ทำนายฝัน 'เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ฝันว่าเดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง คุณจะมีชีวิตที่สนุกสนานและมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง'

ฝันว่าเดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง คุณจะมีชีวิตที่สนุกสนานและมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จิ้งเหลน ลอยคอ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) แหวน ขี่ช้าง ถูกฉ้อโกง ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ยุง เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ดำน้ำ ขนตาร่วง คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ งานมงคล ซื้อกระดุม มดรุมเป็นกลุ่มๆ มหาสมุทรมีพายุ ลากเกวียน แชมพู ผ้าโพกหัว ตะปู ได้ยินเสียงกลอง ศาลเจ้า สามง่ามสำหรับแทงปลา เลื่อย ลมพายุ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน จุดไฟ ญาตินํ้าตาตก ฮูก (นกฮูก) เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ฤดูร้อน ความดีความชอบ กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ไฟไหม้ปราสาท กองทัพ แต่งงาน บิน (ตกลง) ภิกษุ นกเกาะหลังงู เสาตกน้ำมันในบ้าน หลงรักสามีคนอื่น สิริวัณณวรีนารีรัตน์ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ถูกฉุด เปื้อน จมูกขาด เจอเงิน พ่อหม้าย สัปเหร่อ เขื่อนแตก ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด แข่งวิ่ง สูบ คนร้าย โกรธ ฟองสบู่ มีดหาย นักบิน ตั๊กแตน ฆ่าหมัด กัลปพฤกษ์ ตักทรายเข้าบ้าน ถวายพระด้วยดอกบัว มรกต ได้ยินเสียงกบ ช้างเหยียบ เซิ้งบั้งไฟ กรวยจราจร ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย แสงนีออน กิ๊บติดผม โรงพยาบาล เชิงเทียน อยู่ในอาการเร่งรีบ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ปลูก ถีบจักรยาน ตู้ไปรษณีย์ ฉี่รดที่นอน ถูกฝังทั้งเป็น ซาบซึ้งใจ ผ้าแพร ทอผ้า นกกางเขน กระหายน้ำ รั้ว ขี่วัว แล้ว ตกวัว ทำอะไรแปลกๆ เล่น pubg กฐิน เด็กพิการ ไฟไหม้ในท้องฟ้า เป็นไข้ นำตาข่ายไปดักสัตว์ มวย เกิดความรู้สึกผิด พระ ขึ้นบันได ขึ้นเขา ช้างไล่กวด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM