ทำนายฝัน 'เจ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า เจ้า ฝันเห็น หรือ ได้พูดกับชนชั้นเจ้า หรือพระเจ้าแผ่นดิน คุณจะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่ ถ้าทำงานอยู่จะได้เลื่อนตำแหน่ง ฐานะ และเงินเดือน และได้รับคำนิยมชมชอบ จะมีเกียรติยศชื่อเสียง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เจ้า'

ฝันเห็น หรือ ได้พูดกับชนชั้นเจ้า หรือพระเจ้าแผ่นดิน คุณจะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่ ถ้าทำงานอยู่จะได้เลื่อนตำแหน่ง ฐานะ และเงินเดือน และได้รับคำนิยมชมชอบ จะมีเกียรติยศชื่อเสียง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เศรษฐี ฟันดาบ ขโมย ดวงอาทิตย์ขึ้น กะโหลก ป่วย นอนบนฟูก นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ร้านค้า กล้องถ่ายรูป พระเจ้า กินก้างปลา จับสายสิญจน์ ปลูกพริก ปี่ ขบวนแห่ศพ บ้านตัวเอง เกาหัว หาบขี้กลับบ้าน กิ๊บติดผม ตกทุกข์ได้ยาก ปัสสาวะรดกำาแพง เลือกตั้ง มุ้งขาด ปล่อยออกจากคุก เลือกผัก หวีงา ท่อนซุง เดินทางในป่ารก สุนัขหอน กรวยจราจร ถูกแทง ข้อมือหัก พระแก้วมรกต สวมเสื้อสีเขียว มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ รักคนต่างชาติ เครือญาติ ผลักประตู ลาภ กลัว ไว้หนวดยาว องคมนตรี ม้า ตะกร้อ งานพิธีต่างๆ ซื้อของโบราณ ไข่เป็ด ไข่ไก่ เสียเงิน หูขาด คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ จิ้งจก กินปลาหมึก ฆ่าเป็ด ไส้ไหลจากท้อง พี่น้อง ขนมเข่ง ขวดยา งานโกนจุก แขนหัก ได้รับเงินบริจาค อุ้มเด็กทารก เมฆสีแดง รองเท้า จมูกของตัวเองยาวใหญ่ เขื่อนแตก ผู้ชายผมยาว ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ห่วงเหล็ก เปียก มวย กินโรตี ขนมปัง ทะเลาะกับเพื่อน ไฟไหม้ กก ปราศจากอํานาจ ไต่ลวด มดกัด ทุบตีภรรยา บัวสีขาว กระเป๋าเดินทาง ศิลา กระดาษสีขาว เกวียน จุดไฟแล้วดับ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ขี้เกียจ มองนํ้าตกตามลำพัง ถวายข้าวพระ โดนดึงผม สัปเหร่อ ประแจ ครุฑ ตัวเองกลายเป็นนก ภรรยาออกจากบ้าน ลา ( สัตว์ )

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM