ทำนายฝัน 'เชี่ยนหมาก'

ฝันเห็น ฝันว่า เชี่ยนหมาก ฝันเห็นเชี่ยนหมาก หรือได้จับต้องสัมผัสเชี่ยนหมาก คุณจะมีความสุขกายสุขใจทั้งครอบครัว ผู้ใหญ่ให้ความรักใคร่เอ็นดู
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เชี่ยนหมาก'

ฝันเห็นเชี่ยนหมาก หรือได้จับต้องสัมผัสเชี่ยนหมาก คุณจะมีความสุขกายสุขใจทั้งครอบครัว ผู้ใหญ่ให้ความรักใคร่เอ็นดู

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สังข์ ครกสาก พระวิหาร บิดามารดา ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ อดตาย เดินอยู่ในป่า พระจันทร์เดือนหงาย ขวัญ จับขโมย ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง นำอุจจาระกลับบ้าน ไม้พลอง สวมเสื้อสีเขียว ดักนก ฮ่องเต้หรือฮองเฮา เห็นบ่อร้าง ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน หย่า เดินทางไปวัด ต่างหู ไวโอลิน ลอยคอ เดินรอดราวผ้า ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ไหว้เจ้า ฟักแฟง แทงตัวเอง พระพิฆเณศ พระ อากาศทึบมืดมัว เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย มู่ลี่ รถเข็นศพ ผม นกกาเหว่า ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง วงเวียน มนต์ ตักบาตร กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ธนูหัก ตลับแป้งทาหน้า โต้เถียง หุงข้าว แขกขายโรตี หอก งมปู รักใครบางคนมากๆ ราชสีห์ ตกน้ำ สะพายย่าม ภูเขา แสงบนท้องฟ้า ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง กงเกวียน จรวดไฟ กระโปรงใหม่ แขนหัก อีเมล ( Email ) เสื้อครุย จูบคนรัก นำเที่ยว แสง ลูกอินทร์ ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ผิงไฟ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ แต่งตัว ทีปังกรรัศมีโชติ คลื่นน้ำ ตัวเองตายไปแล้ว รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ทาแป้ง เกาทัณฑ์ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ร้องรำทำเพลง เมฆบังแสงอาทิตย์ เดินทางก่อนกำหนด รถบรรทุกศพ ฝ่าเท้า ปลาเงินปลาทอง ปฏิกูล โจร ตีคนอื่นด้วยเชือก จุดไฟแล้วดับ ภิกษุ บ้านร้าง ถูกประณาม งูรัด กำแพงเมืองจีน ยุ้งข้าว ถูกเฉือนเนื้อ เขื่อนแตก เงินปากผี กินกระต่าย ขี่เสือ ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ แหวนทอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM