ทำนายฝัน 'เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง จะมีผู้นินทาว่าร้าย จะพบเนื้อคู่ และจะได้โชคเป็นสัตว์สองเท้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง'

จะมีผู้นินทาว่าร้าย จะพบเนื้อคู่ และจะได้โชคเป็นสัตว์สองเท้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โฉนดที่ดิน ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ซ่อนหา มองนํ้าตกตามลำพัง กงเกวียน หญิงแต่งชุดสีดำ เช็ค ( Cheque ) ฟันหลุด ถวายพระด้วยดอกบัว แขก ลายมือ คนกำลังเปลื้องผ้า ฉากกั้น ตกบ่อมีหนอน วิ่ง สนามกีฬา เสื้อครุย รังดุม ประทัด ขี่เสือ ผม ญาณ อุปกรณ์ทำครัว ขี่หมู ความรักระหว่างคน 3 คน ขนมอร่อย กระทะ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย เครื่องดักนก ฟัน ผึ้งมากมาย เป็ด ดมกลิ่นดอกไม้ คนแก่ มดรุมเป็นกลุ่มๆ ไม้ขีดไฟ เสื้อขนสัตว์ กินข้าว ร่างกายตัวเอง ไหล่ กัดคน แมลงปอ ทิวเขา ปฏิกูล คราด ทำนาไม่ได้ผลดี รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เห็นกระดุม รางรถไฟ ทำกาแฟหก มีคนขอโทษ นอนโรงพยาบาล คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง คนร้องไห้ ตะขาบ จับขโมย รักเพื่อน ป้อมปราการ ต่างหู บิณฑบาต จุฬามณี เทวดา ย่างเนื้อ ตกหลังม้า ท่าเทียบเรือ ของหาย ชกคนที่จมูก ลวดหนาม ถูกกักตัว บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ตัดนิ้วมือตัวเอง เครื่องศาสตราวุธ ญาติ เก็บของมีค่าได้ ถอดเสื้อ แตงโม ช่างตัดผม บ้านพัง ล็อกประตู หมากัด นำพัดมาโบกตามร่างกาย แท่น พระนาคปรก หนังสือ เขากวาง พูดโทรศัพท์มือถือ แขนหัก สายนาฬิกาข้อมือขาด ตกใจเพราะเห็นผี ของเล่น มีเขาบนหัว ปลาฉลาม มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ จรเข้ พระอรหันต์ ผ้าห่มหนาๆ การสร้างโบสถ์ นกเค้าแมวหรือนกฮูก นั่งเล่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM