ทำนายฝัน 'เซียมซี'

ฝันเห็น ฝันว่า เซียมซี ฝันเห็น หรือได้เสี่ยงเขียมซี ตอนนี้คุณยังไม่ควรจะรับทำงานอะไรใหม่ ๆ ที่เสี่ยง มิตรรักจะแปรพักตร์ไปเป็นอื่น อาจมีคนกำลังแอบชอบคุณอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เซียมซี'

ฝันเห็น หรือได้เสี่ยงเขียมซี ตอนนี้คุณยังไม่ควรจะรับทำงานอะไรใหม่ ๆ ที่เสี่ยง มิตรรักจะแปรพักตร์ไปเป็นอื่น อาจมีคนกำลังแอบชอบคุณอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ไทร เงิน ฆ่าใครบางคน มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม สุกร กระทง ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น เกาหัว บ่อน้ำพุแห้งขอด ลอยคอ คนรักนอกใจ หุงข้าว กินเนื้อย่าง ฝาเรือน แดด อาบน้ำ ทอผ้า รถยนต์ ไซเรน ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โฆษณา คนร้องไห้ ทหารเข้าบ้าน กินรีหรือกินนร มือ กินคอลลาเจน โสมสวลี ม้าเตะ ยันต์ เครื่องแบบทหาร พระพุทธรูป กระโดด ฟันปลอม เชิงตะกอน ช้างไล่กวด ดื่มน้ำหวาน เท้าด้วน สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นั่งบนเตียง สวะ พระจันทร์ ยิงกา ชอล์ก กรงนก ดู pornhub เปลือย ไก่ชน ดินสอ ผู้หญิงถือมีด ยิงปืน ถอดเสื้อ กินอุจจาระ ปล้น เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ แม่นํ้า ฝุ่นฟุ้งกระจาย เครื่องแต่งกาย แมลงวัน สะพายย่าม ประตูที่ปิดตาย เจ็บปวดตามร่างกาย กระรอก ฟังเทศน์ฟังธรรม อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หย่า เดินบริเวณวัด กล่าวหา เก็บเงินได้ วาฬ ผลจันทร์ ( พืช ) ตกปลากับคนรัก จมูกขาด เทวาลัย ธรรมจักร ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ตักน้ำ โรงพยาบาล ฟองน้ำ ปล่อยเต่า ตกบ่อมีหนอน แมลงปีกแข็ง ไก่กกไข่ กองดิน ฝา ศีรษะมีเหา ชกมวย ออร์แกน จอมปลวก ฉมวก อาจารย์ แหวนแต่งงาน ถาด เห็นคนโดนแทง พูดกับกลุ่มชน เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด กางร่ม เปลวไฟ กุมารทอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM