ทำนายฝัน 'เดินกะโผลกกะเผลก'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินกะโผลกกะเผลก ฝันว่าเดินกะโผลกกะเผลก ช่วงนี้คุณจะโชคไม่ค่อยดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินกะโผลกกะเผลก'

ฝันว่าเดินกะโผลกกะเผลก ช่วงนี้คุณจะโชคไม่ค่อยดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ร่องน้ำ แสงสว่าง เผาไม้กระดาน เก็บองุ่นรับประทาน เวียนเทียน เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด อ้อย นุ่งโจงกระเบน คู คลอง ปล่อยสัตว์ จดหมาย ซี่โครงหัก ว่ายน้ำในมหาสมุทร นั่งรถหรู ต้นกัลปพฤกษ์ ทอดทิ้งครอบครัว โอ่ง โลกแตก ดูหนัง กระต่ายวิ่ง เที่ยวชมงานรื่นเริง พังประตู งูกินสัตว์ ได้พูดคุยกับเพื่อน มีดบาด มีฤทธิ์ ถูกคู่รักกักตัว พระอาทิตย์ มรดก แต่งงาน อีกา สังกะสี ฉากกั้น อุ้มลูกสุนัข ถอดรองเท้า สีดำ ขวานหัก ฮิปโปโปเตมัส นั่งบนหลังนกกระเรียน เดินอยู่ในป่า เรือน จักรพรรดิ นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ตะขาบ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ชักว่าว กอดกะเทย เพศสัมพันธ์ เจ้าเมือง ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ได้เข้าร่วมในสงคราม เปลหามคนเจ็บ ถือดอกบัวในมือ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ สวมแหวน นั่งเล่น วิทยุ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น เบี้ย ค่ำคืน ขวัญ ตกต้นไม้ ฝาหม้อ คิดถึง ปล่องไฟ นั่งราชรถ นุ่งชุดขาว ถนน ล้างหวี มีดเหน็บที่เอว ขโมย มือตัวเอง กระรอก แร้งเกาะหลังคาบ้าน ช้องผม ตกกองไฟ หน้า ลาวาภูเขาไฟ เจ็บปวดตามร่างกาย ทารก เงาะป่า ตะโพน ได้รับของที่ระลึกจากญาติ นักบุญ ผ้าใบ เห็นคนอื่นถูกประณาม ดับเทียนชัย เมฆหมอก หนาม ถ้วยชาม ดื่มน้ำจากแก้ว อยากตาย ฟ้ายามเมฆครึ้ม นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย เก็บมุ้ง มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน นำตาข่ายไปดักสัตว์ งมปู บันไดกว้างๆ ได้ลาภ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM