ทำนายฝัน 'เจ้านาย'

ฝันเห็น ฝันว่า เจ้านาย ฝันเห็นเจ้านาย การค้าขายของคุณจะมีผล คนจะนับหน้าถือตา การเสี่ยงโชคจะเป็นผล บริวารจะเกรงกลัว ถ้าป่วยไข้ก็จะหายในเร็ววัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เจ้านาย'

ฝันเห็นเจ้านาย การค้าขายของคุณจะมีผล คนจะนับหน้าถือตา การเสี่ยงโชคจะเป็นผล บริวารจะเกรงกลัว ถ้าป่วยไข้ก็จะหายในเร็ววัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บนบาน ขายของ เมา ประเจียด โล่รางวัล ไหว้พระราหู คนแก่ สละราชสมบัติ ชี พืชผัก นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ สัมผัสกรวดทราย วอ เดินอยู่ในความมืด ถอดรองเท้า เห็นกองไม้กระดาน เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ผึ้งต่อย ขาหัก การรับรางวัล ฝุ่นเข้าตา เปลี่ยนมุ้งใหม่ ราหู นกเขา พูดคุยกับเจ้านาย เถ้าแก่ นาฬิกา ทวิตเตอร์ ธุรกิจ เครื่องจักรทำงานได้ดี คนตกนรก พระปรางค์ กิ้งกือ สูบ ฮองเฮา (ราชินี) เคารพ คำนับ ทำขวดแตก บูชา เมฆบังแสงอาทิตย์ บ้านคนอื่น เป็นคนปรุงอาหาร บัวสีขาว ลักขโมย อาหารบูดเน่า ทาขมิ้น กินนก ชลธาร แม่นํ้า สระผม ขี่ควาย แล้ว ตกควาย จุดไฟ ฟืน ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ฟักแฟง นาข้าวรกร้าง ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ควันไฟ ศีรษะ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ฉี่รดที่นอน ดินสอ ตัดผมสั้น เขื่อนแตก งูกัด ขนตาร่วง กระบอกไม้ไผ่ หมากรุก จรเข้ เกาะ ถีบจักรยาน ล้างเท้าตัวเอง ตัวเลข สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร งูจงอางไล่ เดินทางไกล ซื้อกระโปรง เล่น pubg สาวไส้ กัลยาณิวัฒนา ขวดเหล้า กินสายบัว ใบมีดโกน ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ แห่กฐิน สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำลังขับรถ เป็นไข้ เครื่องบินตก แก้ว กริช ประตูบ้าน ปี่ กินโรตี ช้างตกมัน ถูกด่าทอ ต่อสู้ เครื่องบินบังคับ หญิงแต่งชุดสีเขียว ดึงเชือก มีคนนำเสื้อผ้ามาให้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM