ทำนายฝัน 'เดินทางก่อนกำหนด'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินทางก่อนกำหนด ฝันว่าเดินทางก่อนกำหนด คุณจะถูกกลั่นแกล้งต่างๆนาๆ ในระยะนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินทางก่อนกำหนด'

ฝันว่าเดินทางก่อนกำหนด คุณจะถูกกลั่นแกล้งต่างๆนาๆ ในระยะนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โล่ น้ำเหลือง ตู้เย็น ตัวเองตายไปแล้ว เปลื้องผ้าตัวเอง ทารก อิฐ ช่างเหล็ก หูขาด ขี่วัว ดื่มน้ำ ฤกษ์ดี ประหารคนรัก ปลาเงินปลาทอง ภูเขา ดวงอาทิตย์ขึ้น แมลงภู่ เสี้ยนตำเท้า ยารักษาโรค ห่าน เด็กผู้ชาย ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน เบ็ดตกปลา ถุงใส่เงิน กิ่งก่าวิ่งไปมา สัตว์เลี้ยงตาย กล่าวหา สู้กับเสือ แล้วชนะ ธารน้ำตก กินเกินขนาด กาน้ำ มหาสมุทร บัญชี ยิงปืน ฆ่านกกระจิบ ซื้อปลาหมึก แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ประตูที่ปิดตาย ปลาหลีฮื้อ ตู้เหล็กใส่เอกสาร นั่งบนลังไม้ ฝ้าย ตู้เซฟ ขุดหาทรัพย์สมบัติ จาน มรดก ยางรถ เหยียบอุจจาระ ตัวเองมีปีก สระผม ตะเกียง ผ้าใบ ประตูบ้านคนอื่น ขนลุก ข้าวเปลือก แต่งงานก่อนกำหนด ไผ่ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง กลืนเมฆ ฆ่าสุนัขบ้า ขนมชั้นหลากสี งูใหญ่ กระจกหลากสี กระต่าย แขก ควาย บังสูรย์ รับประทานเครื่องเทศ ปราสาท ฝนครึ้ม ฝนตั้งเค้า นกเกาะหลังงู ทำอะไรแปลกๆ ตัวเองเจ็บป่วย จานแตก ฟองสบู่ เกา อากาศทึบมืดมัว ตะกวด กินหัวสุกร เป็ดว่ายน้ำ ท่องเที่ยวต่างประเทศ ถูกล็อตเตอรี่ พังประตู จุดไฟ จูบ ความรังเกียจ ขนมปังกรอบ โน๊ตบุ๊ก ทรัพย์สมบัติ ถ้ำมืด เจ้านาย ปลา เห็นกองไม้กระดาน คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด บัตรเครดิต กางเกง หญิงแต่งชุดสีขาว เหาะเหิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM