ทำนายฝัน 'เดินทางกลางทะเลทราย'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินทางกลางทะเลทราย ฝันว่าได้เดินทางกลางทะเลทรายหรือป่ารกชัฏ คุณจะได้รับเคราะห์จากญาติมิตร หรือเพื่อนสนิทที่นำเคราะห์มาให้โดยที่ไม่รู้ตัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินทางกลางทะเลทราย'

ฝันว่าได้เดินทางกลางทะเลทรายหรือป่ารกชัฏ คุณจะได้รับเคราะห์จากญาติมิตร หรือเพื่อนสนิทที่นำเคราะห์มาให้โดยที่ไม่รู้ตัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชนกระบือ ประทัด เจ็บปวด ตำรวจ แข่งม้า ชู้รัก งมของ ซื้อกระดุม ปลวก คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง หมี จับสายสิญจน์ ว่าว นั่งบนหลังนกกระเรียน ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ปลิงหลายตัว หญิงทุบตีกัน ตนเองทำความผิด พญาอินทรี ไหล่เจ็บ ยอดตึกสูงทรงกลม ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ โกศ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว กิ่งก่าวิ่งไปมา นอนบนฟูก บุญ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) รับประทานอาหาร เก็บเกี่ยวข้าวในนา บ้านเก่า นางพยาบาล ถลกหนัง ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ค้าขายต่างเมือง กระโปรง เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด พระธาตุ ฉิ่ง กระเป๋าเดินทาง หนู นอนกับนางงาม ผู้ถือศีล ปฏิเสธการดื่มเหล้า เปิดร้านค้าขายสินค้า ตกน้ำร้อน พวงกุญแจ บูชา ป่วย ขนตาร่วง คู คลอง ฆาตกรรม ก่อกองทราย นกเขา พานทอง อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ กระดาษทิชชู เด็กผู้ชายสู้กัน กีตาร์ ให้ความกรุณา ป่าไผ่ ยกของหนัก สมอเรือ กรน งานมงคล แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ฟาก ไฮไฟว์ ( hi5 ) สร้อยทองคำ โกหก ตกกระ หน่อไม้ กินเนื้อมนุษย์ ภาพวาด ลับ ปล้นสะดม โดนดึงผม เดินสะดุดหกล้ม เรือล่ม ปราสาทเก่าแก่ เล่นฟองสบู่ บิณฑบาต น้ำตา เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ฆ่าเต่า ประเจียด เมือง เที่ยวบ่อนการพนัน ดอกซ่อนกลิ่น สิงโต เอสเอ็มเอส ( SMS ) มดกัด ซื้อกระโปรง ภรรยาสวมเสื้อแพร ต้นไม้ยืนต้นตาย ตะเกียงที่จุดแล้ว แกงการู กรวยกรอกน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM