ทำนายฝัน 'เดินทางไปมหาสมุทร'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินทางไปมหาสมุทร คุณจะชนะศัตรูทุกทิศทาง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินทางไปมหาสมุทร'

คุณจะชนะศัตรูทุกทิศทาง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เที่ยวซ่อง เป็นแม่ยาย ถูกไล่ออกจากงาน โฆษก ตาหลายคู่ แข่งวิ่ง ตะเพียน สร้าง นกยูง ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ สายสร้อย หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ได้ตีกลอง ฝ้าย ปู นอนเล่นกลางดิน หลงทาง คำนับ ข่าวร้าย เก็บดอกบัว เพื่อนที่จากไปไกล ขนมชั้น ไพ่ ทอดแห สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ขอบฟ้า เห็นเหรียญสตางค์ เกาหัว เมฆบังแสงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก กระเป๋าเงิน ผ้าใบ อรุณ ก่อสร้าง ผนังบ้าน พลอยหลากสีสัน จับสุกร ทำกับข้าว กุหลาบ ฆ่าหมัด ฉิ่งฉาบ ยมทูต ไต่เขา งูจงอางไล่ ป่วย บัตรเชิญ ขนตาร่วง สู้กับเสือ แล้วชนะ เศษอาหาร มีหลายหู เอสเอ็มเอส ( SMS ) ห่วงเหล็ก พระวิหาร ชัยชนะ ขอนไม้ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ทำนาได้ผลผลิตดี จับปลา กล่าวคำอำลากับใครบางคน หวีไม้ ตัวเองเป็นนักโทษ ฆ่าศัตรู รัศมี ฟัน ฆ้อง ดาวร่วงลงมาจากฟ้า กอดผู้ชาย วัด ตู้ไปรษณีย์ ญาติทำความผิด ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ บ้านตัวเองสวยงาม กุญแจ ใช้ยาเสพติด ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว นุ่งผ้าสีชมพู ตำหนัก แมลงปีกแข็ง คบไฟ โง่ ตาข่าย ท่อน้ำ กินข้าวบนใบบัว ถูกพายุพัดพาไปไกล แข็งแรง เงิน เจ้าบ่าว เหรียญ ฝูงคนจำนวนมาก ฏีกา ทูต ชักลาก ยานพาหนะ กลองโบราณ เขี้ยวสัตว์ ละลาย คดีฟ้องร้องกัน งูเขียว บิดามารดา พระแก้วมรกต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM