ทำนายฝัน 'เดินอยู่ในสุสาน'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินอยู่ในสุสาน คุณกำลังจะได้ลาภลอยจากการเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เดินอยู่ในสุสาน'

คุณกำลังจะได้ลาภลอยจากการเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชู้รัก ตักน้ำ บานไม่รู้โรย ลักขโมย แมวดำ ตัวเองถูกธรณีสูบ นกเขา ตู้เซฟ ภิกษุ เผาขยะ ซื้อขาย ถูกยิงด้วยธนู มาเฟีย พญานาค ขบวนแห่ ความร่าเริง ผ้าสีดำ ถุงเงิน ถุงทอง ปราสาทเล็กๆ เนกไท หาบอุจจาระกลับบ้าน ขับรถยนต์ ให้ความกรุณา ประดาน้ำ เก็บของมีค่าได้ ทะเบียนบ้าน ขนคิ้ว ถูกทำโทษ น้ำตก พัด ไฟไหม้ผม สวมเสื้อขาด ขี่ราชสีห์ ไส้ไหลจากท้อง พระเจ้า ต้นไม้เหี่ยวเฉา มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ความรังเกียจ แสดงละคร แทะกระดูก นุ่งชุดขาว ทำแว่นตาแตก ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ทำให้คนอื่นตื่น ขี่สุกร การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ กุมารเทพ ลูกประคำ ผิวพรรณ พัชรกิติยาภา นกนางแอ่น รักสามีตัวเอง ยากจน ดม ตะไกร สวรรค์ ถูกมัดด้วยเชือก ดื่มยาพิษ กรง ขาเป๋ กระซิบกับเพื่อน มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน โบสถ์สกปรกรกรุงรัง มหาสมุทร เป็ดว่ายน้ำ หัวล้าน มีคนขอโทษ งานมงคล ฆาตกรรม เดินทาง บัตรเชิญ เสื้อขนสัตว์ ลำคานเสียงฉาบ นกต่อสู้กัน เกลียดคนอื่น ซุกซ่อนของมีค่า ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ปิดผนึกซองจดหมาย สามเณร ดอกกุหลาบ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ คอบิด ขนม โกหก จุดเทียน เขื่อนแตก ไฝ จำเลย ฝุ่น เปลือย ศาล นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ บวชพระ ถูกตัดใบหู นกกางเขน หอก ที่พึ่ง ของเล่น ทอดแห มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น