ทำนายฝัน 'เดินทางไปมหาสมุทร'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินทางไปมหาสมุทร คุณจะชนะศัตรูทุกทิศทาง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินทางไปมหาสมุทร'

คุณจะชนะศัตรูทุกทิศทาง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกตัดขา ถอยหลัง นักสืบ ลิง ผู้ถือศีล รับประทานเครื่องเทศ ขนมปังกรอบ โอ่ง ดีใจ ตัวเงินตัวทอง ผมถูกตัดให้สั้น เป็นแม่ยาย รอยเท้าของตัวเอง ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ได้ยินเสียงกลอง สังข์ ยอดตึกสูงทรงกลม วัวควาย น้ำฝน ลูกเห็บ กินเลือด ถูกลูกปลุกให้ตื่น นั่งจับเจ่า จับก้อนกรวด ก้อนทราย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ถ้ำมืด พระพรหม คนกำลังเปลื้องผ้า นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ เทียนไข ซื้อไม้กระดาน รองเท้า ตักทรายเข้าบ้าน ปราสาท ฝนหยุดตก น้ำค้าง มีเขาบนหัว ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง สร้าง ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น หีบศพ ผูกปมเชือก ถ้ำ ตัวเองเป็นกรรมกร หวีงา ศาล เซียมซี กระท่อมในป่า ขึ้นศาล ชักลาก ตัวเองถูกฉีดยา ได้ยินสุนัขเห่า ฟันหลุด ฝันว่าส่งพัสดุ เมฆสีแดง ลูกเต๋า แมวตาย ดาวตกจากท้องฟ้า ปากกา ความผิด หุ่น คนกำลังถ่ายรูป เอสเอ็มเอส ( SMS ) หน้าไม้ รักคนต่างชาติ ทอดแห ยันต์ ตกกล้า ตกหน้าผา องค์พระ เด็ดพริกออกจากต้นพริก อีเมล ( Email ) ฆ่าโค นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ตัดหัว พระปรางค์ ดอกกุหลาบ ถูกแทง จิ้งหรีด ได้ตีกลอง ไทร นำพัดมาโบกตามร่างกาย กฐิน ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ขายตู้ ขายโต๊ะ ก้างปลาติดคอ ดวงตรา เจ็บฝ่าเท้า ไอ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง พระจันทร์เดือนหงาย ปีนรั้ว เจดีย์ทรุดโทรม ยากจน ฉาบแตก เปิดผนึกซองจดหมาย ช่างเงินทอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM