ทำนายฝัน 'เดินทางไปทิศตะวันออก'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินทางไปทิศตะวันออก โรคภัยและทุกข์โศกจะเบาบางลง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินทางไปทิศตะวันออก'

โรคภัยและทุกข์โศกจะเบาบางลง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตะกร้าหวาย ขนมชั้นหลากสี ตกใจ ภรรยามีลูก หิมะตกถูกตัว แมลงปีกแข็ง เดินกะโผลกกะเผลก พระนาคปรก บาดแผล ถูกตีหู ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ลูกๆ ทำความผิด พ่อหม้าย สะพายย่าม วาฬ ไหล่เจ็บ เดินไปตามท้องถนน ลูกประคำ โทรศัพท์มือถือหาย กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว หญ้า ม้าสีดำ ลายมือ โค่นต้นไม้แก่ ปากเปื่อย ช่อดอกไม้ ผลักประตู เว็จ ตกกองไฟ ทีปังกรรัศมีโชติ คนร้องไห้ กินหัวสุกร นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง คำนับ ชี ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ข้าวสาร ไต่ลวด กินเลือด ระย้า มหาสมุทรมีพายุ จูบสัตว์เลี้ยง ก้างปลา แข่งม้า คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน รักใครบางคนมากๆ รดน้ำต้นไม้ ทางม้าลาย น้ำลาย ขอนไม้ ดอกราตรี กินหอยนางรม ผลจันทร์ ( พืช ) กวนอิม เมาเหล้า โอ่ง ฆ่าเสือ โจร จุดเทียน นม ตำรวจตั้งด่าน เกลียดคนอื่น ปากเจ็บ เดินเล่นบนหาดทราย ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ปลอบโยน ตีผึ้ง พูดโทรศัพท์มือถือ นองเลือด ต้นไม้เขียวชอุ่ม จูบเด็กเล็ก เด็กผู้ชายสู้กัน ราวตากผ้า ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว นกยูง ถือไต้ หรือ คบไฟ ดม กระดุมหาย กษัตริย์เสด็จมาหา มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ หนู รถจักรยาน ความรังเกียจ บ้านใหม่ เซียมซี หญิงแต่งชุดสีฟ้า กีตาร์ ขบวนแห่ บุคคลที่มีชื่อเสียง วงล้อกำลังหมุน ท่าเรือ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ของโบราณ ต้นกัลปพฤกษ์ ระดู กล้วยไม้ ไก่แจ้ ปลูก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM