ทำนายฝัน 'เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง จะมีผู้นินทาว่าร้าย จะพบเนื้อคู่ และจะได้โชคเป็นสัตว์สองเท้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง'

จะมีผู้นินทาว่าร้าย จะพบเนื้อคู่ และจะได้โชคเป็นสัตว์สองเท้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นอกใจแฟน กกไข่ ตัวเองมีปีก ถั่ว กระบอกไม้ไผ่ ป่าไผ่ กัดคน พ่อหม้าย ขัดแย้ง จลาจล เดินบนฟ้า ลูกจันทร์ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ตาย ล้างเท้าตัวเอง ตกลงมาจากอากาศ กล้วย เก็บองุ่นรับประทาน ตกกระ ตัวเองเป็นชู้ ซองจดหมายสีฟ้า พระพิฆเณศ ทำอะไรแปลกๆ คนมุงซื้อขาย มองนํ้าตกตามลำพัง ทะเลที่เงียบสงบ เกาะ ภรรยาเอาน้ำมาให้ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ผึ้งมากมาย ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ทำลายโซ่ตรวน เถ้าแก่ ซุกซ่อนของมีค่า เมฆบังแสงอาทิตย์ ตู้เหล็กใส่เอกสาร ยักษ์ ชายหนุ่ม ตีแมลงวันตาย สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก้อนหินตก ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน เข้าเฟสบุคไม่ได้ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน เป็นแม่ยาย งูกัด เป็ดไก่ งูเขียว กระโปรง งูขดเป็นวงกลม หญิงแต่งชุดสีแดง จูบ เดินกะโผลกกะเผลก ขอนไม้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เก็บมุ้ง ประเทียบ เป็ด สลัก ดวงอาทิตย์ตก ตุ๊กตา ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ทุ่งนา แจวเรือ มวย ฟัน โกหก คงกระพันชาตรี เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ กินพริก ผู้ชายมีผมน้อย ฝาด จมน้ำ เขียด ถูกตัดแขน เชือก ได้เป็นเจ้าสาว เป็นไข้ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น ถุงเท้า วงล้อกำลังหมุน อดทน ท่อน้ำ ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำลังเล่นเฟสบุค ดินสอ ช่างเงินทอง ตักบาตร กอไผ่ กระต่ายหลายตัววิ่ง ได้รับรางวัล ยาพิษ หอก เรือแล่น บาดเจ็บ คนรับใช้ เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ขันตักน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM