ทำนายฝัน 'เชือกรัดคอ'

ฝันเห็น ฝันว่า เชือกรัดคอ ฝันว่าถูกเชือกรัดคอ คุณกำลังจะถูกกลั่นแกล้ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เชือกรัดคอ'

ฝันว่าถูกเชือกรัดคอ คุณกำลังจะถูกกลั่นแกล้ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ข่าวลือ ประกาศข่าวการเกิด กระดิ่ง สายสนตะพาย แว่นตาเลนส์ใส ห่านฟ้า หนู ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ประกาศการแต่งงานของตนเอง ตุ๊กตา ตู้รับจดหมาย ถ่อเรือ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก งานวัด เป็นใบ้ ภาพยนตร์ แมลงปอ ชกต่อย ทำขวัญ ก้างปลาติดคอ ทะเลาะ นั่งเล่น หนังสือ เฆี่ยนตีผู้อื่น ของโบราณ เห็นคนเดินละเมอ ถูก แตน-ต่อ ต่อย นาฬิกาข้อมือเสีย แท่น เจ้าบ่าว นอนบนฟูก พระสงฆ์ ตกต้นไม้ กินผลไม้ ขัดแย้ง อาบน้ำ แมว ฝูงกบ จำนวนมาก ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ญาติทำความผิด ตัวเองตายไปแล้ว ติดเกาะ เพชรนิลจินดา ฟาง ประเทียบ จานแตก คบคนพาล ร้านค้า แร้ง โรงแรม กระติกน้ำร้อน เห็นประตูบ้านตัวเอง เล่นฟุตบอล ผลจันทร์ ( พืช ) หีบศพ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน กำแพง คนป่วยอยู่บนรถ กางเขน (นก) รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย แมวสีขาว ได้กลิ่นเครื่องเทศ ยื้อแย่ง หนอนไต่ตามร่างกาย ขี่ม้า แล้ว ตกม้า นอนกรน ได้รับรางวัล รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ฝ่าเท้า ทำแว่นตาแตก ของลับ บานไม่รู้โรย ตู้หนังสือ ได้ยินเสียงระฆัง อุปกรณ์ทำครัว สินบน แทงตัวเอง โซ่ตรวน นกนางนวล เปิดเผยความลับกับเพื่อน นกขมิ้น ล่าสัตว์ ยากจน โขลงช้าง กล่าวคำอำลาญาติ โฆษก ดูหนัง ภรรยานอกใจ แกะสลักรูปปั้น พริก กบ คนหามวอผ่านหน้า พระวิหาร เกาะ พร้า ดื่มกาแฟ ว่ายน้ำข้ามฝั่ง เนื้อหนัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น