่หลังคาบ้าน อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ตกปลากับคนรัก เดินอยู่ในป่า บริโภคเนื่อสุกร สละราชสมบัติ เดินบริเวณวัด นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ดวงจันทร์ ปลิง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM