ทำนายฝัน 'เชื้อเชิญ'

ฝันเห็น ฝันว่า เชื้อเชิญ ฝันว่าได้รับคำเชื้อเชิญไปในงานต่าง ๆ คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินโดยไม่คาดฝัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เชื้อเชิญ'

ฝันว่าได้รับคำเชื้อเชิญไปในงานต่าง ๆ คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินโดยไม่คาดฝัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เนื้อหนัง ดอกซ่อนกลิ่น ฆาตกรรม สวมเสื้อสีดำ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง จานชาม ห้อง กาบินเข้ามาในบ้าน เวที ทำนาไม่ได้ผลดี คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ฟ้าผ่า แขนถูกตัด เอามือตบต้นขาตัวเอง ฐานทัพทหาร อาบน้ำในอ่าง หญิงแต่งชุดสีดำ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ สระผม เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง เหงื่อ หีบเปิดอยู่ นั่งรถ ถือกรรไกร กินเนื้อเป็ด โคไล่ขวิดคน หีบปิดอยู่ เที่ยวบ่อนการพนัน ถูกทำโทษ มุดใต้ถุน กรน ปากเจ็บ โถส้วม เลี้ยงกระต่าย พายุ เปียก อุจจาระ ขอโทษ ได้ยินเสียงกลอง วัวควาย ศาลา กระดาษเช็ดมือ เครื่องแต่งกาย ซื้อไม้กระดาน ไฟไหม้บ้าน อุ้มลูกหมา เถ้าแก่ พระจันทร์ ไหล่เจ็บ ตกเหว ไหล่ บรรจุของลงหีบ คนรักนอกใจ แหวนแต่งงาน ไว้ทุกข์ รักเพื่อน คนป่วยอยู่บนรถ ชุดว่ายน้ำ เป่าแตร ได้ฟังเรื่องตลก ล้างหน้าตัวเอง ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน กบ เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ธนูหลายดอก พลักก้อนหิน โถแป้ง สวน เงี่ยง จูบ บ้า ราวตากผ้า อุ้มลูกสุนัข ตกบ่อมีหนอน มรดก ฮอกกี้ เพศสัมพันธ์ ไม้เท้า ไม้กางเขน โซ่ น้ำพุขนาดใหญ่ พายเรือ พระโพธิสัตว์ ไล่จับผีเสื้อ เครื่องบูชา กระถาง ผ้าเช็ดตัว ร้องรำทำเพลง ทวด พลอยหลากสีสัน กำไลแตกหัก โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ไหว้พระ คนขาพิการ งานฉลอง หมูตาย เศษอาหาร ไม้กวาด กระต่ายวิ่ง ท่องเที่ยวในสวน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM