ทำนายฝัน 'เดินอยู่ในป่าช้า'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินอยู่ในป่าช้า คุณกำลังจะได้ลาภลอยจากการเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินอยู่ในป่าช้า'

คุณกำลังจะได้ลาภลอยจากการเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฮา ฟ้าที่สดใส คนกำลังจะตาย มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ดาว อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ปืนใหญ่ ฆ่าผึ้ง แจกันคู่ เครื่องแต่งกาย ตรอกซอกซอย ไฮไฟว์ ( hi5 ) แก้ม แชมพู ฝ้าย กระซิบ ทำนาเกี่ยวข้าว ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ถวายข้าวพระ พังพอน กินเฉาก๊วย ตู้กับข้าว ห้อง โยคี ไลน์ ( LINE ) ดาบ สวมแหวน บุคคลที่เป็นคนร้าย กล่องดนตรี ญาติตาย เดินหลงไปในป่าละเมาะ เล่าเรื่องตลก ถ้วยรางวัล ตับไต หมากฝรั่ง นอนบนกองฟาง เลือดออกทางทวาร วาฬ เด็กกำลังดูดนม ของกำนัล เท้าเจ็บ บาดเจ็บ กินเนื้อมะพร้าว กองกระดูก น้ำพุที่พุ่งสูง นักเรียน ปล่อยนกกระเรียน มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ยานพาหนะ ได้กลิ่นธูป เด็กนอนบนเตียง คบคนพาล ดับไฟ ถูกมัดมือมัดเท้า ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ถ้วยชาม นอนในเรือ เงินปากผี บัตรเชิญ ถัง ของเล่น แทงตัวเอง นุ่งผ้าขาว พระสังฆราช ช้างไล่กวด ตุ๊กแก ควาย ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ เณรหน้าไฟ เชิงตะกอน รูปภาพของเครือญาติ ถังน้ำ ตะเกียงที่จุดแล้ว ผักกาด ความมั่งคั่ง นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย เฒ่าหัวงู หุ่นโชว์เสื้อ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ ช้างตกมัน ราชสีห์ ชู้รัก แก้ผ้า เก็บผลมะม่วง ปีศาจ พระจันทร์ งา เดินช้าๆ รักคนต่างชาติ นักประพันธ์ ท่าเทียบเรือ ไส้ไหลจากท้อง ถูกฉ้อโกง หนามตำ ตีงู งูเลื้อย ซื้อไม้กระดาน ปากเน่า เมาสุรา ชี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM