ทำนายฝัน 'เฒ่าแก่'

ฝันเห็น ฝันว่า เฒ่าแก่ ฝันว่าเป็นเฒ่าแก่/เถ้าแก่ (ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการสู่ขอ และการหมั้น) คุณกำลังจะได้รับความเดือดร้อน ต้องโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานคนมีคู่อย่าคิดจะมีคนอื่นอีก เพราะจะทำให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายตามมา คนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่อยู่ห่างไกล หรือในต่างแดน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เฒ่าแก่'

ฝันว่าเป็นเฒ่าแก่/เถ้าแก่ (ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการสู่ขอ และการหมั้น) คุณกำลังจะได้รับความเดือดร้อน ต้องโยกย้ายที่อยู่หรือที่ทำงานคนมีคู่อย่าคิดจะมีคนอื่นอีก เพราะจะทำให้เกิดความยุ่งยากวุ่นวายตามมา คนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่อยู่ห่างไกล หรือในต่างแดน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พลอยหลากสีสัน ดับกองไฟ แบกหีบ ไหว้เจ้า กระโดด หุ่นยนต์ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ เล่น pubg ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ เลือดออกทางช่องคลอด มวย ดาบ กัลยาณิวัฒนา ละทิ้งครอบครัว ถูกไล่ออกจากงาน ทาสี แกะสลักรูปปั้น ถุงเงิน-ถุงทอง ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ทำลายโซ่ตรวน เบี้ย กวางดำ ถูกกักตัว นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ถ่านไฟ กระดาษสีขาว อยากมีเงิน นั่งใต้ต้นไทร ข้าวสาร นอน จันทร์ทรงกลด เงา เดินอยู่ในป่า ปล่อยเต่า ถอดเครื่องประดับ ตาบอด ฟันปลอม สามง่ามสำหรับแทงปลา มองนํ้าตกกับคนรัก ก้น เรือล่ม นั่งบนอาสนะสงฆ์ เพื่อนตาย กังหัน ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ หิมะตกถูกตัว นำตาข่ายไปดักสัตว์ บัวขาว ปล่องเมรุ ตู้ไปรษณีย์ ศาลเจ้า ดอกราตรี นั่งอยู่ในกองขี้ วิ่งออกกำลังกาย กำลังเล่นเฟสบุค รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย โง่ ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ผู้ชายผมยาว มารดา ไว้ทุกข์ เข็มเย็บผ้า เขาวงกต ภรรยาเอาน้ำมาให้ นอนโรงพยาบาล หมอดูดูลายมือ เขียด ขนตา ดับไฟ ล้มเหลว ดวงอาทิตย์ทรงกลด คราด เรือน อินทรี ปราสาทเล็กๆ กินเป็ด บุญ ซื้อกระโปรง พรวน เลี้ยง หญิงชรา ศัสตราวุธ เรือโยง รบชนะ ระบำ หูขาด สาวไส้ คนกำลังถ่ายรูป เห็นไม้กระดาน บิลเลียด ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก ต่อ กีฬา เหี้ย ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป่าแตร เศรษฐี เดินชนผนัง ประกาศการแต่งงานของตนเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM