ทำนายฝัน 'เจ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า เจ้า ฝันเห็น หรือ ได้พูดกับชนชั้นเจ้า หรือพระเจ้าแผ่นดิน คุณจะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่ ถ้าทำงานอยู่จะได้เลื่อนตำแหน่ง ฐานะ และเงินเดือน และได้รับคำนิยมชมชอบ จะมีเกียรติยศชื่อเสียง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เจ้า'

ฝันเห็น หรือ ได้พูดกับชนชั้นเจ้า หรือพระเจ้าแผ่นดิน คุณจะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่ ถ้าทำงานอยู่จะได้เลื่อนตำแหน่ง ฐานะ และเงินเดือน และได้รับคำนิยมชมชอบ จะมีเกียรติยศชื่อเสียง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ประตูบ้านคนอื่น ฉุด อาบน้ำฝน ฝูงคนจำนวนมาก คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว โยคี ฆ่าเสือ ฆ่าผีเสื้อ ต้นไม้เหี่ยวเฉา พายุ ธง เขี้ยวสัตว์ ฟังเทศน์ฟังธรรม อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ วิทยา กวาง แล่นเรือผ่านเกาะ น้ำพุสวยงาม ดอกซ่อนกลิ่น ฤาษี กระถางหลุดมือแตก เสือตาย นอนบนเตียง ขิม ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ กระดาษเปื้อนหมึก เดินสะดุดหกล้ม หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ตู้เซฟ นั่งเรือ ไก่แจ้ ใต้ถุน ผมร่วง อาคันตุกะ ลายมือ เกลียดคนอื่น เป็นแผลที่คอ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง กอดผู้ชาย รังผึ้ง ลาวาภูเขาไฟ สัมผัสกรวดทราย พายเรือ ผึ้ง เครื่องชั่ง เข้าประตูไม่ได้ ชกต่อย ถ้ำมืด โอเอซิส ต้นกก คูคลอง มีดบาด แคร่หาม ดวงดาว กระเทย ทำกับข้าว เพลิง บริโภค ตะกวดขึ้นบ้าน แชมพู ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ดื่มนม มหาสมุทรมีพายุ รักภรรยาตัวเอง ถั่วฝักยาว ฐานทัพทหาร บวม เคารพ คำนับ เก้าอี้ ทูต บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น องค์กฐิน ขวดยา แหวนทอง กลืนเมฆ ได้ยินเสียงดนตรีไทย ขนม เงาตัวเองในกระจก ของหาย แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร เด็ดพริกออกจากต้นพริก ระฆัง ชอล์ก หีบศพ ฆาตกร ลิง ซุง สวมมงกุฎ หุ่นโชว์เสื้อ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ รถเข็นศพ จลาจล แผ่นดินแยกออกจากกัน เดินไปบนเนินเขา หลงรักสามีคนอื่น ปลาหมึกหลายตัว เดินเล่นบนหาดทราย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM