ทำนายฝัน 'เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง จะมีผู้นินทาว่าร้าย จะพบเนื้อคู่ และจะได้โชคเป็นสัตว์สองเท้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง'

จะมีผู้นินทาว่าร้าย จะพบเนื้อคู่ และจะได้โชคเป็นสัตว์สองเท้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตับไต ครีบปลา เทียนไข ผักกาด ช้องผม คนถูกฉีดยา คำนับ กางร่ม ดนตรี ตีเหล็ก ธูปเทียน จำนอง มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ฮา คลอดลูกก่อนกำหนด กังวล พัชรกิติยาภา นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง นกนางแอ่น ป่าเขา ฟันล่างหัก กล้วย พวงมาลัยดอกไม้สด ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ว่ายน้ำในมหาสมุทร เสาเรือน ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ฮัจญ์ เห็นผี ใต้ถุน คนมีเขา คนตกนรก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ให้มีดแก่คนอื่น ป่วยลงท้อง เกา ปี่ ธุลี ฆ่าไก่ ทันตแพทย์ บัตรเชิญ พู่กัน ขุดหาทรัพย์สมบัติ เครื่องแบบตำรวจ ฉาบแตก กระทะ ฝุ่นเข้าตา นกบิน เห็นประตูเมือง โกหก ซองจดหมายสีฟ้า ใช้ผ้าโพกศีรษะ ฉีกจดหมายรัก เล่นน้ำฝน ทวิตเตอร์ จูบสัตว์เลี้ยง นํ้าพุที่พุ่งสูง เห็นประตูบ้านตัวเอง ศิลปิน จับ นำฟองน้ำมาล้างจาน ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ชนะ กรวดทราย ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ได้พูดคุยกับเพื่อน บนบาน สวมมงกุฎ บวงสรวง กินผลมะม่วงเปรี้ยว ฟันโยก สวมเสื้อสีขาว ขี่วัว แล้ว ตกวัว ไฟไหม้ต้นไม้ ตกปลา ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น พ่อหม้าย ชี ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ล้มเหลว ยกของ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ก้น ห่านฟ้า ขุด กวาง ดื่มน้ำฝน อยากตาย ดาดฟ้า หีบศพ ยุ้งข้าว สติ กินข้าวบนใบบัว ซักผ้าขี้ริ้ว ได้ยินเสียงกระดิ่ง บั้งไฟ โล่ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน วิ่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM