ทำนายฝัน 'เดินทางในป่ารก'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินทางในป่ารก คุณจะได้รับข่าวร้ายจากแดนไกล หรือเครือญาติ เพื่อนสนิทมิตรสหายจากแดนไกลนำความเดือดร้อนมาให้ ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค และ ลงทุนกับเครือญาติหรือเพื่อนที่อยู่แดนไกล ควรไปทำบุญร่วมสร้างถนนเข้า วัด สร้างห้องน้ำห้องส้วมถวายวัดวาอาราม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินทางในป่ารก'

คุณจะได้รับข่าวร้ายจากแดนไกล หรือเครือญาติ เพื่อนสนิทมิตรสหายจากแดนไกลนำความเดือดร้อนมาให้ ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค และ ลงทุนกับเครือญาติหรือเพื่อนที่อยู่แดนไกล ควรไปทำบุญร่วมสร้างถนนเข้า วัด สร้างห้องน้ำห้องส้วมถวายวัดวาอาราม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไม้กางเขน เผาขยะ นิล ปัสสาวะรดกำาแพง ช่อดอกไม้ ไฟไหม้ผม กาน้ำ มุดใต้ถุน จาระบี ล้างบ้าน บัวสีขาว ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ปลูกพริก กินน้ำผึ้ง ถูกเสือกัด กระเป๋าเงิน งูรัด นอนบนฟูก ไม้ขีดไฟ ลอยกระทง ตบแต่ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ปีนป่ายภูเขา เฆี่ยนตีผู้อื่น กางร่ม ฉีกจดหมายรัก ธงสามเหลี่ยม ถูกตี เสือ สามีตาย ขี่นางโค เอทีเอ็ม ผนังบ้าน นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ถูกด่าทอ ตะเพียน ปลิงหลายตัว ฝังทั้งเป็น ปล้นสะดม จองหอง ถวายของแด่พระสงฆ์ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ บ้านตัวเองสวยงาม ข่าวดีจากลูก ไล่จับผีเสื้อ จันทร์ทรงกลด ขนนกสีขาว จูบ งูเผือก สร้อยข้อมีชำรุด สงคราม กินผลไม้แฝด พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มรดก น้ำเหลือง มีคนเกลียด เลื่อยไม้กระดาน สร้อยข้อมือ ยกทรง เปิดผนึกซองจดหมาย ดื่มนม ไอ ขอนไม้ พังพอน สนามหญ้า กินเนื้อวัว บาทหลวง ตราสัง โรงแรม ทำนาได้ผลผลิตดี ซื้อขาย ป่วย ใยแมงมุม บวชภิกสุนี ร่วมงานทอดกฐิน ทีปังกรรัศมีโชติ รถไฟฟ้า ทอดผ้าป่า ได้พูดคุยกับเพื่อน ประทัด รังผึ้ง แม่หม้าย วัง อิฐ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ นาฬิกา เลือกผัก ชักลาก เจ็บปวดตามร่างกาย ดาดฟ้า ไม้กวาด สร้อยทอง ถูกเปลื้องผ้า แห่กฐิน เดินรอดราวผ้า ไม้ไผ่ ข่าวร้าย ขโมยเงิน ฆ่าไก่ ลิ้นแข็ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM