ทำนายฝัน 'เซรุ่ม'

ฝันเห็น ฝันว่า เซรุ่ม ฝันเห็น หรือได้ฉีดเซรุ่ม ใครที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณ คุณจะต้องศึกษาข้อมูล หรือความเห็นของคนอื่นประกอบด้วย ว่าสมควรหรือไม่ หากหวังให้เงินเดือนขึ้นตามการเลื่อนขั้น เห็นทีคงยังไม่ใช่ช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เซรุ่ม'

ฝันเห็น หรือได้ฉีดเซรุ่ม ใครที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณ คุณจะต้องศึกษาข้อมูล หรือความเห็นของคนอื่นประกอบด้วย ว่าสมควรหรือไม่ หากหวังให้เงินเดือนขึ้นตามการเลื่อนขั้น เห็นทีคงยังไม่ใช่ช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สุกร ดาวร่วงลงมาจากฟ้า ตะกร้าหวาย ชกต่อย ลับ ผมร่วง เสาเรือน สู้กับเสือ แล้วชนะ โบดำผูกเสาบ้าน หมาก ปีก เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง พี่น้องทุบตีกัน ขุดถ่านหิน ป่าช้า ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย กระบี่ กระบอก จันทร์เพ็ญ ได้ตีกลอง สาหร่าย สบู่ ศัตรู ตกบ่อมีหนอน รถพยาบาล ชามมีลายดอกไม้สวยงาม สวมมงกุฎ มีคนนำเงินมาให้ กอดอก โบว์ดำผูกเสาบ้าน ลากเกวียน เสาตกน้ำมันในบ้าน เมฆหมอก ลอยกระทง ยกโทษให้ใครบางคน เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ลิ้นแข็ง งูจงอาง พังประตู สายนาฬิกาข้อมือขาด เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ กะปิ เซิ้งบั้งไฟ กระดาษเปื้อนหมึก กระดาษสีขาว กรอด้าย หาบขี้กลับบ้าน ฮก ลก ซิ่ว ยกโทษ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน กก นักร้อง กระดาษข่อย เคี้ยวดิน ขวดน้ำ วัวควาย จับนก รักภรรยาตัวเอง กำแพงเมือง ช่วยคน จอมปลวกกลางถนน ถูกฟันคอขาด หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ลูกเห็บ คนรักหรือคู่รัก ได้ยินเสียงปืนใหญ่ แมลงปีกแข็ง ฟูก การผ่าตัด จับกุ้ง สายสร้อย ได้รับต่างหู ได้ยินเสียงกลอง ใบไม้ ผู้หญิงหัวล้าน กระดาษสี ยานพาหนะ ข้าวเปลือก นักบิน ซี่โครงหัก โบสถ์ เด็กนอนบนเตียง ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ห่วงเหล็ก นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ โต๊ะเขียนหนังสือ พืชผัก ดวงแก้ว สุริยคราส กล้วยไม้ เฒ่าหัวงู ดาบ เพลิง กระต่ายขูดมะพร้าว ปลูกบ้าน เฉาก๊วย เช็ค ( Cheque ) เครื่องจักรไม่ทำงาน ภูเขาไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM