ทำนายฝัน 'เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง จะมีผู้นินทาว่าร้าย จะพบเนื้อคู่ และจะได้โชคเป็นสัตว์สองเท้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง'

จะมีผู้นินทาว่าร้าย จะพบเนื้อคู่ และจะได้โชคเป็นสัตว์สองเท้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จมน้ำ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ฤาษี ดูละคร ใช้ผ้าคลุมหัว ดอกราตรี หมีทำร้าย นักประพันธ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผ้าฝ้าย วอ คนตกนรก ทดน้ำ มัคคุเทศก์ ซ้อมรบ กระดาษสี มหรสพ ม้า เล่าเรื่องตลก ก่อกองทราย มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ไฟไหม้บ้าน ช้างตกมัน ถูกน้ำร้อนลวก ปีนข้ามกำแพง ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า นายกรัฐมนตรี ฮอกกี้ ขนมชั้นหลากสี หลุมอสรพิษ ถูกแทง ห้อง ฉลาม ตาลปัตร ถางหญ้า ดู pornhub ผิวหนัง พี่น้อง ป่าเขา เห็นประตูปิด ซาบซึ้งใจ กะเหรี่ยง ธารน้ำ สายสร้อย สวมใส่ชุดว่ายน้ำ จับ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน กรอบรูป แผ่นดินไหว กระแสน้ำ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ที่พึ่ง ฟันล่างหัก สาก กำแพงโบราณ พังพอน นั่งรถไฟ ถือไต้ หรือ คบไฟ เล่นฟุตบอล แปรงฟัน ถังขยะ ยิงธนู ย่างเนื้อ จับปลาช่อน นุ่งผ้าใหม่ กินรีหรือกินนร คราด เดินเล่นในสวนสวย อดทน ขัดแย้ง ตกน้ำร้อน ลูกข่าง ไม้ไผ่ นกแขกเต้า เสวียน ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ลักขโมย ผ้าเช็ดหน้า กะละมัง แจกัน ฉลาด ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ม่านกั้นกำบังสายตา ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ ทะเบียนบ้าน คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ไม้กางเขน ขี่โคเข้าเมือง กำลังจะไปตาย ป่าไผ่ ไฮโล ก้างปลา สีดำ บ่อน้ำพุแห้งขอด คนร้าย โค่นต้นไม้แก่ แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร พระสงฆ์ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย มีดตกน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM