ทำนายฝัน 'เฉาก๊วย'

ฝันเห็น ฝันว่า เฉาก๊วย ฝันเห็นเฉาก๊วย ให้ระวังจะเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติภัยขึ้นในบ้าน ระวังอุบัติเหตุ ทำอะไรอย่าประมาท การเงินดีมาก แต่ก็ไม่เหลือเก็บ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เฉาก๊วย'

ฝันเห็นเฉาก๊วย ให้ระวังจะเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติภัยขึ้นในบ้าน ระวังอุบัติเหตุ ทำอะไรอย่าประมาท การเงินดีมาก แต่ก็ไม่เหลือเก็บ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จักจั่น ดาดฟ้า จอก กกลูก นอนอยู่บนแผ่นดิน ฮวงซุ้ย ผักกาด ฝั่ง ตกเลือด จุฬามณี สินบน ฆ่าใครบางคน เจ็บปวดตามร่างกาย นั่งบนหลังนกกระเรียน กระโปรงเก่า จานชาม กษัตริย์เสด็จมาหา แร้งเกาะหลังคาบ้าน จาน ขายตู้ ขายโต๊ะ เป็นบ้า กิ้งกือ ปล้น ครก พระวิหาร น้ำล้นเขื่อน ขี่กระบือ ทองคำก้อน งูเผือก โฆษก แตงโม เลิกมุ้งขึ้น ฆ่าวัว นุ่งผ้าสีแดง ให้ความกรุณา ผนังบ้าน กระดาษสีขาว เดินเป็นวงกลม ธงบนเรือ ถลกหนังสัตว์ เห็นประตูเมือง ครู โคกินหญ้า ร่องน้ำ เลื่อยไม้กระดาน ดวงอาทิตย์ขึ้น คอบิด ไล่จับผีเสื้อ ทำขวัญ ล้างบ้าน เจดีย์ ถูกฟันคอขาด คนบ้า ผูกปมเชือก เสี้ยนตำเท้า ดนตรี ชายชรา อยากตาย สามเณร เสือกัดตัวเอง แมวข่วน ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง กินข้าว กำลังจะไปตาย ผัก ตักน้ำราดตนเอง จิ้งเหลน ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ยิงนก กรวยกรอกน้ำมัน เดินอยู่ในความมืด ปราสาทเล็กๆ ฉีกจดหมายรัก ท่อน้ำ เห็นประตูปิด โทรศัพท์มือถือหาย ประกาศการแต่งงานของตนเอง กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ตู้รับจดหมาย เครื่องแบบตำรวจ ก้างปลา บ้านตัวเอง โถแป้ง ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ปีศาจ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ถูกโกง ปากเจ็บ กระปุก ขมิ้น เป่าแตร ส้วม คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง ตู้นิรภัย เท้าด้วน ฟัน ฮอกกี้ โฆษณา ถูกตัดแขน ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM