ทำนายฝัน 'เดินทางกลางทะเลทราย'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินทางกลางทะเลทราย ฝันว่าได้เดินทางกลางทะเลทรายหรือป่ารกชัฏ คุณจะได้รับเคราะห์จากญาติมิตร หรือเพื่อนสนิทที่นำเคราะห์มาให้โดยที่ไม่รู้ตัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินทางกลางทะเลทราย'

ฝันว่าได้เดินทางกลางทะเลทรายหรือป่ารกชัฏ คุณจะได้รับเคราะห์จากญาติมิตร หรือเพื่อนสนิทที่นำเคราะห์มาให้โดยที่ไม่รู้ตัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี้เถ้าในเตาไฟ ได้ยินสุนัขเห่า กินลิ้น หมูตาย โฆษณา ภรรยา ผึ้งต่อย เมฆสีดำ ขี่หมู สาดน้ำ ปลูกบ้าน เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ทำนาย ผู้หญิงชักมีด นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ดิน วัด หม้อ พระพุทธเจ้า อยากมีเงิน เครา ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ลวดหนาม ซอ เวียนเทียน ท่องเที่ยวในสวน ขนคิ้ว นำอุจจาระกลับบ้าน สวมเสื้อสีขาว ปัสสาวะรดที่นอน ใช้ผ้าโพกศีรษะ เพลิง แล่นเรือผ่านเกาะ กระดาษข่อย ธูปเทียน กระดาษสี เอามือตบต้นขาตัวเอง เข้าไปในโรงพยาบาล จับหนอน ไม้เท้า คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กุมารเทพ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา คนเมา หงอนไก่ คนมีดวงตาสีดำ กรอบรูป คนตกน้ำกำลังจะจม ริมฝีปาก นกยูง นกกำลังจิกกัน ฟัก รถจักรยาน ลูกปัด แพทย์ ปลาเงินปลาทอง ของหาย ประกาศข่าวดี เก็บเงินได้ สารภาพต่อหน้าเพื่อน นอน ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น แก้ม เป็นคนปรุงอาหาร ผู้หญิงถือมีด รั้ว คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง เข้ารับการผ่าตัด เป็นใบ้ ด้วง ผ้าไตรจีวร หน้าต่าง ชนะ ดราฟต์ ถูกเฉือนเนื้อ สุกร ขนสัตว์ ตุ้มหู สงฆ์ ขี่ม้า ปล่อยนกกระเรียน โสมสวลี สวมรองเท้าใหม่ เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ไฝ เมา รักเพื่อน ฮ่อยจ๊อ กระโปรงใหม่ สุริยคราส ให้ความกรุณา จับปลาตะเพียน รังดุม ประกาศการแต่งงานของตนเอง ยกโทษ ถูกฝังทั้งเป็น ไก่แจ้ ถูกพายุพัดพาไปไกล หางไก่ งูกินสัตว์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM