ทำนายฝัน 'เดินอยู่ในป่า'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินอยู่ในป่า ฝันว่าเดินอยู่ในป่า คุณจะเจอกับงานหนักมากๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินอยู่ในป่า'

ฝันว่าเดินอยู่ในป่า คุณจะเจอกับงานหนักมากๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น มาลัย ทอดสมอ เมายา ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ เปียก ขอโทษ แหวนแต่งงาน พระจันทร์ ทำอะไรแปลกๆ เหาะ วัง เปิดร้านค้าขายสินค้า ตัวเองถูกธรณีสูบ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) คลอดบุตร ท้องเสีย แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน วงกบ น้ำพุที่พุ่งสูง กองดิน สวน ครีบปลา ดวงอาทิตย์ดับ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ถวายพระด้วยดอกบัว คนมีดวงตาสีดำ ไหว้พระราหู วิทยา ช่อดอกไม้ กระบอก ฝูงคนจำนวนมาก สมโภช อุ้มลูกหมา ดื่มน้ำหวาน ซื้อผ้าขาว โต๊ะทำงาน ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ธรณีสูบ โซ่ ตกน้ำร้อน จรเข้กัด ตกทะเล มีคนเกลียด เดินขึ้นภูเขา ได้เสื่อใหม่ เท้าเจ็บ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ของที่ระลึก ตัวเองตายไปแล้ว นาก จับกุ้ง ทำนาเกี่ยวข้าว ขนมอร่อย ขี่ราชสีห์ ตะกร้าหวาย เม่น ตนเองทำความผิด ลูกแก้ว ฟูก ทางม้าลาย ไหล่เจ็บ ภรรยามีครรภ์ เห็นคนเดินละเมอ บุคคลที่มีชื่อเสียง มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา เณรหางนาค ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า งูขดเป็นวงกลม ศัสตราวุธ ขาเป๋ ฮองเฮา (ราชินี) กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) นุ่งโจงกระเบน เต่าทอง กางเกง บวชชี บันไดเลื่อน ดับไฟ เรือล่ม แมวสีสวาท เสวียน ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ นอนเล่นกลางดิน ได้กลิ่นธูป เมฆสีดำ พริกไทย ฮูก (นกฮูก) จานแตก ซองจดหมายสีขาว ธูปเทียน ม้านั่ง ผลักประตู มดกัด หมูตาย กระเป๋าเงิน เสียสติ กระเทย กัดลิ้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM