ทำนายฝัน 'เดินเร็วๆ'

ฝันเห็น ฝันว่า เดินเร็วๆ ฝันว่าเดินเร็วๆ คุณจะมีความก้าวหน้า และ ประสบความสำเร็จในธุรกิจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'เดินเร็วๆ'

ฝันว่าเดินเร็วๆ คุณจะมีความก้าวหน้า และ ประสบความสำเร็จในธุรกิจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกล็อตเตอรี่ กระทะ คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ปราศจากอํานาจ กริช มองดูเหว กล่าวคำอำลาญาติ มีคนนำเงินมาให้ เห็นประตูบ้านตัวเอง คนเกี่ยวข้าว ดวงจันทร์ มุดรั้วลวดหนาม ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ มารดา ถูกหนูกัด เว็จ นอนกลับหัว ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง เห็นเหรียญสตางค์ เต้านม บดเมล็ดกาแฟ หีบสมบัติ ปล้น โจร ฟ้าที่สดใส ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ไผ่ ถูกเรียกตัวมาประชุม ยารักษาโรค แฟนนอกใจ ไฝ แมวออกลูก ร้องตะโกน ชงชาถวายเจ้าที่ ดื่มน้ำฝน จุดไฟแล้วดับ กินพริก โพธิ์ เล่นตะกร้อ ทูต ภรรยา ไซเรน ทำอะไรแปลกๆ ถูกกักตัว แขนหัก เสื้อขนสัตว์ ตกลงไปในบ่อ ถูกสวมกุญแจมือ ขบวนแห่ แสงนีออน ฝาเรือน เข้าประตูไม่ได้ ทรงกลด ล็อกประตู เขาวงกต ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง การสร้างโบสถ์ เอามีดฟันเท้าตัวเอง กงเกวียน ร่างกายตัวเอง ประหารคนรัก นั่งเรือ ปัสสาวะรดกำาแพง กลอง บ้านไฟไหม้ ถุงเงิน-ถุงทอง ทำโรตี เชือดคอสุกร ตัวเงินตัวทอง งมหอย ช้างตกมัน รถยนต์ คิดถึง ของลับ ปลอกหมอน เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ กองทัพ คำนับ บุคคลที่มีชื่อเสียง ได้ลาภ เปลหามคนเจ็บ ลอยคอ เครา สวะ เป็ด ภาพ ครีบปลา ตีคนอื่นด้วยเชือก โทรศัพท์ บ้านตัวเองสวยงาม รถไฟ จอบหรือเสียม ตาย ฝั่ง เล่นน้ำสงกรานต์ เชิงเทียน เถ้าแก่ ธงชัย ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ตัดผมใหม่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น