ทำนายฝัน 'เจ้าบ่าว'

ฝันเห็น ฝันว่า เจ้าบ่าว ฝันเห็นเจ้าบ่าว คุณจะมีโชคมีลาภ หรือ ได้ทรัพย์สินเงินทอง งานที่คิดไว้จะสำเร็จ หรือ ได้รับความดีความชอบจากสิ่งที่ทำไว้ มีเกณฑ์จะต้องเดินทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เจ้าบ่าว'

ฝันเห็นเจ้าบ่าว คุณจะมีโชคมีลาภ หรือ ได้ทรัพย์สินเงินทอง งานที่คิดไว้จะสำเร็จ หรือ ได้รับความดีความชอบจากสิ่งที่ทำไว้ มีเกณฑ์จะต้องเดินทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เจ้าเมือง งูเหลือม กลอง ตนเองทำความผิด ไว้หนวดยาว ตัวเลข คนถูกฉีดยา ช้องผม ถูกประณาม แก้ผ้า กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี กอดกะเทย จับปลา วงเวียน ปล่อยนกกระเรียน ผดุงครรภ์ กระถาง ปลูกพริก หน้าอก สวมเสื้อสีดำ ราหู นกกระจิบ กระจาบ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ล่าสัตว์ นั่งบนลังไม้ อ้อย น้ำท่วม ลำคานเสียงฉาบ สงฆ์ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ราวตากผ้า มดรุมเป็นกลุ่มๆ ฆ่านกกระจิบ เศรษฐี พระสถูป แบกหีบ ตกลงไปในบ่อ ท่อน้ำ ฆ่าโค นุ่งผ้าขาด ผมร่วง ตัวเองมีผมหงอก กลด ละลาย จักจั่น รถไฟฟ้า โต๊ะเขียนหนังสือ ขาขาด ฉิ่งฉาบ ผ้าฝ้าย มหาสมุทรมีพายุ อมตะ ผ้าม่าน เทียนไข หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ดวงอาทิตย์ดับ เดือน คบคนพาล กระปุก สกปรก ตะกวดขึ้นบ้าน กระดานดำมีข้อความ รวงข้าว นาฬิกาปลุก นำเที่ยว ช่างตัดผม ดราฟต์ ฝุ่น มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ความรังเกียจ ทางรถไฟ ฆ่าควาย หญิงชรา ขุดถ่านหิน โยงเรือ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ไฝ กระบอก แสตมป์ กระต่าย ถ่ายอุจจาระ แฮนด์บอล ถูกฟันคอขาด รังนก ฝา มหาสมุทร ผ้าไตรจีวร หิมพานต์ (ป่า) เห็นบ่อร้าง จันทร์เพ็ญ สายสร้อย แขก ปากเน่า ช้างตกมัน อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ซื้อปลาทอง หลุม ทะเลาะกับเพื่อน เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น