ทำนายฝัน 'เจ้าบ่าว'

ฝันเห็น ฝันว่า เจ้าบ่าว ฝันเห็นเจ้าบ่าว คุณจะมีโชคมีลาภ หรือ ได้ทรัพย์สินเงินทอง งานที่คิดไว้จะสำเร็จ หรือ ได้รับความดีความชอบจากสิ่งที่ทำไว้ มีเกณฑ์จะต้องเดินทางไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เจ้าบ่าว'

ฝันเห็นเจ้าบ่าว คุณจะมีโชคมีลาภ หรือ ได้ทรัพย์สินเงินทอง งานที่คิดไว้จะสำเร็จ หรือ ได้รับความดีความชอบจากสิ่งที่ทำไว้ มีเกณฑ์จะต้องเดินทางไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า แมวสีสวาท ฟัก ลวดหนาม ผ้าสีดำ ปากเปื่อย แก่นจันทร์ เดินทางในป่ารก ขุด กระรอก บ่อน้ำพุแห้งขอด อาบน้ำในมหาสมุทร ฉีกกระดาษ ถ้ำมืด ซาวข้าว หักธนู ยาพิษ น้ำตก กองกระดูก ประกายไฟ วัด ผึ้ง นกแสก นอนบนเสื่อ แต่งตัว ได้กลิ่นของบูดเน่า หญิง ให้มีดแก่คนอื่น ซื้อปลาหมึก ขอบคุณ ทรงกลด เฆี่ยนตีผู้อื่น กำลังจะไปตาย ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ระฆัง อิฐ ขนตาร่วง โค่นต้นไม้แก่ แมงมุม ตะไกร หน้าต่าง กระแสน้ำ กาบินเข้ามาในบ้าน เป็ดว่ายน้ำ แร้งเกาะหลังคาบ้าน ธงบนบ้าน เป็นแผลที่คอ ไฟไหม้ต้นไม้ ลอยคอ ไม้พลอง เอสเอ็มเอส ( SMS ) ชายหนุ่ม บวชพระ ทางม้าลาย รางรถไฟ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ถ้ำ รัฐประหาร ปอกเปลือกไข่ จมูกหาย กระดูกแตก องค์กฐิน โต๊ะ ชามแตก ตัดนิ้วมือตัวเอง ไส้เดือน ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ไข่ ทอดทิ้งภริยา บริโภคเนื่อสุกร ตั้งท้อง ทหารยิงปืนใหญ่ เห็นไม้กระดาน ตราสัง พระจันทร์ ตู้เย็น ฟันล่างหัก มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ขวด นกนางนวล เต้านม เจดีย์ทรุดโทรม คนแก่ คนในบ้านทุบตีกัน ปลอกหมอน เมือง งูเขียว ฟ้าแลบ ภาชนะ กุมารทอง งาช้างวางคู่กัน พระเจ้าแผ่นดิน ภรรยาทิ้ง บานไม่รู้โรย นกพิราบ เด็กกำลังดูดนม แบกหีบ ทำกาแฟหก ตัวเองเป็นกรรมกร กระดุมหาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM