ทำนายฝัน 'เดินบนฟ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินบนฟ้า ธุรกิจทั้งหลายของคุณจะได้ผลไปในทางที่ดีขึ้น มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภโดยที่ไม่คาดฝัน มีคนต่างถิ่น ต่างที่ต่างแดนนำของขวัญของกำนัลมาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินบนฟ้า'

ธุรกิจทั้งหลายของคุณจะได้ผลไปในทางที่ดีขึ้น มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภโดยที่ไม่คาดฝัน มีคนต่างถิ่น ต่างที่ต่างแดนนำของขวัญของกำนัลมาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟาง มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ดับเทียน สัปทน ไหว้พระ อดทน มะนาว บรรจุของลงหีบ ทีปังกรรัศมีโชติ วัง ปัสสาวะรดกำาแพง คิดถึง ตักบาตร แมว โซ่ น้ำตา พระวิหาร ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ มีหลายหู แขนหัก อิฐ ยื้อแย่ง กุ้งแห้ง เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ดอกบานไม่รู้โรย ร้องเพลง ศีรษะมีเหา กินลิ้น ถาดอาหาร แปรงฟัน ถวายพระด้วยดอกบัว ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ กระต่ายขูดมะพร้าว ทารกดูดนมคุณ แสงสว่าง ไว้หนวดยาว วัวควาย เข็มเย็บผ้า ทำนาเกี่ยวข้าว พายเรือกับคนอื่น แลบลิ้น ผ้าพันแผล ฆ่าโค แขก ธำมรงค์ ปลาเงินปลาทอง ภรรยาออกจากบ้าน ฝี ขิม ไอ โพธิ์ เจว็ด บรรพบุรุษ คัมภีร์ ช้างไล่กวด เดินชนผนัง ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี โต๊ะทำงาน ฟุตบอล กาน้ำ กระดาษทิชชู แสดงละคร ควาย ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ เมฆสีเลือด คนอื่นทำพลาด ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน เชือก กระทง ระฆัง ขา ปีศาจ มดเต็มบ้านเมือง งานฉลอง ขี้เถ้า กระดูกแตก กำไลแตกหัก นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง กลองโบราณ กินน้ำผึ้ง แบกหาม ขอโทษ ดับเทียนชัย พานเงิน ผ้าสีดำ ล้างเท้า กินเต้าหู้ บดเมล็ดกาแฟ ลำธาร ทัพพี ถุงน้ำร้อน ทำกับข้าว ก้ามกุ้ง โจรปล้นบ้าน เท้าด้วน จราจรที่สับสนวุ่นวาย เลื่อย ลูกข่าง หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM