ทำนายฝัน 'เดินเรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินเรือ ฝันว่าเดินเรือไปในกลางทะเล มหาสมุทรกว้างใหญ่ ทำนายว่า จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง หมดเคราะห์ และจะมีการเปลี่ยนแปลงใน หน้าที่การงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'เดินเรือ'

ฝันว่าเดินเรือไปในกลางทะเล มหาสมุทรกว้างใหญ่ ทำนายว่า จะมีโชคลาภจากการเสี่ยง หมดเคราะห์ และจะมีการเปลี่ยนแปลงใน หน้าที่การงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้รับของที่ระลึกจากญาติ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน เหาะดั้นเมฆ ตาชั่ง ถางหญ้า ถ่ายรูป ลากฉุด คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ น้ำแข็ง งานพิธีต่างๆ กระเทย กา ไม้พลอง ไข่มุก ขาขาด ขนกา เสื้อผ้า ปลาทองที่ตายแล้ว เสี่ยงเซียมซี หงอนไก่ อีกา ล้มละลาย กลืนเมฆ คัมภีร์ กินหัวสุกร เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โฆษก นกนางแอ่น มะลิ หลงทาง ญาติตาย มวย ขี่เสือ บวม ขมิ้น นักร้อง นุ่งผ้าสีชมพู ไม้เท้า ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ถูกหนูกัด ที่นอน กินเป็ด รวงข้าว ฉ้อโกง เบาะ กินกล้วย ทวด แดดเผาผิวหนังจนเกรียม เถาวัลย์ กังวล คนร้องไห้ นํ้าพุขนาดใหญ่ ใช้ผ้าโพกศีรษะ อักษรย่อ ทำขวัญ โขลงช้าง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตะปู ส้วม ล้างหน้าตัวเอง กระดาษเช็ดมือ ร้องเพลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การตายของเพื่อน โคกินหญ้า กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ทุ่งนา ทวิตเตอร์ ขันตักน้ำ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ฟันหลุด หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ตกหลังม้า ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ลิง ใบลาน ถูกจี้ กีฬา กระเป๋าเงิน กรงสัตว์ ขนนกสีดำ สุนัขคาบหม้อ ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย กฐิน พังพอน ผู้หญิงโพกผ้า นอนกับสาวสวย เลิกมุ้งขึ้น ช้อนเปื้อน ตกหน้าผา ยกทรง ร้องตะโกน เพชรรัตนราชสุดา กินไก่ เมฆกลางแดด เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ เปื้อน ล้างบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM