ทำนายฝัน 'เดินทางกลางทะเลทราย'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินทางกลางทะเลทราย ฝันว่าได้เดินทางกลางทะเลทรายหรือป่ารกชัฏ คุณจะได้รับเคราะห์จากญาติมิตร หรือเพื่อนสนิทที่นำเคราะห์มาให้โดยที่ไม่รู้ตัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินทางกลางทะเลทราย'

ฝันว่าได้เดินทางกลางทะเลทรายหรือป่ารกชัฏ คุณจะได้รับเคราะห์จากญาติมิตร หรือเพื่อนสนิทที่นำเคราะห์มาให้โดยที่ไม่รู้ตัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สติ เครื่องแบบทหาร ทุบตีภรรยา พรวนดิน ขอบคุณ ฟังเทศน์ฟังธรรม สนามกีฬา ซาบซึ้งใจ ช้อนเปื้อน พระวรราชาทินัดดามาตุ ขบวนแห่ศพ โกรธ น้ำมันก๊าด ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ถ่ายขี้ เดินเร็วๆ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา หัวนก ทรัพย์สมบัติ บิลเลียด กินพระจันทร์ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ฝูงคนจำนวนมาก เดินกะโผลกกะเผลก ผู้ชายตบผู้หญิง กิ๊บติดผม ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ห่านฟ้า กินเต้าหู้ จับปลา ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า คอบิด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ไพ่ ตัวเองมีปีก ขมิ้น โบสถ์สกปรกรกรุงรัง นอนโรงพยาบาล นกกระจอก ได้ยินเสียงกระดิ่ง ล้มละลาย ศิลปิน ได้กลิ่นเครื่องเทศ แมลงวัน นางเงือก กล่องดนตรี จน ซ่อนหา เปิดผนึกซองจดหมาย ช่อดอกไม้ ฝน พญาอินทรี อทิตยาทรกิติคุณ เหาะดั้นเมฆ นกบิน พายเรือ รถไฟฟ้า ต้นไม้ยืนต้นตาย ทหารยิงปืนใหญ่ เข้าประตูไม่ได้ ถั่วงอก ไม้กางเขน จุดไฟแล้วดับ ผ้าห่มหนาๆ เขื่อน พูดคุยกับโจร ป่าช้า ขี่สุกร ปีศาจหลายตน กอดตุ๊กตา ตัวเองร่ำรวย ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ดูละคร ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ บันไดสูง น้ำลาย ทหาร กินผลมะม่วงเปรี้ยว ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด กระโดดลงจากต้นไม้ โซ่ ซ้อมรบ บ่อน้ำใหญ่ เมฆหมอก เล่นฟุตบอล บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ตะกร้าไม้ ตบแต่ง ผดุงครรภ์ ลูกอินทร์ ตัวเองเป็นกรรมกร ถอดเครื่องประดับ บัวขาว งูเลื้อย กระบือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บัญชี ยิงปืน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM