ทำนายฝัน 'เดินทางไปวัด'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินทางไปวัด คุณจะได้โชคลาภ เงินทอง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินทางไปวัด'

คุณจะได้โชคลาภ เงินทอง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปฏิเสธหมายเรียกประชุม เรือน คนร้าย รักคนต่างชาติ เศรษฐี จับ มีขาเดียว ขี่สัตว์ แคร่ นั่งนับลูกประคำ กางเขน (นก) ผม นอนบนฟูก ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง อาจารย์ บริโภคเนื่อสุกร ล้างหน้าตัวเอง กางมุ้ง ขาด้วน เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ชะลอม ขิม ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว แก้วแตก อาบน้ำในอ่าง ตัดผมตัวเอง ทวด กงจักร ตื่นขึ้นมาเอง แม่หม้าย โบสีดำ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ บินขึ้นไปบนท้องฟ้า สุริยคราส ไส้ไหลจากท้อง ต้องโทษ นกแขกเต้า เห็นไม้กระดาน เขื่อนแตก ผลไม้ หงอนไก่ ตกปลากับคนรัก งาช้างวางคู่กัน จองหอง ครก ตาลปัตร โบว์ดำผูกเสาบ้าน ฟองสบู่ กงล้อ ตีคนอื่นด้วยเชือก สำลี ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ หมูตาย ขนมเข่ง เครื่องพิมพ์ดีด สัปทน แปรงฟัน ห่มผ้า ฝูงคนจำนวนมาก ฮก ลก ซิ่ว ขา สุนัขหอน คูคลอง ตีแมลงวันตาย พระพุทธบาท นาค ภรรยาเสียชีวิต ของลับ ซื้อของโบราณ หงส์ เซรุ่ม ศีรษะล้าน เนกไท ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ มองนํ้าตกตามลำพัง ปิดผนึกซองจดหมาย สร้างบ้าน ขี่หมู นักบุญ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ นาเกลือ หนู ปากเน่า นำฟองน้ำมาล้างจาน โรงพยาบาล ขวานหัก ถอดเสื้อ สีบรอนซ์ ตีผึ้ง ปะชุน ปากกา ภาชนะแตกร้าว ดับตะเกียง น้ำพุ ช้อนทอง เต้านม ชกคนที่จมูก หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ถูกจี้ ฝาเรือน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM