ทำนายฝัน 'เจ้าที่'

ฝันเห็น ฝันว่า เจ้าที่ คุณจะหมดเคราะห์ หมดหนี้สิน มีฐานะดีขึ้น จะมีโชคลาภทางการเงินดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เจ้าที่'

คุณจะหมดเคราะห์ หมดหนี้สิน มีฐานะดีขึ้น จะมีโชคลาภทางการเงินดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ท่าเรือ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ออกจากบ้าน กุมารทอง ร้องตะโกน บิดามารดา สายสนตะพาย จมูกขาด ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ทำร้าย ขนทรายเข้าวัด ต้นไม้แห้ง ล้างเท้าตัวเอง รักสามีตัวเอง ตกทะเล งูเขียว ขี่ราชสีห์ กระต่ายหลายตัววิ่ง ฆ่านกกระจิบ ธุรกิจ หลงทาง ฟังเทศน์ฟังธรรม ดม โคลน รังดุม จับปลา คันศรหรือคันธนู ได้กลิ่นธูป ก้ามปู ศิลปิน คบไฟ แม่ โยงเรือ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น สู้กับเสือ แล้วชนะ ล้างหน้าตัวเอง คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ไฟนรก ได้ลาภ อินสตาแกรม ( instargram ) คนเกี่ยวข้าว เดินบนฟ้า ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ความลับ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ช่างแกะสลัก ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ญาติตาย เถ้าแก่ ขนมเข่ง กระสอบข้าวสาร ถูกฉุด กล้วยแฝด กล้วยแขก ญาณ โกนหนวด ของเน่าเสีย รั้ว ทำให้คนอื่นตกใจ ทรมานคนอื่น พนมมือ คนขี้โม้ กระบือ พระสถูป ตับไต ตราสัง ปลูกต้นไม้ สุนัข กกลูก ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ พระจันทร์เดือนหงาย สติ ดอกบานไม่รู้โรย ลิง กระบอกสูบลม ตะเกียงที่จุดแล้ว หัวนก หอก ทอดสมอ แหวนหาย สวน กองทัพ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ฆ่าผึ้ง ปลาเงินปลาทอง นกพิราบ อยู่ในกระท่อม ปากเจ็บ แมวตาย นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ กลองโบราณ มงคล อวัยวะเพศ สัปทน ผ้าสีขาว เพชรพลอย จันทร์ทรงกลด เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ปลูกบ้านต้นไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM