ทำนายฝัน 'เดินหลงไปในป่าละเมาะ'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินหลงไปในป่าละเมาะ ฝันว่า เดินหลงไปในป่าละเมาะ ถ้าตัวผู้ฝันไม่เจ็บป่วย บุคคลภายในครัวเรือน หรือเครือญาติจะเจ็บไข้ได้ป่วยกะทันทัน เรื่องการเสี่ยงจะงดหรือไม่ ไม่ใช่ปัญหา แต่ไม่มีตัวเลขแนะนำ แนะนำเพียงว่าควรไปทำบุญกับพระสงฆ์อาพาธ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินหลงไปในป่าละเมาะ'

ฝันว่า เดินหลงไปในป่าละเมาะ ถ้าตัวผู้ฝันไม่เจ็บป่วย บุคคลภายในครัวเรือน หรือเครือญาติจะเจ็บไข้ได้ป่วยกะทันทัน เรื่องการเสี่ยงจะงดหรือไม่ ไม่ใช่ปัญหา แต่ไม่มีตัวเลขแนะนำ แนะนำเพียงว่าควรไปทำบุญกับพระสงฆ์อาพาธ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หัวไก่ เหาะ ฆ่าหมัด คลอดลูก ปฏิเสธหมายเรียกประชุม พรม ปริญญาบัตร ตัวเองถูกธรณีสูบ เครื่องดนตรี นั่งรถ เสื้อผ้า น้ำมัน ขี่โคเข้าเมือง ไก่ฟ้า ล้างเท้า แจกัน จุดเทียน หนอน ทำแท้ง เป็ดว่ายน้ำ มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก ปะชุน ฟัน อิฐ เจ้าบ่าว คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ กระซิบกับเพื่อน ลมหายใจมีกลิ่นหอม อินทรี แมวสีสวาท รากไม้ เครื่องศาสตราวุธ มดเต็มบ้านเมือง ภรรยามีลูก ติดเกาะ นอนกับสาวสวย พวงมาลัยดอกไม้สด ขบวนแห่ศพ มองนํ้าตกตามลำพัง ศาลเจ้า กำนัน ทอดสมอ ตบแต่ง ราชา ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ตัวเองเป็นนักโทษ ซาบซึ้งใจ กรง ดวงแก้ว คัมภีร์ ช้อน ขึ้นบันได ขึ้นเขา งูจงอาง เฆี่ยนตีผู้อื่น เลิกกับแฟน ขี่เสือ ตกปลากับคนรัก ก่อกองทราย คบคนพาล ขนสัตว์ หุ่น เกวียน วิ่งจนเหนื่อยหอบ อู่เรือ ตะโพน สนามกีฬา เป็นคนปรุงอาหาร ศีรษะ บ้านใหม่ ตกจากที่สูง สละราชสมบัติ ปี่ ขนนกสีขาว ขี่คอคน ตู้เย็น สร้อยทอง พิมพ์ แขนหัก ธนูหลายดอก เสื้อขนสัตว์ คนหามวอผ่านหน้า ปราสาทเล็กๆ สุนัขคาบหม้อ ถอดรองเท้า รักกับนักบินหญิง สวมแหวน หีบปิดอยู่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ถอนฟัน คางคก ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เดินตากแดด เผาไม้กระดาน เสี้ยนหนาม ล่าสัตว์ ผักที่ยังคงปลูกในดิน บิน (สูงขึ้น) สร้อย เดินทางไปมหาสมุทร ล้างหน้าตัวเอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM