ทำนายฝัน 'เซียมซี'

ฝันเห็น ฝันว่า เซียมซี ฝันเห็น หรือได้เสี่ยงเขียมซี ตอนนี้คุณยังไม่ควรจะรับทำงานอะไรใหม่ ๆ ที่เสี่ยง มิตรรักจะแปรพักตร์ไปเป็นอื่น อาจมีคนกำลังแอบชอบคุณอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เซียมซี'

ฝันเห็น หรือได้เสี่ยงเขียมซี ตอนนี้คุณยังไม่ควรจะรับทำงานอะไรใหม่ ๆ ที่เสี่ยง มิตรรักจะแปรพักตร์ไปเป็นอื่น อาจมีคนกำลังแอบชอบคุณอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง รองเท้า นกเกาะหลังงู หญิงชรา พังพอน หลงป่า แจกัน องค์พระ นอนเล่นกลางหาดทราย ข้าว นั่งราชรถ ทางรถไฟ เพื่อนที่จากไปไกล พระวรราชาทินัดดามาตุ กงเกวียน ตัวเองเป็นชู้ คนในบ้านทุบตีกัน คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด หัวหมู บ้านใหม่ กินถั่วต้ม กลด ฉีกกระดาษ แสงสว่าง โฆษณา มีผู้นำม้ามาให้ ห่วงเหล็ก ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย บ้านคนอื่น หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ทำขวดแตก เงาะป่า ไฟไหม้ผม สติ ไฮโล เปลวไฟ เท้าขาด ตั๊กแตน สวมเสื้อสีเหลือง ครุฑ ดอกราตรี กระโดด กิ้งก่า ผึ้งมากมาย ฆ่าโค ธง ชามแตก ถอด เดินอยู่ในความมืด ขาขาด ปลาหมึกหลายตัว จำปีหรือจำปา นักบิน ถูกตัดแขน แสงนีออน สาก รักสามีตัวเอง ตีเหล็ก มหาสมุทร นาฬิกา จุดเทียน กระท่อมร้าง พระพุทธรูป จับลูกเสือ เจ้าเมือง ฝน ปีศาจหลายตน ชาวประมง ซื้อขาย ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ อุ้มเด็กทารก ตะขาบ พระสถูป แคร่หาม คนฆ่าสัตว์ เรือโยง ช้างไล่กวด ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ คนรักนอกใจ ก้างปลาติดคอ ภรรยาเปลือยกาย เหยียบขี้ ความดีความชอบ ตบแต่ง สวะ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ดาบ ฟัน ผิวหนัง มีหลายหู เงื่อน จูบคนรัก ถ่านไฟ เครา ฆาตกรรม ลูกจัน สงฆ์ ข้าวเปลือก ว่ายน้ำ วงกต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM