ทำนายฝัน 'เฉาก๊วย'

ฝันเห็น ฝันว่า เฉาก๊วย ฝันเห็นเฉาก๊วย ให้ระวังจะเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติภัยขึ้นในบ้าน ระวังอุบัติเหตุ ทำอะไรอย่าประมาท การเงินดีมาก แต่ก็ไม่เหลือเก็บ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เฉาก๊วย'

ฝันเห็นเฉาก๊วย ให้ระวังจะเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติภัยขึ้นในบ้าน ระวังอุบัติเหตุ ทำอะไรอย่าประมาท การเงินดีมาก แต่ก็ไม่เหลือเก็บ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บุญ ตกน้ำ มีคนนำเงินมาให้ ศาลเจ้า ซ่อง รักภรรยาตัวเอง เชิงตะกอน ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ร่ม กินอุจจาระ ขนมจีน สุกรกลายเป็นคน งอบ บัตรเชิญ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ซื้อปลาหมึก ขอโทษผู้อื่น กอดอก ตบแต่ง บวชชี ฤดูหนาว ตัดนิ้วมือตัวเอง นกพิราบ นุ่งชุดแดง ทุเรียน เดินลุยกองไฟ หญิงชู้ ไผ่ ยารักษาโรค กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ดมกลิ่นดอกไม้ หน้าอก คลอดลูก ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ปล่องไฟ กระโปรง ผลักประตู คนตายมาหา อทิตยาทรกิติคุณ จุดเทียน ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ เพชรพลอย งูเขียว ตัวเองมีชื่อเสียง ตะขาบ คำสัญญา จรวดไฟ เหงื่อ ฝาหม้อ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ถอดเครื่องประดับ บวชภิกสุนี หมากรุก ถูกพายุพัดพาไปไกล นํ้าวน หีบปิดอยู่ ทอดสมอ พระพุทธบาท การทำผิดพลาด นุ่งชุดหลากหลายสีสัน จานชาม เป็ดว่ายน้ำ ปฏิเสธการดื่มเหล้า กระบี่ ส้มตำ ถูกทรมาน ถูกตบ จองหอง ปรบมือ กำไลแตกหัก ถูกน้ำร้อนลวก กำนัน ทำให้คนอื่นตกใจ ว่ายน้ำในมหาสมุทร โรงแรม ศีรษะมีเหา หมู ทอดทิ้งครอบครัว เวที เครื่องขยายเสียง รังนก กะโหลก ฆ่าหมัด ยุง เคารพ คำนับ นั่งรถไฟ บัว ไถนา ไวโอลิน คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด สตรี ขโมยทรัพย์สมบัติ กวาด ตลาด ผ้าห่ม มีหางงอก ธงบนเรือ แชมพู กระดาษเช็ดมือ ท่อน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM