ทำนายฝัน 'เดินอยู่ในป่าช้า'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินอยู่ในป่าช้า คุณกำลังจะได้ลาภลอยจากการเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินอยู่ในป่าช้า'

คุณกำลังจะได้ลาภลอยจากการเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

การทำผิดพลาด ย่าง บวช มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา คนแต่งชุดสีดำล้วน รถศพ เด็กพิการ เปิดร้านค้าขายสินค้า กินเนื้อวัว ก่อกองทราย สัปเหร่อ มวยผม เปื้อน นักแสดง ประดาน้ำ กางเขน เหาะดั้นเมฆ ได้ยินเสียงกระดิ่ง อรุณ เป็นใบ้ บริโภค บ่อน้ำพุแห้งขอด พาน หญิงทุบตีกัน เลือดออกทางช่องคลอด ไผ่ ลูกปัด ฆ่างู หิมะตกในฤดูร้อน เดินหลงไปในป่าละเมาะ เห็นตากระจกสีขาว บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ซื้อของโบราณ เหยียบอุจจาระ แขน คลื่นน้ำ กีตาร์ ดาดฟ้า อุ้มลูกสุนัข ตัดผมสั้น ปัสสาวะรดกำาแพง คนกำลังเปลื้องผ้า งูจงอางไล่ ชกมวย แทงตัวเอง ปฏิมา ร่ม ดูหนัง ซื้อกระดุม ตู้เย็น ปราสาท มหาสมุทร แข็งแรง ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก เล่นฟองสบู่ ฝี กระถาง ขนมจีน สร้อยทองคำ ซื้อไม้กระดาน แฟนนอกใจ กระซิบ ฆ่าหมี ทะเบียนบ้าน ตะปู โลกแตก มุ้งขาด บุตร กินเลี้ยง นั่งเรือ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ผ้าขี้ริ้ว เดินเล่นบนหาดทราย ของลับ ญาติเสียชีวิต กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) กา แสงบนท้องฟ้า ได้รับต่างหู เครื่องแบบทหาร พระพุทธเจ้า ทารกดูดนมคุณ ฆ่าโค ใส่บาตร หลุม ดวงอาทิตย์มืดมัว ตัดผมใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หยก รถยนต์ ป้อมปราการ ตกทุกข์ได้ยาก โครงกระดูกสัตว์ ซุง ดื่มน้ำหวาน ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ขี่กระบือ ตู้ ถูกฝังทั้งเป็น งูรัด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM