ทำนายฝัน 'เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด คุณจะต้องเสียทรัพย์สินมีค่า แต่จะได้โชคลาภตามมาภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด'

คุณจะต้องเสียทรัพย์สินมีค่า แต่จะได้โชคลาภตามมาภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทูตชาวต่างชาติ กกไข่ เบี้ย ชนไก่ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กุฏิพระ ผ้าขี้ริ้ว จานแตก ค้างคาว ช้อนเงิน ต่อสู้กับคนร้าย สมอเรือ โต๊ะหมู่บูชา กองทัพ ฮวงซุ้ย ขายตู้ ขายโต๊ะ ภาวนา ขวดยา ฝนหยุดตก คำสัญญา เสื่อไม้ไผ่ ปลูกพริก ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ กินปลาหมึก มัจฉา ช้างเหยียบ วิ่งหนีผู้ร้าย หายใจอึดอัด มุ้งหมอน เงา ปีนเขา กินพริก ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ไข่มุก โถส้วม กล้วยไม้ ตะไคร้ ชามแตก เครื่องพิมพ์ดีด แป้ง พระพุทธรูป ภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คลอดลูก ปอด ธนู ขโมยอาหาร ถูกกักตัว ถูกเรียกตัวมาประชุม แทง นกอินทรี ข่าวดี เกวียน กองกระดูก สายนาฬิกาข้อมือขาด เกลียดคนอื่น เดินตากแดด ได้ยินเสียงดนตรีไทย ดับไฟ แก่นจันทร์ พระเจ้าแผ่นดิน ปล้น ปลาเงินปลาทอง ถูกตัดมือ แห่กฐิน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จักรพรรดิ ขนนกสีขาว ถวายข้าวพระ ตื่นขึ้นมาเอง ฆ่าผึ้ง หงอนไก่ ไว้ทุกข์ คนแต่งชุดสีดำล้วน โอลิมปิก เป็นประจำเดือน น้ำมันก๊าด เจ้านาย แท่น แทะกระดูก ทำนาไม่ได้ผลดี กางเขน ถาดดอกไม้ ถูกประณาม เป็นโจทก์ในศาล พวงมาลัย รักสามีตัวเอง ผู้หญิงหัวล้าน ตัวเองเป็นโจร แมลงวัน น้อยหน่า ไกด์ นั่งบนเสื่อ แสงบนท้องฟ้า เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น สายสะพาย จน เครื่องแบบตำรวจ ตัวเองบ้า กำลังเล่นเฟสบุค

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM