ทำนายฝัน 'เดินกะโผลกกะเผลก'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินกะโผลกกะเผลก ฝันว่าเดินกะโผลกกะเผลก ช่วงนี้คุณจะโชคไม่ค่อยดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินกะโผลกกะเผลก'

ฝันว่าเดินกะโผลกกะเผลก ช่วงนี้คุณจะโชคไม่ค่อยดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ให้มีดแก่คนอื่น ถูกเปลื้องผ้า เครือญาติ อยู่ในกระท่อม ฝา ฝาเรือน เด็กอุ้มปลา ถูกวิ่งราวทรัพย์ โต๊ะ โน๊ตบุ๊ก ฆ่าเต่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตะไบเหล็ก ตะไกร พูดคุยกับโจร จิ้งเหลน ผมร่วง ขา เป็ดไก่ ฝนตกปอยๆ เสาเรือน ถูกประณาม ไฟฟ้า ครกสาก ชะนี เดินเป็นวงกลม ตะกร้อ นั่งบนอาสนะสงฆ์ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า เที่ยวซ่อง ตู้เซฟ ทุบตีภรรยา เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด กินสายบัว กาน้ำร้อน เปลือย กำแพงเมือง ซื้อไม้กระดาน มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ต่อสู้กับสัตว์ร้าย บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น เดินขึ้นที่สูง ตู้ไปรษณีย์ ฟัก ปัสสาวะรดกำาแพง จองจำ ผึ้ง ปลอกหมอน ทวด แบกหีบ ตัดเล็บ ครู ขาเป๋ นกอินทรี มีดบาด ปากกา ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ อวัยวะเพศ บัตรเชิญ ถูกโจรชิงทรัพย์ กินนก สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ทำโรตี เหาะดั้นเมฆ นั่งเล่น ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ปล่อยนกกระเรียน ห่านฟ้า พลอยหลากสีสัน ผลจันทร์ ( พืช ) เห็นรองเท้าเก่า ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด บิลเลียด เป็ดว่ายน้ำ งานแต่งงาน ตีฆ้อง ภรรยานอกใจ มือตัวเอง ฟูก ตัดหนวดตัวเอง ล้างบ้าน รวงข้าว ผจญภัย ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ถ่อเรือ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ประกายไฟ กะละมัง ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ น้ำตก บูชา ลากรถบรรทุก ช่างเงินทอง กงเต๊ก เงี่ยง ขอโทษ กินขนม สินบน ฉีกจดหมายรัก ยักษ์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM