ทำนายฝัน 'เชื้อเชิญ'

ฝันเห็น ฝันว่า เชื้อเชิญ ฝันว่าได้รับคำเชื้อเชิญไปในงานต่าง ๆ คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินโดยไม่คาดฝัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เชื้อเชิญ'

ฝันว่าได้รับคำเชื้อเชิญไปในงานต่าง ๆ คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินโดยไม่คาดฝัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทะเลที่เงียบสงบ กระดานดำว่างเปล่า ผู้คุมนักโทษ กระโดดจากที่สูง หวีงา อ่างล้างหน้า ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ชลธาร ร้องไห้ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง มะนาว มองนํ้าตกตามลำพัง ปีศาจหลายตน นกคุ่ม ธนาคาร เล่าเรื่องตลก แว่นตาเลนส์ใส หาบขี้กลับบ้าน ก้อนหิน มหาสมุทร นกนางแอ่น เกาะ งาช้างวางคู่กัน ซีเมนต์ ไว้ทุกข์ สะพายย่าม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ กระแต บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ตลับแป้งทาหน้า ทอดทิ้งภริยา ตัวเองถูกฉีดยา ฉี่รดกำแพง เสื่อไม้ไผ่ ประกายไฟ เก็บกวาดบ้าน ล้ม แล้ว ลุกขึ้น โกรธ ทำอะไรแปลกๆ นกกระเรียน เสือตาย น้ำลาย ถูกตัดศีรษะ สายสร้อย กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ซุง พวงมาลา ตรอมใจ ไหว้พระ สังกะสี กระจาด อาบน้ำในทะเล ก้างปลาติดคอ เสื้อครุย ปอ นองเลือด ฝนตกระหว่างเดินทาง ลาภ ตกเหว เป็นใบ้ กำแพง ผิงไฟ ได้เป็นเจ้าสาว เปิดเผยความลับกับเพื่อน ถุงเท้า หนังสือ ปัดกวาดฝุ่น ชายหนุ่ม กินสายบัว ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ลำคานเสียงฉาบ เมฆสีดำ เปลือย กำแพงโบราณ ทำแท้ง ขื่อคา ปลวกขึ้นบ้าน กระซิบกับเพื่อน รักภรรยาตัวเอง ถล่ม รถไฟฟ้า ราหู ขา นำตาข่ายไปดักสัตว์ ผู้หญิงหัวล้าน เห็นปีศาจกินคน ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน งูเห่า พี่น้องทุบตีกัน เข้าไปในโรงพยาบาล รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ จมูก ลูกจัน มีเขาบนหัว ตกใจเพราะเห็นผี ญาติตาย สวรรค์ มองนํ้าตกกับคนรัก เป็นแม่ยาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM