ทำนายฝัน 'เดินขึ้นที่สูง'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินขึ้นที่สูง ทำนายว่า จะมีการโยกย้ยสถานที่อยู่ที่อาศัย แต่ไปได้ดีอยู่สบายกว่าที่เดิม ถือว่าเป็นนิมิตที่ดี แต่ยังไม่มีโชคลาก ช่วงนี้ควรทำบุญให้เจ้าที่เจ้าทาง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เดินขึ้นที่สูง'

ทำนายว่า จะมีการโยกย้ยสถานที่อยู่ที่อาศัย แต่ไปได้ดีอยู่สบายกว่าที่เดิม ถือว่าเป็นนิมิตที่ดี แต่ยังไม่มีโชคลาก ช่วงนี้ควรทำบุญให้เจ้าที่เจ้าทาง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โซ่ตรวน นกยูงรำแพน ผูกปมเชือก กินเฉาก๊วย นุ่งผ้าขาว นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง คนรับใช้ ฟันปลอม ภิกษุณี ถูกยิงด้วยธนู ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ เดินรอดราวผ้า กระซิบ เรือจอด สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถูกมัดมือมัดเท้า กลองโบราณ เฮลิคอปเตอร์ กินผลมะม่วงเปรี้ยว แม่นํ้า อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น เดินทางในป่ารก พระวรราชาทินัดดามาตุ เก็บองุ่นรับประทาน เสี่ยงเซียมซี ตกใจ เนื้อหนัง ย่าง ขาด้วน เมา นกกระจิบ กระจาบ เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ มีคนนำเงินมาให้ งานวัด เด็กนอนบนเตียง ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ดนตรี ล้มลงไปในหลุมลึก วอ ต่อสู้ ต้นกัลปพฤกษ์ โบว์ดำผูกคอ ประดาน้ำ เปลือก ปลูกต้นไม้ อมตะ มรดก ช้างไล่กวด จับกระต่าย ขนมอร่อย แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด นกอินทรี พัด นกกระเรียน กระโปรงเก่า ไม้กวาด คนตายในบ้าน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อักษรย่อ ขี่สัตว์ สละราชสมบัติ ผ้าเช็ดตัว ถูกฉุด ฟันบนตนเองหัก เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ดอกราตรี ธูปเทียน ถูกเฉือนเนื้อ ของเล่น ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน นอนเล่นกลางหาดทราย เสื้อขนสัตว์ ใบไม้ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ทำลายโซ่ตรวน สมอเรือ กินผัก ไก่ ตักน้ำราดตนเอง ขี่วัว แล้ว ตกวัว หญิงแปลกหน้า กาน้ำร้อน เจ้าที่ เวียนเทียน ปลอกหมอน ไหล่ ต้องโทษ น้ำเหลือง เมาสุรา โค่นต้นไม้แก่ ทอดผ้าป่า นกกาเหว่า หมูกลายเป็นคน ที่พึ่ง แตงโม กุหลาบ ศัสตราวุธ เหรียญ นํ้าพุขนาดใหญ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น