ทำนายฝัน 'เดินบริเวณวัด'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินบริเวณวัด คุณกำลังจะได้รับโชคลาภแบบฟลุคๆ ได้รับโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินบริเวณวัด'

คุณกำลังจะได้รับโชคลาภแบบฟลุคๆ ได้รับโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บัตรเชิญ ทำขวดแตก มดเต็มบ้านเมือง ไข่ไก่ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ โอลิมปิก กอด ไก่แจ้ บุญ กริช ม้าสีขาว เลือดไหล หนี้สิน ดอกไม้ กะปิ กระเทย ยกยอ เดินทางไปมหาสมุทร ถูกฉ้อโกง ปราสาทเก่าแก่ ออร์แกน เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก นักบุญ คนเมา นอนเล่นกลางหาดทราย บิลเลียด บังสูรย์ ขี่ช้าง ภาวนา ฝาหม้อตกลงพื้น ฟักทอง ประเจียด แฮนด์บอล ถุงเท้า ดาว พูดสนทนา ตกใจจนสะดุ้ง เลือดออกเต็มตัว จุดไฟ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ เดินรอดราวผ้า สวมรองเท้าใหม่ คนเกี่ยวข้าว จรวดไฟ โฉนดที่ดิน สัปเหร่อ มองดูเหว ไข่มุก กังวล ขี้ จันทร์เพ็ญ ตัวเองแก่ แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป มดหรือแมลง หญิงแต่งชุดสีเขียว ยุ้งข้าว ขนสัตว์ จมูกแหว่ง ฤกษ์ไม่ดี ตะกร้าหวาย ตกกล้า ผู้หญิงถือมีด มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ โคมไฟหรือโคมตะเกียง บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ มหาสมุทร คลอดลูก กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา จราจรที่สับสนวุ่นวาย ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด คนร้องไห้ ปลาทอง จำปีหรือจำปา หนามตำ หม้าย ข้าวในนา ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน เก็บของมีค่าได้ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ปีศาจ แกงการู หงส์ ทำแท้ง กินอาหาร แสดงละคร ปากเหม็น แขนหัก กล้องถ่ายรูป สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ กินเนื้อไก่ ผู้หญิงตบผู้ชาย หัวหมู มงคล ปี่ เดือน ของที่ระลึก มารดา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM