ทำนายฝัน 'เฉาก๊วย'

ฝันเห็น ฝันว่า เฉาก๊วย ฝันเห็นเฉาก๊วย ให้ระวังจะเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติภัยขึ้นในบ้าน ระวังอุบัติเหตุ ทำอะไรอย่าประมาท การเงินดีมาก แต่ก็ไม่เหลือเก็บ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เฉาก๊วย'

ฝันเห็นเฉาก๊วย ให้ระวังจะเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติภัยขึ้นในบ้าน ระวังอุบัติเหตุ ทำอะไรอย่าประมาท การเงินดีมาก แต่ก็ไม่เหลือเก็บ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสื้อครุย ก้น ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ขี่ควาย แล้ว ตกควาย เป็นไข้ สวมชุดเจ้าสาว หูขาด กรอด้าย กินกระต่าย แสงนีออน เต้านม ทั่ง จอบหรือเสียม สละราชสมบัติ จดหมาย ดารา ทับทิม ปฏิทิน ไฟไหม้ในท้องฟ้า วิ่งหนีผู้ร้าย สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ด้วง นั่งอยู่ในกองขี้ เดินตากแดด กลืนดวงอาทิตย์ หนี้สิน ปัดกวาดฝุ่น ทำให้คนอื่นตกใจ เรือล่ม เงินปากผี สุรา กล้วยแขก ดนตรี รัฐประหาร ปราสาท ซ้อมรบ ผักกาด อยู่ในถ้ำ ลมหายใจมีกลิ่นหอม ซองจดหมายสีขาว หม้อ กอดภรรยา พูดสนทนา กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ซอ ถูกฆ่า บ้านมีช่องโหว่ กางเกง เลี้ยงกุมารทอง ไฮโล ถูกตัดใบหู แทงตัวเอง มีดบาด ปลิง กุมารเทพ ฟันบนหัก ตุ๊กแก จับกระต่าย นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด จับปลา วัง ซื้อของโบราณ แสตมป์ กินอาหารเจ ทำนาได้ผลผลิตดี เกาหัว ได้เป็นเจ้าสาว บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น เทศน์ กุมารทอง แก้ว กินผลไม้แฝด ตักทรายเข้าบ้าน กา ตกต้นไม้ รังดุม หูแหว่ง ตกจากดาดฟ้า ถูกเสือกัด สะพายย่าม ขี่คอคน ไล่จับผีเสื้อ ออร์แกน เห็นกระดุม เงิน ถูกตีหู วัวควาย ถูกประณาม หน้าอก ปล่อยออกจากคุก เครื่องชั่ง ตำรวจตั้งด่าน กินเกินขนาด พวงมาลัยดอกไม้สด ไอ สนามกีฬา ข้าวในนา พูดคุยกับคนต่างชาติ เดินอยู่ในป่า ไว้หนวดยาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM