ทำนายฝัน 'เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ คุณจะได้พบมิตรสหาย การงานจะลุล่วงไปได้ด้วยดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ'

คุณจะได้พบมิตรสหาย การงานจะลุล่วงไปได้ด้วยดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เด็กอุ้มปลา ไว้ทุกข์ ไฟไหม้ผม ใต้ถุน ขนมชั้นหลากสี ช่อดอกไม้ จรวดไฟ ตัวเองมีปีก กอดตุ๊กตา แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ดาวตกที่หลังคาบ้าน นกอินทรี ม่านกั้นกำบังสายตา ถูกโกง เพชรรัตนราชสุดา แม่ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ แมวออกลูก คนกำลังเปลื้องผ้า ทะเบียนบ้าน เจ็บปวด ภิกษุ ตกเขา แก้ม ถอดเสื้อ ดอกบานไม่รู้โรย ดอกราตรี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทะเล ฝาแฝด นักเรียน ท่อนซุง ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ ทางรถไฟ กินเนื้อคนอื่น ก่อกองทราย ม่าน ทำลายโซ่ตรวน ผจญภัย ตาบอด พานเงิน กางเขน เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ขอทาน ใบมีดโกน หย่า ความร่าเริง ศีล ฟัน เพื่อนตาย ท่าเรือ กล้วย จูบคนรัก หญ้า อุ้มลูกสุนัข แปรงฟัน ถวายของแด่พระสงฆ์ ดอกไม้ไฟ ฆ่าหมี เงินกู้ สวมมงกุฎ เป็นบ้า หิมะตกถูกตัว ล้มละลาย เล่นฟุตบอล ร่มกางอยู่ ตะกร้าไม้ จับ ถูกเรียกตัวมาประชุม ลอย ลุยไฟ กา เกิดความรู้สึกผิด ท่าเทียบเรือ ผีตายโหง ข่มขืนคนอื่น ป่วยลงท้อง นายกรัฐมนตรี กินยา เกลียดคนอื่น กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ วิ่งออกกำลังกาย หม้อ คนรักได้รับบาดเจ็บ สวมเสื้อสีขาว ลูกจันทร์ เด็ดพริกออกจากต้นพริก รังนก โครงกระดูกมนุษย์ หน้าต่างพัง ผมถูกตัดให้สั้น ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) เอสเอ็มเอส ( SMS ) ดมกลิ่นดอกไม้ จันทร์เพ็ญ กระโปรงเก่า บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ได้ยินเสียงปืนใหญ่ จรเข้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM