ทำนายฝัน 'เดินตากแดด'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินตากแดด ฝันว่าเดินตากแดด ในที่อากาศร้อนจัด จนเผาไหม้ หรือเหงื่อออกท่วมตัว คุณกำลังจะได้รับเคราะห์ จากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินตากแดด'

ฝันว่าเดินตากแดด ในที่อากาศร้อนจัด จนเผาไหม้ หรือเหงื่อออกท่วมตัว คุณกำลังจะได้รับเคราะห์ จากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ซ่อน คดข้าวเย็นกิน ครุฑ คราส กระป๋องนม ธนบัตร เครื่องเรือน ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ประดิษฐ์ หนามตำ ตกกล้า ม่าน กัดคน แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ถูกสุนัขเห่า ผดุงครรภ์ ควันไฟ ใส่บาตร เสื้อขนสัตว์ กินพระจันทร์ ยาพิษ คนแคระ ตะกร้อ กลืนเมฆ ตัดต้นไม้ หงอนไก่ ก่อกองทราย ที่นอน งมปู นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด สะอึก โดด แข็งแรง ศัสตราวุธ เห็นกระดุม เสียสติ ผู้หญิงพายเรือ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ กินเลี้ยง ถางหญ้า ข้าวสาร กระบือ เครื่องแบบทหาร กระดานดำมีข้อความ ชายชู้ หิมะตกถูกตัว ยุ้งข้าว กาน้ำร้อน ชลธาร โทรศัพท์ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เรือน นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด นายกรัฐมนตรี ผ้าพันแผล งู กระโปรง เจ็บปวด นำฟองน้ำมาล้างจาน หว่านข้าวในนา ฟ้อนรำ ทารก ดื่มน้ำจากแก้ว ประหาร เท้าด้วน ฐานพระพุทธรูป แส้ บ้านไฟไหม้ ผู้หญิงตบผู้ชาย พูดคุยกับคนต่างชาติ เห็นกองไม้กระดาน ถูก แตน-ต่อ ต่อย ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา กลด หิ้วกระเป๋า ภรรยา กวางดำ ตรอมใจ หน่อไม้ ร่มกางอยู่ ทอดสมอ จลาจล ทำนาเกี่ยวข้าว ค้อน ผู้ชายตบผู้หญิง ธูปเทียน นกอยู่ในรัง ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ผักกาด ร้องรำทำเพลง ดอกราตรี การผ่าตัด งูเผือก เห็นกล้วย ถาด ปีนป่ายภูเขา หยก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM