ทำนายฝัน 'เจ้าที่'

ฝันเห็น ฝันว่า เจ้าที่ คุณจะหมดเคราะห์ หมดหนี้สิน มีฐานะดีขึ้น จะมีโชคลาภทางการเงินดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เจ้าที่'

คุณจะหมดเคราะห์ หมดหนี้สิน มีฐานะดีขึ้น จะมีโชคลาภทางการเงินดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทำนาได้ผลผลิตดี ดอกซ่อนกลิ่น นกคุ่ม หอยที่มีเนื้อเต็ม แทงตัวเอง กลด ชกมวย เดินอยู่ในป่าช้า ประตูที่ปิดตาย คนบ้า ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ การรับรางวัล ฆาตกร ค้อน แพรพรรณ รักชาติ คงกระพันชาตรี สายนาฬิกาข้อมือขาด นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ภรรยาเสียชีวิต นอนอยู่บนแผ่นดิน ลายแทง แก้ผ้า ปล่อยออกจากคุก ฝนตกหนัก กิ่งก่าวิ่งไปมา บัว กะปิ ภรรยาตาย เดินอยู่ในความมืด ภรรยาทิ้ง ตกจากดาดฟ้า โต๊ะเขียนหนังสือ ลากฉุด ขึ้นศาล โทรศัพท์มือถือหาย ฆ่าสุนัขบ้า บัวหลวง กำลังขับรถ เล่นการพนัน ปลูกพริก มีเขาบนหัว ผู้หญิงโพกผ้า เครื่องเรือน ขลุ่ย ถูกตบ ฤดูร้อน เขี้ยวสัตว์ ช้างเหยียบ ฆ่างู ปีศาจ หักธนู โต๊ะ ฝักดาบ ปลอกหมอน พริก งูเผือก ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน แตกร้าว ค้าขายต่างเมือง สวมรองเท้าใหม่ ซื้อไม้กระดาน อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ทหาร ปากเปื่อย เข้าไปในโรงพยาบาล ถูกปีศาจไล่ เฉาก๊วย เรือจอด กล้องถ่ายรูป ปลวกขึ้นบ้าน โบว์ดำผูกคอ นกต่อสู้กัน อุจจาระ สกปรก ทารกแรกเกิด ขวดยา รูปภาพของเครือญาติ กระบอก ขายไม้กระดาน ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน เมือง พระบรมรูป พระโพธิสัตว์ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ทำนาย กอดกะเทย ปลอบโยน ปราสาทเก่าแก่ กุญแจ เสื้อขนสัตว์ ฝีขึ้นตามร่างกาย นุ่งผ้าใหม่ ป่าช้า เครา สุกร คนเกี่ยวข้าว ถูกคนเตะ สร้อยข้อมือ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM