ทำนายฝัน 'เจ้าสาว'

ฝันเห็น ฝันว่า เจ้าสาว คนโสดจะต้องอดใจรอหน่อย เพราะช่วงนี้มีแววได้โคแก่มาเป็นคู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เจ้าสาว'

คนโสดจะต้องอดใจรอหน่อย เพราะช่วงนี้มีแววได้โคแก่มาเป็นคู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งูเห่า รัศมี ทำแว่นตาแตก สกปรก เซรุ่ม เห็นปีศาจกินคน นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ข้าวเปลือก กระบอกสูบลม ฉลาม ยิงปืน เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ฉมวก เก็บเกี่ยวข้าวในนา เก็บของมีค่าได้ เก็บกวาดบ้าน ผดุงครรภ์ แส้ กางเขน ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ กินเนื้อหมู ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง มีคนนำเงินมาให้ นำตาข่ายไปดักสัตว์ ประตูกำลังถูกไฟไหม น้ำพริก ตื่นขึ้นมาเอง โบว์ดำผูกคอ ฝันเห็นนํ้าวน งานบวช ฟ้าที่สดใส ตลับแป้งทาหน้า เมฆหมอก ขอโทษ ฝังศพคนที่รู้จัก ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด พรม ประกาศข่าวการตาย หุ่นโชว์เสื้อ ญาติมิตร กินถั่วต้ม จมูกแหว่ง จูบคนรัก ความผิด ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ เจ้าบ่าว บ้านตัวเองสวยงาม เกลียดคนต่างชาติ ชอล์ก ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น อินสตาแกรม ( instargram ) หอก กระสุนปืน ถากไม้ ไต่ลวด มีความปรารถนา กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ กุญแจ โยคี เลี้ยงกระต่าย เดือน กังวล พู่กัน คนป่วยอยู่บนรถ พังประตู ตาย กลอง เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด เทวาลัย ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม เงาตัวเองในกระจก ริมฝีปาก แจกันคู่ ขี้เกียจ แมวสีขาว ขนม ใบไม้ รถไฟฟ้า อสนีบาต ธนู เห็นคนอื่นถูกประณาม ก้ามปู จักรเย็บผ้า กอดกะเทย บันไดสูง กระดานดำมีข้อความ ส้วม ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ด่า เมายา เดินร่วมทางกับโจร ฟ้ายามเมฆครึ้ม ถูกปีศาจไล่ ภรรยาสวมเสื้อแพร ไพ่ ไลน์ ( LINE ) เป็นบ้า ขุดดิน ขาเป๋ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น