ทำนายฝัน 'เจ็บฝ่าเท้า'

ฝันเห็น ฝันว่า เจ็บฝ่าเท้า ฝันว่าฝ่าเท้าเจ็บหรือถูกของมีคมบาดที่เท้า ทำนายว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนที่เกิดจากคนในครอบครัว แต่จะมีโชคลาภด้วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เจ็บฝ่าเท้า'

ฝันว่าฝ่าเท้าเจ็บหรือถูกของมีคมบาดที่เท้า ทำนายว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนที่เกิดจากคนในครอบครัว แต่จะมีโชคลาภด้วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สู้กับเหยี่ยว ฆ้อง น้ำแข็ง พระราชวัง ประหารคนรัก เจ็บฝ่าเท้า เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ กระบอก แหวนแต่งงาน ว่ายน้ำในมหาสมุทร กระถางหลุดมือแตก ผู้หญิงตบผู้ชาย ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ตะกร้าหวาย พระวิหาร พายุ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ไก่ฟ้า มุ้งขาด นํ้าพุที่พุ่งสูง เงื่อน ไม้กวาด โทรศัพท์มือถือหาย ได้ยินเสียงกลอง ฐานทัพทหาร เดินอยู่ในป่า กรงสัตว์ ได้ยินเสียงกระซิบ ศพ บิดามารดา ซองจดหมายสีขาว ระบำ ความมืด เลือดออกเต็มตัว ว่าว ยืนบนลังไม้ เต้าหู้ เดินร่วมทางกับโจร ตกหน้าผา ไม้กางเขน เคารพ คำนับ ตกลงมาจากอากาศ หญิงแต่งชุดสีขาว ปฏิทิน มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ได้เป็นเจ้าสาว หางไก่ ตกใจ ซีเมนต์ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ได้รับรางวัล ลิ้นแข็ง ทุเรียน เครื่องบินบังคับ เฒ่าหัวงู กินดิน เมฆหมอก ฉาบ จับก้อนหิน ลายแทง เมฆลอยนิ่ง ซองจดหมาย งานบวช เลือกผัก ยานพาหนะ บ้านมีช่องโหว่ ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) กระซิบกับเพื่อน สงฆ์ ฝนตกปอยๆ ราหู ถ้วยกาแฟ บ่อน้ำพุแห้งขอด กุลี สินบน ถูกโจรชิงทรัพย์ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ได้ยินเสียงดนตรีไทย ชกคนที่จมูก ฟ้าแลบ มวยผม หัวนก ถูกสวมกุญแจมือ เมฆกลางแดด ช้างไล่กวด นำเที่ยว ไกด์ ปอก เล่นน้ำสงกรานต์ นำอุจจาระกลับบ้าน เหี้ย ยิงนก หอก เผาไม้กระดาน ทำแท้ง ต่อสู้กับปีศาจ มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา เจ็บป่วย พายเรือตามลำพัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM