ทำนายฝัน 'เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง จะมีผู้นินทาว่าร้าย จะพบเนื้อคู่ และจะได้โชคเป็นสัตว์สองเท้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง'

จะมีผู้นินทาว่าร้าย จะพบเนื้อคู่ และจะได้โชคเป็นสัตว์สองเท้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปืน กอดผู้หญิง เขาวงกต หักธนู สัปทน มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน หิมะเกาะบนกิ่งไม้ คอมพิวเตอร์ ยื้อแย่ง เฆี่ยน เชื้อเชิญ ละทิ้งครอบครัว จับลูกเสือ กระดาษสี เก็บของมีค่าได้ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ยอดโดม จับสุกร ล้มลงไปในหลุมลึก ดนตรี งูจงอางไล่ หญิงแต่งชุดสีแดง นาฬิกาข้อมือเสีย โทรศัพท์ ไม้เท้า คนแก่ ขบวนแห่ กระดิ่ง ขอทาน เหยียบอุจจาระ เดินบนฟ้า ระย้า ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ทวิตเตอร์ กรอด้าย แมลงปอ ไฟไหม้ต้นไม้ ชายหนุ่ม ทำนาได้ผลผลิตดี บัวหลวง จองจำ ฆ่าผึ้ง กินก้างปลา โถส้วม กอดตุ๊กตา แป้งผัดหน้า ฆ่างู นักบวช ความรัก ตอไม้ เมฆหมอก นั่งเรือ เมฆลอยนิ่ง ทะเลาะกับภรรยา อาบน้ำฝน ฟ้อนรำ ภรรยา หมา หลงทาง ขนกา ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ขวดยา ตาข่าย นักบิน ซุง นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ เปลือก กินยา พรม ปลูกบ้านต้นไม้ ดื่มสุรา ศาล ว่ายน้ำในมหาสมุทร มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ คนแฝดตัวติดกัน ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ดับตะเกียง ปัสสาวะ เครื่องดักนก รับประทานเครื่องเทศ จิ้งจก พระโพธิสัตว์ ฟันบนหัก ต้นไม้แห้ง หนามตำ รางรถไฟ มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา หน้าไม้ แส้ กองไฟ บัวสีขาว คนมุงซื้อขาย คนหามวอผ่านหน้า โคเข้าบ้าน ขี้เถ้า ปีนรั้ว ผูกปมเชือก ยกของหนัก หว่านข้าวในนา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM