ทำนายฝัน 'เดินอยู่ในป่าช้า'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินอยู่ในป่าช้า คุณกำลังจะได้ลาภลอยจากการเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินอยู่ในป่าช้า'

คุณกำลังจะได้ลาภลอยจากการเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟัก น้ำหอม นม ผัดหน้า ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ คนกำลังจะตาย เงาะป่า เกาทัณฑ์ กังหัน กล่องดนตรี ขื่อคา แหวนแต่งงาน กฐิน กระต่าย ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน พลักก้อนหิน วิชา ถอนฟัน พระวรราชาทินัดดามาตุ ตู้เซฟ ถ่ายรูป ตกทุกข์ได้ยาก ดื่มกาแฟ เงา จักรเย็บผ้า นกเค้าแมวหรือนกฮูก เดินถอยหลัง รถจักรยาน แลบลิ้น ลับมีด บุญ ปัดกวาดฝุ่น นอกใจแฟน ขี้เถ้า ตบแต่ง เด็ดพริกออกจากต้นพริก กรอด้าย ราวตากผ้า ริมฝีปาก ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ฉาบแตก มีหางงอก รักตัวเอง ของเน่าเสีย ถ้วยกาแฟ เลื่อย เด็กนอนบนเตียง นกเกาะหลังงู ตกใจ ขนมอร่อย แมวออกลูก ตาข่าย เถาวัลย์ เป่าแตร รุ้งกินน้ำ คนในบ้านทุบตีกัน ขี้ เมฆลอยนิ่ง ก้ามปู สร้อยคอ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า สวมเสื้อสีเขียว ข่มขืนคนอื่น นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง มนต์ กินเกินขนาด โบดำผูกคอตนเอง เกา ศีรษะมีเหา มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน รังผึ้ง ยอดโดม กงเกวียน ลอย ดำน้ำ ภูเขาไฟ นอน เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น นั่งบนหลังนกกระเรียน เงาะ ย้ายบ้าน ต้นไม้ยืนต้นตาย เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด กังวล ตกบ่ออุจจาระ ไฟนรก เปลวไฟ ชัยชนะ ผู้ถือศีล เดินอยู่ในสุสาน พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ผนังบ้าน คนบ้า แผนผัง ว่าว แล่นเรือผ่านเกาะ ก้น ถูกเฉือนเนื้อ เห็นคนโดนแทง ต่อสู้กับคนร้าย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM