ทำนายฝัน 'เดินเรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินเรือ ฝันว่าเดินเรือไปในกลางทะเล มหาสมุทรกว้างใหญ่ ทำนายว่า จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง หมดเคราะห์ และจะมีการเปลี่ยนแปลงใน หน้าที่การงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินเรือ'

ฝันว่าเดินเรือไปในกลางทะเล มหาสมุทรกว้างใหญ่ ทำนายว่า จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง หมดเคราะห์ และจะมีการเปลี่ยนแปลงใน หน้าที่การงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทอผ้า เป็ด กระต๊อบ ไกด์ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ปี่ จรวด ตักทรายเข้าบ้าน เล่นน้ำฝน ประดิษฐ์ ฝุ่นฟุ้งกระจาย ทำกาแฟหก ขบวนแห่ แม่ชี เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ศัสตราวุธ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ นุ่งผ้าสีม่วง ถูกหวายรัด คบบัณฑิต ถูกแทง ปม ผิวพรรณ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ล็อกประตู พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ท่องเที่ยวต่างประเทศ ทะเล ขวานหัก สร้อยข้อมีชำรุด คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ฆ่าควาย มิตรสหาย นกแก้ว ยิงนก อนุสาวรีย์ ฆ่าสุนัขบ้า เจ้า โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ทาส กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง บ่อน้ำพุแห้งขอด กงเกวียน ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน เพื่อนอยู่ห่างไกล นกกระจอก ไหล่เจ็บ นั่งเรือ เข็มเย็บผ้า เครื่องร่อน นอนบนเตียง หักธนู ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ปลา สร้อยทองคำ ถูกกลั่นแกล้ง แต่งตัว พายเรือกับคนอื่น ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง งง ร้านค้า ละทิ้งบ้าน นกแร้ง ฮองเฮา (ราชินี) พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ทำแท้ง ขา ก้อนหินตก ถลกหนังสัตว์ พืชผัก ได้กลิ่นของบูดเน่า ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น หุ่นโชว์เสื้อ ภรรยาเปลือยกาย คิ้วตัวเองดกดำ เครื่องปั้นดินเผา บันไดสูง กัดคน โรงพยาบาล ผ้าขี้ริ้ว ถูกทรมาน ปัสสาวะรดกำาแพง ดื่มนม หัตถกรรม ถูกตัดมือ หูแหว่ง นำพัดมาโบกตามร่างกาย กำไลข้อมือ หมาคาบหม้อ นกกางเขน ผู้หญิงพายเรือ เดินทางกลางทะเลทราย ชอล์ก ญาติกำลังจะตาย สีแดงชาด มีหางงอก ถูกตัดแขน โพธิ์ คำสัญญา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM