ทำนายฝัน 'เดินกะโผลกกะเผลก'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินกะโผลกกะเผลก ฝันว่าเดินกะโผลกกะเผลก ช่วงนี้คุณจะโชคไม่ค่อยดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินกะโผลกกะเผลก'

ฝันว่าเดินกะโผลกกะเผลก ช่วงนี้คุณจะโชคไม่ค่อยดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โดด รีดนมโค ก้างปลา มุ้งขาด จุดดอกไม้ไฟ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ บวชภิกสุนี โกนผม พระแก้วมรกต รูปภาพของเครือญาติ สายนาฬิกาข้อมือขาด สาดน้ำ เลี้ยง พวงมาลัย ไม้กวาด เท้าเจ็บ แตกร้าว กระจอก หมาคาบหม้อ ช่วย หูเจ็บ นกเค้าแมวหรือนกฮูก กีตาร์ ทำนาไม่ได้ผลดี ของหาย กินอาหารเจ กระบือ แก้บน ฐานพระพุทธรูป ผู้ชายผมยาว เห็นกองไม้กระดาน ได้รับของที่ระลึกจากญาติ เดินอยู่ในสุสาน ศาลเจ้า กระดูกแตก แก้ผ้า การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ประกาศนียบัตร เดินทางไปมหาสมุทร ฤดูร้อน บังสูรย์ กระทง นกยูง ขี่คอคน ไหว้พระราหู เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ นั่งรถ ให้ความกรุณา มีคนนำเงินมาให้ ฉุด สุนัขคาบหม้อ คนตายมาหา ถูกล็อตเตอรี่ จับปลา เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ฌาปนกิจ หงส์ นั่งจับเจ่า ดราฟต์ นกคุ่ม จันทรคราส เนื้อหนัง สุนัขหอน ท่าเรือ กำแพงเมือง ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ชู้รัก เป็นคนผอมบาง ตัดนิ้วมือตัวเอง มาลัย พระเจ้า โล่รางวัล สุนัขเข้ามาเลีย สตางค์ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด เด็กกำลังดูดนม คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด นกแขกเต้า บุพการี หลงทาง เงาะ หวีไม้ ฟ้อนรำ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) กินปลาหมึก ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น สินบน ยันต์ โจรปล้นบ้าน ถุงใส่เงิน นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ถ่อเรือ เสี่ยงเซียมซี โต๊ะหมู่บูชา นกต่อสู้กัน ซีเมนต์ ภรรยาเอาน้ำมาให้ คนตกน้ำกำลังจะจม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM