ทำนายฝัน 'เดินบริเวณวัด'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินบริเวณวัด คุณกำลังจะได้รับโชคลาภแบบฟลุคๆ ได้รับโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินบริเวณวัด'

คุณกำลังจะได้รับโชคลาภแบบฟลุคๆ ได้รับโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เจ้าเมือง พระจันทร์เดือนหงาย ปริญญาบัตร โกศ ภูเขา คนแปลกหน้า ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ผิวพรรณ ฤดูหนาว ทะเลสาบ จูบคนรัก แผ่นดินไหว ตะกร้าพลาสติก ทองคำก้อน บรรจุของลงหีบ ถูกฉุด เรือจอด มหาสมุทร ขนม ถวายข้าวพระ กัดคน หีบสมบัติ ดอกไม้ กลด ไปยังเมืองนรก สายสนตะพาย ไถนา หนีจากถ้ำ งานพิธีต่างๆ มองนํ้าตกกับคนรัก ภรรยาตาย กินผลไม้แฝด นอนอยู่บนแผ่นดิน ก่อกองทราย รถเมล์ ฉางข้าว ฮาเร็ม กระบี่ ตัวเองเป็นนักโทษ ขี่โคอศุภราช ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง กระซิบกับเพื่อน กิ๊บติดผม นอน อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ขนตา เดินอยู่ในป่า ความลับ ได้ยินเสียงกระดิ่ง เทศน์ จูบเด็กเล็ก งานวัด เป็นโจทก์ในศาล ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น หวีเสนียด อมตะ มงคล แล่นเรือผ่านเกาะ งวง ช้อน เชือดคอสุกร สวมเสื้อสีขาว ปลาหมึกหลายตัว ลิฟต์ จมูกแหว่ง ปราสาทเก่าแก่ นั่งบนแคร่หาม ถอนผมหงอก นอนโรงพยาบาล บุคคล แสงนีออน อนุสาวรีย์ ขนทรายเข้าวัด โล่รางวัล ฝน มีความปรารถนา ตุ๊กแก สลัก ฉีกจดหมายรัก ไฟนรก ทวด สูบ นาฬิกาข้อมือ เครื่องจักรทำงานได้ดี ผิวหนัง บนบาน ตั้งท้อง อาบน้ำในมหาสมุทร ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ สัปเหร่อ เศร้าโศก น้ำลาย เลือกตั้ง มีดหาย ตกทะเล กุฏิพระ น้ำเหลือง กระท่อม ร้องไห้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM