ทำนายฝัน 'เช็คเด้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า เช็คเด้ง คุณจะได้พบเนื้อคู่โดยไม่ได้ตั้งใจ และได้รับข่าวดีจากเพื่อนหรือคนคุ้นเคย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เช็คเด้ง'

คุณจะได้พบเนื้อคู่โดยไม่ได้ตั้งใจ และได้รับข่าวดีจากเพื่อนหรือคนคุ้นเคย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) แขนขาด ต้นโพธิ์ ฌาปนกิจ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ช้อน ความดีความชอบ ถ่ายอุจจาระ ขี้ คนแคระ ปล่อยนก กินสายบัว เมฆสีขาว คนรักได้รับบาดเจ็บ ข้าวสาร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ อาจารย์ ช่างไม้ เมฆสีดำ ประโคม ยกของ แก้วแตก ลุยไฟ กงล้อ ทอดผ้าป่า ช่างปั้น นอนในเรือ บาทหลวง เงินปากผี นักบวช ได้รับของมีค่า ขนมชั้นหลากสี ถูกวิ่งราวทรัพย์ ชะนี คนมุงซื้อขาย ฝาด โต๊ะทำงาน ทอดทิ้งภริยา เคารพ คำนับ รูปภาพของเครือญาติ สกปรก เรือจอด ญาติตาย งานวัด สถานีขนส่ง เรือโยง ตัวเองร่ำรวย โกหก ทารกแรกเกิด ขายของ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ จับหนอน หลุม ลักขโมย เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง หิมะตกในฤดูร้อน ตกบ่อลึก งง กระปุก ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ส้มตำ ไปยังเมืองนรก เมฆสีเลือด ตัวเลข เดินรอดราวผ้า สบู่ นางเงือก บิลเลียด จุดไฟแล้วดับ ไหว้พระราหู ยิ้ม โบว์ดำผูกเสาบ้าน ตาข่าย มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า เกลียดคนต่างชาติ ยา เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง บริโภค หมอก ภรรยามีครรภ์ กุ้งแห้ง ถุงเงิน-ถุงทอง ถอดรองเท้า ปฏิกูล สัตว์เลี้ยงตาย บริโภคเนื่อสุกร หวีหัก รางรถไฟ ไอ กกลูก ไวโอลิน ได้กลิ่นเครื่องเทศ แดดเผาผิวหนังจนเกรียม สุนัขเข้ามาเลีย ถ้วยรางวัล จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด บวม ฟันบนตนเองหัก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM