ทำนายฝัน 'เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด คุณจะต้องเสียทรัพย์สินมีค่า แต่จะได้โชคลาภตามมาภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด'

คุณจะต้องเสียทรัพย์สินมีค่า แต่จะได้โชคลาภตามมาภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตาชั่ง ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ปลอกหมอน ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ปราสาทเก่าแก่ ช้อนเงิน ของโบราณ กัดคน ถูกปล้น แมวออกลูก มดเต็มบ้านเมือง เรือนแพ ไก่กกไข่ ปฏิทิน สะพายย่าม เดินไปบนเนินเขา ทำอะไรแปลกๆ ได้ลาภ ถลกหนัง ถั่วฝักยาว ตกกระ ผลจันทร์ ( พืช ) ลำคลอง กบฎ กล้วยแขก เห็นผี งอบ อยู่ในอาการเร่งรีบ ถางหญ้า พระวิหาร รถเข็นศพ รบชนะ รักเพื่อน ขอโทษ รังผึ้ง ผ้าโพกหัว นาเกลือ ยางรถ ดูละคร แผ่นดินแยกออกจากกัน มีดตกน้ำ โสมสวลี เด็กเกิดใหม่ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา คนกำลังเปลื้องผ้า ไมโครโฟน เด็ก ภรรยาสวมเสื้อแพร กินไก่ ถูกกรรโชกทรัพย์ ปี่ ขนมปัง ฆ้อง ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ รับประทานอาหาร โรงพยาบาล เกลียดคนต่างชาติ ผู้หญิงถือมีด ทางรถไฟ แผนผัง ฆ่าผึ้ง ทำให้คนอื่นตื่น ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ กินขนม ก้างปลา นอนเล่นกลางหาดทราย ได้ยินเสียงระฆัง สวน ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง บวชภิกสุนี หัวไก่ จับหมู กินเนื้อหมู ปลูกกล้วย ถูกเปลื้องผ้า เดินลุยกองไฟ ฮา กอไผ่ กองทัพ กำแพงโบราณ ตุ๊กแก ทำตัวเองบาดเจ็บ บิณฑบาต อยู่ในกระท่อม ทำนาเกี่ยวข้าว ปลาหมึก ซองบุหรี่ รถยนต์ ฉมวก หน้าต่าง เหยียบขี้ ฆ่าเสือ ไข่ สวมแหวน ถากไม้ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ได้รับแก้วเป็นของขวัญ วิ่งจนเหนื่อยหอบ ดูหนัง วิมาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM