ทำนายฝัน 'เดินบริเวณวัด'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินบริเวณวัด คุณกำลังจะได้รับโชคลาภแบบฟลุคๆ ได้รับโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินบริเวณวัด'

คุณกำลังจะได้รับโชคลาภแบบฟลุคๆ ได้รับโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กองทัพ ภรรยาเปลือยกาย มีหลายหู แม่นํ้า งวงช้างรัดตัว ถูกทำโทษ ฉางข้าว ผู้หญิงพายเรือ พนัน เลื่อยไม้กระดาน ปลูกกล้วย ตาชั่ง ซ่อมแซมรั้วบ้าน เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย วิ่งหนีผู้ร้าย เพื่อนที่ตายไปแล้ว ปืน นุ่งโจงกระเบน ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หวีผม กงล้อ ขนมจีน เขี้ยวสัตว์ กล้วยแขก ศีรษะล้าน เงา ฟ้าผ่า โบดำผูกเสาบ้าน บวม ลากรถบรรทุก ฆ่าผีเสื้อ ลมหายใจมีกลิ่นหอม ตะปู ผม พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง พระธาตุ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ บิน (ตกลง) ช้อนเปื้อน นอน ลอยคอ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ สัปทน ค้าขายต่างเมือง กินเฉาก๊วย นางพยาบาล หิมะตกในฤดูร้อน ความมั่งคั่ง กระบี่ พลอยหลากสีสัน ความรัก เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ คนหามวอผ่านหน้า ลูกเห็บ บุคคล เผาขยะ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ถูก แตน-ต่อ ต่อย เคารพ คำนับ ถีบจักรเย็บผ้า กำลังขับรถ กระโปรงใหม่ ได้รับแก้วเป็นของขวัญ จูบสัตว์เลี้ยง ถูกจับ เกาหัว ดึงเชือก ทำให้คนอื่นตกใจ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ปัสสาวะรดกำาแพง หน้าอก ตู้อาหาร สุนัขคาบหม้อ งานแต่งงาน ฮิปโปโปเตมัส เลี่ยมฟันทอง กล้วยไม้ รากไม้ ครอบครัว ท่องเที่ยวในสวน โลงศพ อยู่ในอาการผิดหวัง ป่าเขา เมาเหล้า ตู้ งานพิธีต่างๆ ฟ้าร้อง ฟ้ายามเมฆครึ้ม ตกลงมาจากอากาศ ปราสาทเก่าแก่ มงคล รถยนต์ ขโมยทรัพย์สมบัติ ขี่ช้าง ใช้ผ้าโพกศีรษะ ผึ้งมากมาย บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น กรวยจราจร ซุกซ่อนตัว ไฟไหม้ป่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM