ทำนายฝัน 'เดินอยู่ในป่าช้า'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินอยู่ในป่าช้า คุณกำลังจะได้ลาภลอยจากการเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เดินอยู่ในป่าช้า'

คุณกำลังจะได้ลาภลอยจากการเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บ้านมีช่องโหว่ ถูกกรรโชกทรัพย์ ไถ่ถอน พวงมาลา คนรับใช้ เมฆสีขาว ก้างปลา มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ครีบปลา ซักผ้าขี้ริ้ว ปั่นด้าย พ่อหม้าย ของกำนัล ฉาบแตก เจดีย์ ถือดอกบัวในมือ ขี่ราชสีห์ ถอยหลัง วิมาน เชิงเทียน เฒ่าแก่ เสียสติ มัคคุเทศก์ ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น นักประพันธ์ ตกน้ำ เณรหางนาค ขาด้วน เกลือ น้ำมัน ถ้ำมืด เลือดออกเต็มตัว คดข้าวเย็นกิน นํ้าพุขนาดใหญ่ โครงกระดูกมนุษย์ เสี้ยนหนาม การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น เก็บเกี่ยวข้าวในนา ริมฝีปาก วิ่งหนีผู้ร้าย บิน (ตกลง) กกลูก เจ็บปวดตามร่างกาย เดินทางไปวัด จักรพรรดิ เชี่ยนหมาก จุดเทียนชัย พังพอน ตะกวดขึ้นบ้าน ปราสาท ตะเกียง ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน มงกุฎ โดด บ้านตัวเอง หน้าไม้ ดับเทียนชัย ราหู บ่อน้ำ ขวาน ถูกฝังทั้งเป็น เที่ยวซ่อง ซ่อน ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น เห็นไม้กระดาน แมลง เดินอยู่ในป่าช้า นางกวัก ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ หญ้า กินผลมะม่วงเปรี้ยว อยากตาย เต้นรำ เถียงกับคน โบสถ์ เป็นใบ้ เท้าขาด กำไล ฮา ปอด ผ้าแพร วิ่ง ซื้อเต่า ท่อนซุง ยุ้งข้าว ท่าเทียบเรือ ล้างภาชนะเครื่องใช้ ลายนิ้วมือ เส้นด้าย มีผู้นำม้ามาให้ จูบเด็กเล็ก หางไก่ ปล่อยนกกระเรียน ขาขาด ต่อสู้ ทารกดูดนมคุณ ซื้อผ้าขาว คู คลอง จองจำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM