ทำนายฝัน 'เฉาก๊วย'

ฝันเห็น ฝันว่า เฉาก๊วย ฝันเห็นเฉาก๊วย ให้ระวังจะเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติภัยขึ้นในบ้าน ระวังอุบัติเหตุ ทำอะไรอย่าประมาท การเงินดีมาก แต่ก็ไม่เหลือเก็บ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เฉาก๊วย'

ฝันเห็นเฉาก๊วย ให้ระวังจะเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติภัยขึ้นในบ้าน ระวังอุบัติเหตุ ทำอะไรอย่าประมาท การเงินดีมาก แต่ก็ไม่เหลือเก็บ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เขาวงกต จับปลาช่อน บ่อน้ำพุแห้งขอด บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ซ่อง ว่ายน้ำ สวมเสื้อสีเหลือง ฮ่อยจ๊อ ก้ามปู ปลอบโยน ดม ลายมือ ขโมย ถุงเท้า ยกของ ตู้เซฟ คนกำลังจะตาย กษัตริย์ กล่องดนตรี ขวาน ร่มหัก ตัดเล็บ กฐิน เครือญาติ ยิงนก คนแฝดตัวติดกัน รางรถไฟ จักจั่น ขี่สุกร ซักผ้าขี้ริ้ว ซื้อผ้าขาว มหรสพ แร้งเกาะหลังคาบ้าน หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว เงินกู้ ได้รับรางวัล คราด ฟูก การผ่าตัด โคเข้าบ้าน ประตูบ้าน หนี้สิน กอดผู้หญิง ปีนเขา คนร้องไห้ ยิงปืน รังไก่ ธุลี นอนบนพื้นน้ำ แกงการู ภูเขาไปกำลังระเบิด คบไฟ โบดำผูกคอตนเอง มารดา นอนกลางวัน นำฟองน้ำมาล้างจาน ชี ญาติทำความผิด หม้อ ธรรมจักร เกา กรอด้าย กินเฉาก๊วย น้ำพุขนาดใหญ่ ต้นกก นอนบนเตียง งมปู คอบิด รุ้งกินน้ำ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ขายไม้กระดาน ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ชกมวย ตกกระ จับกระต่าย ฆาตกร คำสัญญา สวรรค์ ผูกปมเชือก นุ่น ของขวัญ ตกปลา ประกาศข่าวการตาย ย้อมผม พระพรหม ไฟ ครุฑ ท่องเที่ยวต่างประเทศ ลูกประคำ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ตู้กับข้าว ตัวเองกลายเป็นนก ซื้อปลาหมึก งมของในลำคลอง โรคร้าย หย่า นั่งใต้ต้นไทร เฮลิคอปเตอร์ งานฉลอง ถูกทรมาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM