ทำนายฝัน 'เซิ้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า เซิ้ง ฝันเห็นการเต้นรำ หรือรำเซิ้งของชาวเหนือ มีการร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนาน ถ้าเป็นหญิง จะได้ลาภเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการวิ่งเต้น ถ้าเป็นชาย จะประสบโชคร้ายเพราะเรื่องผู้หญิง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เซิ้ง'

ฝันเห็นการเต้นรำ หรือรำเซิ้งของชาวเหนือ มีการร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนาน ถ้าเป็นหญิง จะได้ลาภเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการวิ่งเต้น ถ้าเป็นชาย จะประสบโชคร้ายเพราะเรื่องผู้หญิง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เล่นฟุตบอล ฆ่าใครบางคน ขบวนแห่ ปอด เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด วิ่งหนีผู้ร้าย ดับเทียน ซาบซึ้งใจ แตร ชฎา ร้องเพลง นักบุญ ถอด หูเจ็บ คนกำลังเปลื้องผ้า เสือ จำปีหรือจำปา ตัวเองถูกธรณีสูบ ปลูกต้นไม้ การรับรางวัล นํ้าพุขนาดใหญ่ เห็นประตูเมือง สารภี ความลับ ถูกกรรโชกทรัพย์ ขี่ม้า เงินปากผี กล่าวคำอำลากับใครบางคน สัตว์เลี้ยง เข้าไปในโรงพยาบาล จอบหรือเสียม กระต่าย ก้น ฮ่อยจ๊อ ชักลาก ไก่แจ้ เผาขยะ ฝาหม้อ เชี่ยนหมาก ดื่มนม ปลาทอง ฆ่าตัวตาย ดับกองไฟ เมฆกลางแดด ผลจันทร์ ( พืช ) ซีเมนต์ ฤดูฝน เดินบริเวณวัด เพื่อนที่ตายไปแล้ว เขื่อน ถูกมัดด้วยเชือก ลิ้นแข็ง อากาศบริสุทธิ์ นั่งบนหลังนกกระเรียน ถูกลูกปลุกให้ตื่น เท้าขาด กระบอก ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ยิงกา ถูกโกง โกหก ทอดทิ้งภริยา ให้ความกรุณา ต้นกก บุพการี งมของในแม่น้ำ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ สำลี กงล้อ ปีนข้ามกำแพง จมูกแหว่ง กระดูกแตก งมหาของ ดอกซ่อนกลิ่น เหาะ ค่ำมืด ถูกตีหู ตะกวด แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ทราย แกะ ข้าวสาร เก็บองุ่นรับประทาน บัตรเครดิต โต๊ะหมู่บูชา ทำโรตี เกิดความรู้สึกผิด นอนในมุ้ง จับปลาตะเพียน ถูกทรมาน เด็กพิการ ไฮโล คนแต่งชุดสีดำล้วน นาฬิกาข้อมือเสีย เถ้าแก่ ถูกตี แก่นจันทร์ เป็นบ้า กระต่ายน้อย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM