ทำนายฝัน 'เดินบริเวณวัด'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินบริเวณวัด คุณกำลังจะได้รับโชคลาภแบบฟลุคๆ ได้รับโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เดินบริเวณวัด'

คุณกำลังจะได้รับโชคลาภแบบฟลุคๆ ได้รับโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

น้ำพุสวยงาม ขมิ้น ครุฑ พระจันทร์ ดับเทียนชัย แทะกระดูก เมาเหล้า ธงชัย ประตูที่ปิดตาย คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ เดินเรือ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ นุ่งโจงกระเบน จับปลาช่อน ญาตินํ้าตาตก งาช้างวางคู่กัน อาคันตุกะ โจร ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ นักสืบ ฝนตกหนัก เห็นตากระจกสีขาว ได้ตีกลอง ดวงจันทร์ บันได แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ทำอะไรแปลกๆ ข้อเท้าแพลง จูบคนที่อายุมากกว่า บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม มีดหาย เศร้าโศก กระถาง ได้ใบสั่งจากตำรวจ ฮก ลก ซิ่ว จับเงิน ไก่ชน จุดดอกไม้ไฟ ถูกตัดศีรษะ เลื่อยไม้กระดาน ซักผ้าขี้ริ้ว กระท่อมในป่า ธำมรงค์ กระดาษเปื้อนหมึก ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ไม้กางเขน ซาบซึ้งใจ ถัง ธรรมจักร ตกจากดาดฟ้า แม่มด ถือไต้ หรือ คบไฟ นั่งรถ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย นำตาข่ายไปดักสัตว์ เก็บกวาดบ้าน จับก้อนกรวด ก้อนทราย ชามแตก กวาด เมฆหมอก ค้าขายต่างเมือง ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ยันต์ ครู พญานาค โกรธ คอกหมู ขี้เถ้า หุ่น ฮองเฮา (ราชินี) ความรัก เวทีมวย ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ขิม ปากเน่า เครื่องลายคราม เกลือ มารดา ไฟฟ้า แชมพู วัวควาย พูดคุยกับโจร นาฬิกา ช้างเหยียบ หางไก่ อุจจาระ ฟันดาบ คงกระพันชาตรี ขบวนแห่ สีบรอนซ์ ถังน้ำ สินบน สีดำ กระดูกแตก ถูกลูกปลุกให้ตื่น ช้างไล่กวด ป่วย สุนัขหอน ภรรยาเสียชีวิต เครื่องศาสตราวุธ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM