ทำนายฝัน 'เดินรอดราวผ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินรอดราวผ้า ฝันว่าตัวเองได้เดินรอดราวผ้า คุณต้องใช้ความอดทน งานถึงจะประสบความสำเร็จ ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค ควรกลับไปหาครูอาจารย์ หรือผู้ใหญ่ที่เคยให้คำแนะนำ ขอคำแนะนำในการดำเนินชีวิตอีกครั้ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เดินรอดราวผ้า'

ฝันว่าตัวเองได้เดินรอดราวผ้า คุณต้องใช้ความอดทน งานถึงจะประสบความสำเร็จ ช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงโชค ควรกลับไปหาครูอาจารย์ หรือผู้ใหญ่ที่เคยให้คำแนะนำ ขอคำแนะนำในการดำเนินชีวิตอีกครั้ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตู้ น้ำลาย ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ท่อนซุง ได้รับของมีค่า ขนมเข่ง มือ เก็บกวาดบ้าน ปากเน่า เดินเป็นวงกลม คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด รีดนมโค ทะเลาะ นอน เห็นคนโดนแทง ซักผ้าขี้ริ้ว ถ่ายอุจจาระ ล้างเท้า นกกระเรียน หิมะตกในฤดูร้อน ตัวเองถูกฉีดยา ขนทรายเข้าวัด โบดำผูกเสาบ้าน ผู้หญิงหัวล้าน ผู้ชายตบผู้หญิง ล้างบ้าน ตะเพียน เดินอยู่ในป่า แมวออกลูก ผ้าไตรจีวร ภูเขาไฟ เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ เกาทัณฑ์ กินองุ่น กระเทย เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ บิน (ตกลง) การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ลำคานเสียงฉาบ ช่างไม้ ถูกคู่รักกักตัว กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ลากสัตว์ ทอดทิ้งภริยา โครงกระดูกสัตว์ หญิงแปลกหน้า ปีศาจหลายตน งูเห่า นกขมิ้น ทุ่งนา กินเลือด ชฎา สร้อยข้อมีชำรุด ลายแทง เงินโบราณ งูกัด ภาพ นกแขกเต้า เจ้าบ่าว กินก้อนดิน มีด ถลกหนัง เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน กลืนดวงอาทิตย์ ชะนี บุพการี เห็นกล้วย ชงชาถวายเจ้าที่ ตบแต่ง โล่ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ลำธาร จับปลาตะเพียน ฟูก ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ตัดต้นไม้ ตกเหว ไว้หนวดยาว ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ธนบัตร ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ไก่ฟ้า อาบน้ำ ซองจดหมายสีชมพู เถาวัลย์ ตักน้ำราดตนเอง ไส้เดือน ต่อสู้กับเด็ก ไฟไหม้ปราสาท รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ศีรษะล้าน เมฆสีดำ ปฏิทิน หญิงแต่งชุดสีเขียว ส้มตำ นกเกาะหลังงู อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น โยคี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น