ทำนายฝัน 'เดินทางก่อนกำหนด'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินทางก่อนกำหนด ฝันว่าเดินทางก่อนกำหนด คุณจะถูกกลั่นแกล้งต่างๆนาๆ ในระยะนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินทางก่อนกำหนด'

ฝันว่าเดินทางก่อนกำหนด คุณจะถูกกลั่นแกล้งต่างๆนาๆ ในระยะนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกพายุพัดพาไปไกล ชกต่อย กระถางหลุดมือแตก ช้อน ลุยไฟ ฆ่าศัตรู โรคเรื้อน โกนขนหน้าแข้ง ฤดูหนาว เชิงตะกอน กินผลไม้แฝด ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง เอสเอ็มเอส ( SMS ) เลือดออกทางทวาร ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ถุงมือ อยู่ในอาการผิดหวัง ผมร่วง เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ธารน้ำตก ฟังเทศน์ฟังธรรม ฟันบนหัก ครก เดินอยู่ในความมืด ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ตัวเองเป็นโจร ถูกสวมกุญแจมือ ถังขยะ กินเนื้อมนุษย์ วงกบ รถไฟฟ้า เชี่ยนหมาก กระจาด ตาชั่ง บันไดสูง เจ็บป่วย ขนมชั้น สุริยคราส ผม ฉี่รดกำแพง ค้างคาว ต้นโพธิ์ เห็นประตูปิด ปลาหมึกหลายตัว ประกาศข่าวการตาย กำแพงเมืองจีน ถูกตะปูตำเท้า วิดน้ำ มุ้งหมอน หน้าไม้ ควันไฟ ลูกไก่ ฟองน้ำ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา นกแขกเต้า แมวสีสวาท ช้อนปลา ถูกหวายรัด มีโชคลาภ ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน บุคคล เกิดความรู้สึกผิด เลิกมุ้งขึ้น ทำร้าย แฝด เคี้ยวดิน ซองจดหมายสีฟ้า ปวดท้อง เล่นฟุตบอล ขึ้นศาล ถูกตัดมือ ถูกประณาม ถูกตัดศีรษะ เดินทางก่อนกำหนด ฝี สกปรก ปล่อยปลาดุก อยู่ในอาการเร่งรีบ มะพร้าว ตัดนิ้วมือตัวเอง ที่ฝังศพ สวดมนต์ ชู้รัก แดด พายุ เล่าเรื่องตลก ศีรษะ โคมไฟหรือโคมตะเกียง ต้นกัลปพฤกษ์ ขวดแก้ว ดื่มน้ำจากแก้ว เรือโยง นํ้าพุขนาดใหญ่ นกกาเหว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เผาขยะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แข่งม้า ผ้าเช็ดตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM